Perry Rhodan 2194 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2194
Název:Čtvrtý Inkvizitor
(Der Vierte Inquisitor)
Autor:Leo Lukas
Cyklus:Thoregon / Říše Tradom
Vydáno poprvé:
Vydáno v češtině: -
Rozhodnutí v systému Kaaf - jde o budoucnost galaxie
Hlavní postavy románu:

Reca Baretus - šéf pěchoty dostane speciální rozkazy

Anguela Kulalin - Guyar z minulosti se stává klíčovou postavou budoucnosti

Hutkin - Inkvizitor vaří vlastní zcela zvláštní polívčičku

Jallon Hypt - ertrusanský odvážlivec chce dobýt pevnost

Perry Rhodan - Terranec využije času na vojenskou akci

Kromě Svrchovance rozumu je na živu už jen jeden Inkvizitor. Jedná se o Čtvrtého Inkvizitora, který v bývalém, dávno zapomenutém životě, nosil jméno Jeremiah Hutkin. Z tisíciletého života a osoby, kterou Hutkin kdysi býval, Inkvizitorovi nezůstalo nic kromě iritujících snů, ve kterých se zas a znovu blýskají útržky vzpomínek a - co je pro něj důležité - ovlivňujícího povahového rysu bývalého palubního logistika a šéfkuchaře JOURNEE: je gurmán. Jako labužnický psychoupír nespolkne jen tak bez výběru všechny dosažitelné duše, ale provádí svou volbu podle "chuti", kterou obsahy vědomí od bytostí z různých národů mají... Jeho kompetenční sférou v mocenské skladbě Inkvizice je genetika. Sídlí na planetě Kaaf, kde je domov insektoidního národa genetiků, kterému vlastně věří za svou existenci. Sem se stáhnul i Svrchovanec rozumu společně s Pevností Inkvizice a obrovskou flotilou. Je dohodnuto vydržet zde dokud Konquestor Trah Katree nenajde poslovu loď SETA WAE, kterou hledá celá Říše Tradom. S touto lodí, jak November předpokládá, musí být snadné proniknout tradiční cestou do PULSU. Kdyby to dokázal, nemělo už by být těžké zničit tělo VAIA a převzít nepřemožitelné tvrze PULSU. Proti takové převaze by nic nezmohla ani spojenecká flotila galaktiků.

Útok galaktiků na sebe nenechá dlouho čekat, protože se snadno dopídili, že Kaaf je posledním důležitým světem Inkvizice. Když Mobilní flotila Tradom začne působit Valenterským flotilám těžké ztráty, zažijeme ještě jednou "rozumové" priority Svrchovance: klidně obětuje AGLAZARY a Valenterské lodě ve velkém, bez hnutí brvou, protože mu jde jen o čas. Jednu věc ale on a Hutkin nemohou samozřejmě tušit: s Anguelou po boku mají galaktikové v rukávu další trumf. Zná totiž vrchní velitelské kódy Pevnosti Inkvizice, které stále ještě platí. Jde jen o to, dostat Guyara co nejblíže k počítačům pevnosti. Této práce se ujme pěchota Reca Baretuse, která je podporována obrovským počtem TARA-V-Uh a bojovými roboty typu Katsugo. LEIF ERIKSSON se v bitevní vřavě prosmýkne s pomocí ochranných štítů posílených Antii do blízkosti Pevnosti, Anguela deaktivuje část jejích zaměřovacích systémů a tak se podaří s křižníkem přistát na Pevnosti. Pěchota narazí sice na tuhý odpor, nakonec ale proniknou do vedlejší centrály, ze které Anguela pomaloučku získá přístup do všech důležitých systémů bývalého Calditického paláce. To je chvíle, ve které zasáhne Hutkin.

Čtvrtý Inkvizitor se v posledních letech neomezil jen na výrobu Konquestorů a Rudimentů vojáků. Za prvé si založil něco jako "spižírnu", která je doslova přeplněna zvlášť "chutnými" bytostmi (a je jedno, jestli jsou inteligentní, nebo ne). Za druhé dal vybudovat dvě novinky: Integrální válečníci jsou dalším vývojovým stupněm Rudimentů vojáků a umí celé vesmírné sektory přesunout do chaotické parareality. X-Valenterové zase mohou pomocí svých psí-schopností zhroutit každý ochranný štít a nechat explodovat jakýkoliv agregát. S pomocí Integrálních válečníků proletí Hutkin neobtěžován uprostřed flotily galaktiků až k Pevnosti, kde jeho X-Valenterové rychle zdecimují oddíly pěchoty. Pak narazí na vedlejší centrálu, ve které se opevnili poslední Terranci a Ertrusané. Zde poprvé nasaje mentální energii člověka - je to pro něj ultimativní požitek. Ostatní Terrance a jejich druhové potomky chce proto ve vší tichosti jednoho po druhém "sníst". Lidem se to ale nelíbí a podaří se jim ochránit se pomocí paradimového pancíře, který vyprojektuje Anguela. To je pro Hutkina neslýchaná drzost, takže zpanikaří a začne nasávat obsahy vědomí ostatních živých bytostí v pevnosti. Tak se mu podaří vysát sám sebe a beze zbytku se zničí. November unikne zase v poslední sekundě. Dostal totiž rozhodující informaci: SETA WAE se našla! Terranci ho sice sledují, přijdou ale příliš pozdě. November už Poslovskou loď převzal.

Anguela převezme Pevnost Inkvizice a nechá kolem ní zazářit symbol Impéria trosek. Když to spatří flotily Valenterů, rezignují na jakýkoliv odpor. Z pevnosti vede Anguela svou první řeč národům Tradomu, která je slyšet v celé galaxii. Prohlásí hrůzovládu Inkvizice za skončenou. Jak se vyvinou poměry v galaxiích bývalé Říše dobra, má ukázat budoucnost. Zvláště s ohledem na Valentery se Anguela prosazuje v každém případě o to, aby nyní svobodné národy Tradomu nezačali s žádnými odvetnými taženími proti bývalým utlačovatelů, ale místo toho poskytli každému jednotlivci právo na čestný soud. On sám se chce zapojit, kde jen bude moci. K tomuto pokojnému řešení dospěl díky boji v pevnosti. Když ho představitelé aliance Minullu po proslovu určí za svého velitele, je pevně rozhodnuto, že Anguela bude určovat budoucí osud Tradomu a ostatních galaxií rozbité říše.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál