MYR

Informace o postavě:
Datum narození:před 5,3 miliony let
Místo narození:galaxie Myrrein
Úmrtí:?
Národ:superinteligence

MYR je pozitivní superinteligence, vzniknuvší před 5,3 miliony roky oduševněním národa Myralthimů. Tato SI se manifestuje v podobě starého humanoida s dobrotivým obličejem a lesknoucíma se očima. Tento avatar je dodnes ctěn jako Velký Bahal. Jádro její mocenské oblasti tvoří galaxie Myrrein, ležící 62,6 milionů ly od Tradomu. Dalšími galaxiemi ovládanými MYR jsou Nicun, Jasil, Terius, Amendon, Arito, a Mudum. Mezi národy těchto hvězdných ostrovů se udržuje jen malý vzájemný kontakt.

Před zhruba 1,4 miliony lety byla mocenská oblast MYR ohrožena výboji negativní superinteligence OCCIAN. K její ochraně byl vyslán Rytíř Hlubiny Vaikan z Vaniloonu. Spolu s ním přicestoval jeden milion Qevayaanů, příslušníků querionského duševního kolektivu. Mezi mocenskou oblastí MYRU a OCCIANU ležící galaktická skupina kolem Tradomu byla změněna v pevnost, která měla zastavit OCCIANEM vyslané Hordy z Quirnu.

Před asi 200 000 lety obdržel MYR heliotskou nabídku k založení Thoregonu, a nakonec ji přijal. Stejnou nabídku dostala i v sousedství vzniklá superinteligence VAIA. MYR a VAIA využívali toto sousedství k tomu, aby si vzájemně pomáhali v následujících tisíciletých válkách, v nichž se OCCIAN snažil o násilnou expanzi. Zatímco superinteligence VAIA zahájila stabilizací PULZU, MYR odrazil útok OCCIANU, podniknutý na civilizace Thatrixu. VAIA se revanšovala ochranou mocenské oblasti MYRU v době, kdy tato SI pobývala v nově stvořeném PULZU.

V průběhu následujících tisíciletích stopa MYRU mizí. Když se v Tradom dostala k moci Inkvizice rozumu, připojila k Tradomu i galaxie patřící k jeho bývalé mocenské oblasti, přičemž MYR proti tomu nijak nezasáhl. Místo pobytu superinteligence tak zůstává nadále neznámé.

Aktuální data:
22.1.2022
1565 před NGL
3. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459601.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál