Perry Rhodan 2193 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2193
Název:Záchranný plán Stimulace
(Rettungsplan Stimulation)
Autor:Rainer Castor
Cyklus:Thoregon / Říše Tradom
Vydáno poprvé:
Vydáno v češtině: -
Cestují skrz hypertunel - a dostanou se k SAHINOVĚ HVĚZDĚ
Hlavní postavy románu:

Trerok - zalitský vědec má pro útok zcela osobní důvody

Ascari da Vivo - arkonská admirálka se zvláštním způsobem necítí dobře

Reginald Bull - terranský ministr poskytne azyl v Mléčné dráze

Anguela - Světloun z Říše dobra vzpomíná na dávnou minulost

U Hvězdného okna se shromáždí všech šest Červů z Říše Tradom, protože ve třech bývalých Červech Inkvizice byli Říši oddaní Rojovníci revolucí zbaveni své moci. Teď se Aarusové bojí, že je dlouhá ruka Inkvizice ztrestá a prosí o azyl v Mléčné dráze. Reginald Bull jim žádost splní, pokud budou Červové prohledaní a pozůstalost Inkvizice (mikrostrojky, transmiter, Rudimenty vojáků a dokonce i Kreatury z Quintathy) bude vyhozena. Mezitím dostane Ascari da Vivo po namátkovém vyšetření od medorobota zprávu, která se jí vůbec nelíbí: je těhotná...

V minulosti: před asi 160.000 lety, ještě před převzetím moci Inkvizicí rozumu objeví Vaiainišský inženýr Rintacha Sahin uvnitř poloprostorové bubliny několik pozůstatků Qevayaanů, mezi jinými i tvrze PULSU a 120 kilometrů velikou kosmickou stanice se 16ti trojúhelníkovými hvězdnými rameny, kterou bez okolků pojmenuje SAHINOVA HVĚZDA a přijal jí za výsledek svého bádání. Odtamtud vybudoval permanentní tunel, přes který se dá dostat do PULSU. Později se Eltani pokusí s pomocí takovýchto tunelů probudit tělo VAIA.

Před asi 1.4 miliony lety byl Rytíř Hlubiny Vaikan z Vaniloon v dosahu galaxie Tradom. Hrozí, že Hvězdný ostrov zatím ještě neobsazený superinteligencí, se stane bojištěm mezi superinteligencemi MYR a OCCIAN. Vaikan zasáhne z pověření mocností řádu do střetnutí a je přitom podporován nejen errantickými ostrovními loděnicemi s trupy z Caritu, ale i částí reinkarnovaného národa bývalých stavitelů Rojů. Tito bytosti, které si říkali Qevayaané, pocházejí ze stejného duchovního kolektivu, ze kterých vzešli Galaktičtí inženýři (také Petronierové, Barkonidané, Oldtimerové, Querioni). Quvayaané se stanou vládnoucím národem Tradomu a vytvoří říši z několika galaxií jako baštu proti negativní superinteligenci OCCIAN. Po mnoha set tisíciletích se 80 procent Qevayaanů zřekne svých tělesných schránek a společně s oduševnělým Rytířem Hlubiny vytvoří jádro nové superinteligence: VAIA. Ze zbylých 20 procent vzniknou Tonkihnové a Národ světla, přičemž z těch se stanou Vaianišský inženýři. Ze svazů galaxií VAIA se stane Říše dobra a Civlizace Thatrix, poté co VAIA naváže kontakt s Helioty.

V současnosti: KARRIBO se několikrát marně pokouší proniknout do SAHINOVY HVĚZDY. Z Oka-B vychází stále ještě pulzující paprsek, který jak se zdá funguje podle KNK-principu a je nasměrovaný na PULS. Pravděpodobně se jedná o Rintacha Sahinův hypertunel. Paprsek měl být původně vybavený intenzivním UHF záření, pomocí kterého se měl VAIA probudit. Ale nic z toho není zaměřeno. Protože KARRIBO může navzdory všem aktivitám proniknout jen 0.436 světelného roku hluboko do Oka-B a na Anguelaovy radiogramy (Světloun je na palubě arkonidské lodi) nikdo nereaguje, přijde na řadu Trerok se svou stříbrnou koulí. S pomocí Querionského transportního prostředku pronikne s Anguelem do vnitřku Minizóny žáru. Tady Anguelaovy velící kódy, které odvysílá na SAHINOVU HVĚZDU, konečně přinesou výsledek: hypertunel se aktivuje a KARRIBO se skrz něj dostane do vnitřku poloprosotorvé bubliny. Anguela zjistí, že UHF pulzace hypertunelu potřebná k probuzení VAIA nefunguje ze dvou důvodů: na jedné straně tomu zabránilo bezpečnostní zařízení stanice, protože Eltani nedisponovali dostatečným zplnomocněním, aby s tím mohli začít. Tento problém se ale Anguelovi podaří snadno odstranit. Druhý důvod je obtížnější: jako zdroj UHF měl sloužit agregát AGLAZARU. V jádru těchto agregátů se totiž nachází určité množství paraprachu, a to mělo být získáno. Použitý agregát se při aktivaci nepodařilo Vaianišským inženýrům zkalibrovat, kvůli čemuž vyhořel. Většina paraprachu se ztratila a Eltani nebyli v situaci, aby ho mohli nahradit.

Protože je zcela nemožné během přijatelné doby agregát nahradit jiným, musí Trerok ještě jednou použít svou stříbrnou kouli. S její pomocí je totiž možné proniknout do jádra agregátu AGLAZARU. Čerstvého paraprachu mají po ruce dostatečné množství. Ale jak ho transportovat ze stříbrné koule do agregátu? Zcela jednoduše: tuto úlohu převezme tajuplný mikromodul, který má Trerok na čele jako extravagantní tetování. Úmysl se podaří takřka s posledními silami, protože stříbrná koule ztratila už větší část své energie. Zaliťan se dostane z agregátu těžce zraněný, jeho stříbrná koule a mikromodul jsou ztraceny navždy. Ale vyplatilo se to: Anguela agregát seřídí, paprsek pulzuje korektně a hned se objeví první výsledky. Závěje bolesti jedna po druhé začínají zářit a ztrácejí se. Třísky vědomí superinteligence se znovu spojují k sobě. VAIA se probouzí.

Aktuální data:
28.1.2022
1565 před NGL
3. Eylon 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459607.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál