Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Kosmologie > Třetí cesta
hledat

Třetí cesta je nadkoncepce pro všechny vládní formy, formy života a filosofie, které nenásledují cíle ani Kosmokratů, ani Chaotarchů. Definice Cesty respektive Cíle může být přitom však velice odlišná.

Význam

Podle pozorování Pangalaktických statistiků nepochází 63% všech zásahů do kosmické struktury universa od Vyšších mocností, ale je ovlivňována jinými faktory, a sice Životem samotným. Přitom se nejedná většinou o adresné zásahy, nýbrž o »přirozené« pochody.

Jen 21% všech zásahů mají na svědomí Kosmokraté a jen 16% všech zásahů způsobují Chaotarchové.

Život sám o sobě je podle názoru Kosmokratů díky svým necíleným a neúmyslným manipulacím v situaci, která je pro kontrolní instance mocností Řádu a Chaosu mimo jejich schopnosti. Vyšší mocnosti se proto rozhodly, že život omezí zvýšením hyperimpedance.

Známí představitelé Třetích cest

 • Temný strýc se po miliony let úspěšně bránil proti přeměně v materiální propad a ztratil svou pozici superinteligence. To se však přihodilo na úkor biliónů živých tvorů.
 • Si Kitu a možné podobné existence, které stojí na stejném stupni jako Kosmokraté a Chaotarchové, ale nepřísluší ani k jedné z těchto dvou skupin.
  • THOREGON a činnost Thoregonu. THOREGON se pokusil s dalšími superinteligencemi, jako např. ESTARTU, VAIA, MYR, vytvořit tak zvané PULZY, na které nebudou mít žádné Vyšší mocnosti universa žádný vliv.
  • ESTARTU byla pokládána za představitelku Třetí cesty, ze které vzešel za její nepřítomnosti Permanentní konflikt, propagovaný Věčnými válečníky a Sothy, ten ale pravděpodobně nevyhovoval jejímu úmyslu.
  • Rytíři z Dommrathu se pokusili dodržováním mediánu rovnosti odvrátit pozornost Vyšších mocností.
  • Organizace Mírojezdců se pokusila hájit zájmy Života. Enthonové přitom ale zabránili konfrontaci s Kosmokraty a Chaotarchy.
  • Představitelé Šedoživota, jako Šedí Lordi, se vidí jako protivníci Kosmokratů, protože využívají Morální kód, ale také i jako odpůrci Chaotarchů, poněvadž Kódem manipulují a nakonec ho chtějí použít.
  • Choi Bronwyn Noreed sloužil kdysi se svým národem superinteligenci SHAMALO. Patrně se však vzbouřil a Třetí cestu si tak uzavřel.

Zkušenosti s Třetími cestami

Třetí mocnosti mezi Kosmokraty a Chaotarchy jsou známy příliš málo nato, aby se daly stanovit jejich přesnější cíle. Si Kitu zasáhl několikrát ve prospěch Terranců.

Ani Permanentní konflikt, ani Třetí cesta THOREGONU se nemohly osvědčit a trvat dlouhodoběji.

U filosofie Permanentního konfliktu se jednalo o vlastní doktrínu, se kterou chtěli Animateurové vyplnit prázdnotu vzniklou po přechodu ESTARTU do Tarkanu. S návratem ESTARTU byl zbaven moci.

THOREGON ztroskotal na svém vlastním velikášství. Kvůli tvorbě analogového nukleotidu METANU a manipulacím Morálního kódu byl pro Kosmokraty příliš nebezpečný. Ti připravili zničení galaxií spolčených s Thoregonem Odpalovačem galaxií.

Díky jako dvojitému agentu v Koalici Thoregon nasazené superinteligenci ID se podaří Kosmokratu Hismoomovi proniknout přes SOL do Prvního Thoregonu. Hismoom zničí THOREGON, všechny PULZY i Most do nekonečna.