Perry Rhodan 2498 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2498
Název:Duální metropole
(Die Duale Metropole)
Autor:Uwe Anton
Cyklus:Mírojezdci / Negasféra
Vydáno poprvé:3. července 2009
Vydáno v češtině: -
Rhodan se staví výzvě – akce proti KOLTOROCOVI
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – Aby spasil lidstvo, vydá se na lov superinteligence KOLTOROC.

KOLTOROC – Chaopresor chce víc než jen pomstu a má pro Perryho Rhodana nemorální návrh.

Mondra Diamondová – Družka Perryho Rhodana se nedá odbýt.

Inkadye – Sorga se obrátí proti svému výtvoru.

Už tři a půl roku vedou obyvatelé Mléčné dráhy boj s asi největším nebezpečím, jaké kdy Lokální skupinu, centrum mocenské oblasti ID, potkalo. V blízké galaxii Hangay vznikala negasféra, líheň Chaosu.

Perry Rhodan odcestoval 20 milionů let do minulosti a v galaxii Tare-Šarm odhalil tajemství retroverze. Za pomoci lidstva, četných spojenců z rodné i okolních galaxií, Mírojezdců a v neposlední řadě Jádra se proces vzniku negasféry podařilo zvrátit. Kosmické messengery obnovily v Hangay normální kosmologický stav.

Nebezpečí pro Zemi však nebylo zažehnáno. Vojevůdce Mocností Chaosu, chaopresor Terminační kolony TRAITOR, duální negativní superinteligence KOLTOROC vidí v Perry Rhodanovi hlavního viníka své porážky a vyzve proto Nesmrtelného Pozemšťana k souboji. Dějištěm jejich duelu se má stát DUÁLNÍ METROPOLE...


Dne 20. listopadu 1347 NGL leží Perry Rhodan v posteli a hlavou mu probíhají úzkostlivé otázky: Jak se může vzepřít superinteligenci KOLTOROC a jejím hrozbám? Jak může uhájit další existenci lidstva? Co je pro to ochoten obětovat? Životy přátel – Bulla, Guckyho, Atlana...? Mondru? Svou nesmrtelnost? Svou rytířskou auru?

Dne 21. listopadu 1347 NGL, dvanáct minut po desáté hodině dopolední, se na okraji Sluneční soustavy materializuje VULTAPHER a 533 eskader Chaosu, což znamená 257 972 válečných lodí. Začíná druhé obležení, ačkoli už vlastně TRAITOR nemá v Lokální skupině nic dalšího na práci. Reginald Bull může jenom doufat, že štít TERRANOVA obstojí také proti VULTAPHERU. Traitanky začnou s ostřelováním.

Zhruba ve stejné době se Perry Rhodan, Mondra Diamondová a Inkadye zabývají přípravami na svou misi: Tato trojice se chce vypravit ke KOLTOROCOVI. Perry Rhodan přesvědčil přátele, že jakékoli jiné řešení by bylo příliš nebezpečné. Mondra s sebou zabalí vejce Tarnii KOLTOROC, Inkadye několik parapolarizátorů od Ekatuse Atimosse. Perry Rhodan si vezme tajnou zbraň – dva malé předměty.

S Alomendrisovou pomocí dospějí do Lesa kontaktu 126 a tím do KOLTOROCOVY bezprostřední blízkosti. Jsou již očekáváni Zřetězenci. Když v jejich doprovodu opustí Les, narazí na virtuální město, v němž si zřejmě KOLTOROC ve formě konceptů uchovává pozřená vědomí. Projdou kolem nehmotných budov a spatří Duální metropoli: Vertikálně stojící disk, z jedné strany stříbrný, z druhé černý.

Ke Sluneční soustavě přilétne mocné vojsko galaktických národů, zejména Arkonidanů pod velením imperátora Bosticha. Až na arkonského vládce, který se svou trůnní flotilou zůstane z dostřelu, vlétnou ostatní lodi do Solárního systému, aby podpořily jeho obránce. TRAITOR tyto posily zcela ignoruje.

Perry Rhodan, Mondra Diamondová a Inkadye jsou zavedeni do nitra Duální metropole. Zde se jim v zahradě zjeví sám chaopresor KOLTOROC. Jeho čtyřmetrové projekční tělo, stvořené po vzoru Duálů, sem dorazí transmiterem. Jedna polovina humanoidního těla superinteligence je zcela dokonalá, zatímco druhá sestává z roje agresívního hmyzu.

KOLTOROC se pln šarmu a zdvořilosti omlouvá Perrymu Rhodanovi, že ho přinutil přijít do metropole, avšak po útoku Jádra je chaopresor příliš unaven. Nyní superinteligence přednese svou nabídku: Lidstvo má přejít na stranu Mocností Chaosu. KOLTOROC se prokazuje jako okouzlující hostitel a se svými hosty rozmlouvá o Vyšších mocnostech. Bez výhrady diskutuje o kosmokratech, ale výrok Perryho Rhodana, že lidstvo bojuje za život samotný, ho rozzuří k nepříčetnosti. Jak se někdo může zasazovat o tak abstraktní a pokryteckou věc, jako je život?

Perry Rhodan se zdráhá přidat k Chaosu a KOLTOROC mu navrhne jiný obchod: Ušetří Sluneční soustavu a celou Mléčnou dráhu výměnou za Rhodanovu rytířskou auru. KOLTOROC vysvětlí, že auru nelze jen tak odejmout, Pozemšťan musí s transferem souhlasit. Rhodan pochopí, že by jeho aura v rukou chaotarchů představovala nesmírně mocnou zbraň. KOLTOROC by mohl snadno získat důvěru služebníků Řádu a zmocnil by se kontroly nad artefakty kosmokratů.

Rhodan odmítne a KOLTOROC nonšalantně zavelí k útoku VULTAPHERU.

Traitanky kolem Sluneční soustavy soustředí svou palbu, zatímco VULTAPHER aktivuje neznámý zbraňový systém. Štít TERRANOVA je zahalen do temné vrstvy, která ho začne oslabovat.

KOLTOROC, Perry Rhodan a Mondra Diamondová sledují dění v kolébce lidstva v zrcadle Zřetězenců, když Inkadye použije parapolarizátory. Vyvolaná psionická bouře zasáhne KOLTOROCOVO tělo. Superinteligence se rozesměje, odhodí svou stvořitelku a Sorgu tak zabije. Perry a Mondra využijí KOLTOROCOVY nepozornosti a transmiterem uniknou do jiné části Duální metropole. Rhodan se nedokázal přiblížit k chaopresorovi natolik, aby mohl použít svou tajnou zbraň...

Aktuální data:
1.7.2022
1565 před NGL
25. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459761.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál