Život sám o sobě

Pojem život sám o sobě (život samotný) popisuje soubor všech forem života Multiverza, nacházejících se v cibulovém modelu pod úrovní Vysokých mocností; zejména se přitom myslí inteligentní bytosti.

Myšleny jsou i superinteligence, především takové, které nejsou pomocníky kosmokratů nebo chaotarchů, a stejně jako kupříkladu ESTARTU kráčí takzvanou Třetí cestou. Představitelé života sama o sobě se již po miliony let z různých důvodů pokouší najít tuto Třetí cestu mezi Řádem a Chaosem.

Pod úrovní superinteligence operuje v zájmu života také tajný spolek Mírojezdců. Ale také příslušníci frakce Dvojmyslitelů mezi Loowery se chápali jako bojovníci za samotný život.

Význam života samého

Význam života poprvé nastínil Pangalaktický statistik Rik v roce 1312 NGL:

...víme, že Univerzum už dávno neovládá Řád a Chaos, jako tomu bylo v raných časech stvoření. Dle našich statistických pohledů se vlády nad kosmem ujal sám život. Ve své přirozené mnohotvárnosti, se schopností, uchytit se na jakémkoli místě. Ve hře mocností považujeme život za třetí sílu. Bezcílnou, nikdy zcela dokonale organizovanou, amorfní.

Jenom 21% všech událostí v dosahu Pangalaktických statistiků je způsobeno kosmokraty (kteří kdysi podporovali šíření života), za 16% akcí jsou zodpovědní chaotarchové (ti se snažili šíření života zastavit, ale neúspěšně). Dle pozorování pangalaktických statistiků provedou 63% všech zásahů do kosmické struktury vesmíru nezávislé mocnosti (PR 2147).

Příkladem takového samostatného mocenského faktoru může být případ Thoregonu. Superinteligence THOREGON zjednala ve formě PULZŮ extrauniverzální pásma mimo kontrolu Vysokých mocnosti. Pro kosmokraty představoval První Thoregon hrozivé nebezpečí.

Kosmokraté proto připravili zničení 3000 galaxií, spojených skrze Most do nekonečna s Thoregonem, galaktickými podpalovači. Jelikož se kosmokratu Hismoomovi podařilo THOREGON usmrtit a zlikvidovat Thoregony a Most, použití podpalovačů bylo odvoláno (PR 2198).

Všeobecná opatření proti životu

Život samotný dle pohledu kosmokratů vyřazuje svou částečně neadresnou, bezděčnou manipulací s univerzem, kontrolní instance mocností Řádu a Chaosu.

Kosmokraté tento jev považují za druh infekce a přistoupili k souboru opatření proti jejímu rozšiřování. Není jasné, zda v této věci spolupracují i chaotarchové (ale zdá se to pravděpodobné).

K těmto opatřením patří pokus kosmokratů zastavit vznik „nadbytečných“ superinteligencí. Tato akce je namířena především proti takovým superinteligencím, které si nedokázaly vytvořit vlastní mocenskou oblast. THOREGON, ale i další superinteligence, nespojené s činností Thoregonů, se tímto postojem Vysokých mocností cítily ohroženy.

Byla také zastavena podpora života prostřednictvím rozsevu biofór a aktivit Rojů. Proto už nebyla vyslána další Spórová loď a všechny Roje byly deaktivovány (PR 2159).

Navíc byla zvýšena hyperfyzikální impedance, jak oznámil robot Cairol dne 28. května 1312 NGL:

...Vysoké mocnosti rozhodly, že účinným způsobem omezí další šíření života samotného... Proto bude v celém vesmíru zvýšen hyperodpor (PR 2199).

V roce 1331 NGL skokově stoupla hyperimpedance, což frakce loowerských Dvojmyslitelů interpretovala jako vyhlášení války samotnému životu. Loowerové proto zahájili válečné tažení, které označili za boj za život a pokusili se dobýt PAN–THAU–RA, aby s její pomocí zahájili rozhodný protiúder (PRPT 2).

Zdroje

PR 2147, PR 2159, PR 2198, PR 2199, PR 2330, PR 2333, PRPT 2

Aktuální data:
19.6.2021
1566 před NGL
35. Messon 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459384.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!