Perry Rhodan 2195 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2195
Název:VAIA se probouzí
(VAIA erwacht)
Autor:Uwe Anton
Cyklus:Thoregon / Říše Tradom
Vydáno poprvé:
Vydáno v češtině: -
V PULSU Tradomu - okamžik rozhodnutí
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Terranec prožije dojemné setkání

Gucky - Ilt jde poprvé přes Most do nekonečna

November - Svrchovanec rozumu sáhne k poslední zbrani

Anguela - Zvěstovatel věří v pozitivní budoucnost galaxie Tradom

Svrchovanec rozumu chce s Poselskou lodí SETA WAE proniknout do zóny žáru PULSU. Její posádka se skládá ze čtyř Dhyraba'Katabů, šesti posledních Kreatur z Quintathy a pravděpodobně ze dvou posledních Rudimentů vojáků. Tucet Valenterů si Svrchovanec vzal s sebou jen jako "zásoby". Dokonce i s pokročilou technikou Thoregonské lodi nemohou překonat nepřekonatelnou stanici v Zóně žáru. SETA WAE se dostane dost hluboko, aby dosáhla jedné tvrze. Automatika tvrze pozná Thoregonskou loď a nechá jí proniknout až do jádra hyperenergetického chaosu. Loď dosáhne skutečně PULSU, je přitom ale tak těžce poškozena, že Ctihodní vědci musí nouzově přistát na planetě, na které se nachází i tělo superinteligence.

Mobilní flotila Tradom dosáhne planety Frieson 1. Perry Rhodan chce proniknout přes Most do nekonečna ke světu VAIA. Předpokládá, že superinteligence znovu otevřela dosud blokovaný průchod, protože všechny Závěje bolesti už mezitím vyhasly, z čehož jde usuzovat na to, že se pozvolna probouzí. Když Rhodan spatří Hřib na Frieson 1, je objasněno další tajemství minulosti: kolem dómu se rozprostírá mocné černé město, které je vojenským komplexem inkvizice. Přesně toto místo už Rhodan jednou viděl, a sice z Mostu do nekonečna. Bylo to v den, ve kterém byla Galořanka Kaif Chiriatha zabita vrženým nožem. Guckyho vezme kvůli naléhání na most. Ilt si myslí, že překonal duševní trauma a že už se nebojí Kreatur z Quintathy. V PULSU bude ale Guckyho paranadání spíše překážkou kvůli silnému mentálnímu vyzařování probouzející se superinteligence. Rhodan má štěstí: mostní pilíře jsou otevřené, Mega-Dóm je opět dostupný. Odtamtud se Terranec a Ilt odeberou připraveným kluzákem na planetu VAIA.

Tam už ale November pracuje na zavraždění superinteligence. Jen jednou se pokusí vysát ze superinteligence život. Ačkoliv její životní energii okusí jen na zlomek vteřiny, málem ho to roztrhá. Pochopí, že takto to nepůjde, a že bude muset zaútočit na tělo VAIA. Hnědá hmota, která planetu pokrývá jako ztuhlá mlha, je sice samotné tělo VAIA (a ani Kreatury z Quintathy mu nemohou nic udělat), ale Svrchovanec objeví několik rakví podobným nádržkám, ve kterých jsou uloženy bytosti, které vypadají jako Hathorové, jsou ale menší než oni. Když nechá jednu z nich zničit vrhačem nožů, objeví se jasná reakce: PULS zaplní mentální ekvivalent výkřiku bolesti a všimnou si ho Rhodan i Gucky. November pochopí, že tyto bytosti musí být pro superinteligenci nadmíru důležité a poručí vrhačům nožů všechny zničit. Ctihodní vědci mezitím prozkoumávají místo zřícení SETA WAE a odhalí, že vrak v tělesné mlze superinteligence obnažil skryté ovládací zařízení. November tam rychle spěchá, protože se může jednat jen o kontrolní zařízení tvrzí PULSU.

Rhodan a Gucky přistanou nepozorováni na těle VAIA. Zatímco Terranec hledá Svrchovance, postaví se Ilt své Nemesis, vrhačům nožů. Chce zabránit, aby Kreatury zabili další zakonzervované Hathory. Ve svém oslabeném stavu unikne několikrát jen zcela těsně tajemným nožů Kreatur, ale pak jeden z blesků, které už delší dobu šlehají z nebe, zasáhne Guckyho přímo do prsou. Musí to být pozdrav superinteligence, neboť Iltovy je energetickým proudem dodána životní energie. Teď může špičku vrženého nože telekineticky otočit zpět na příslušného vrhače - teprve když bez milosti zabije poslední Kreaturu, přemůže doopravdy psychické následky své skoro smrti. Rhodan se mezitím postaví Svrchovanci. Nejprve na sebe střílí energetickými zbraněmi, protože November nemůže Terrancovi vysát životní energii, jelikož je chráněn Galornským ochranným štítem. Pak se ale Rhodanův štít zhroutí a November z něj vysaje i poslední kvanta "života". Nepočítal ale se silou buněčného aktivátoru, protože ten vlastně oživí mrtvého Terrance. Souboj o osud Tradomu nakonec rozhodne jediné slovo. Rhodan totiž pozná, kdo proti němu stojí, a zavolá na Svrchovance jeho dávno zapomenutým jménem: Zim. Toto slovo postačí k tomu, že se v Zimu Novemberovy spustí přímo neuvěřitelná lavina vzpomínek. Najednou opět ví, kdo kdysi byl a pochopí, co udělal. Klopýtne se svým krajně křehkým tělem o trosky agregátu a smrtelně se přitom zraní. Nechce už stejně dál žít, protože nemůže snést myšlenky na tisíciletí hrozivých zvěrstev a hlavně na to, že zabil Raye Coronu.

Rhodan nemůže jinak: odpustí umírajícímu příteli. Než Zim zemře, s posledními silami mu předá paměťový krystal. Poté co naleznou mrtvoly Hathorů, prožijí Rhodan a Gucky definitivní procitnutí VAIA. Superinteligence předá oběma vizi. Spatří bývalého Rytíře Hlubiny Vaikana z Vaniloon, který se skrývá za opticky zkreslujícím polem. Vaikan vypráví dějiny superinteligence. Tak se Rhodan a Gucky dozvědí, že mrtví Hathorové jsou Orbiterové Rytíře. Skutečně šokující odhalení si ale nechá na poslední chvíli. Rytíř Hlubiny byl Ilt! Byl ale o půl metru vyšší než Gucky. VAIA poskytne Rhodanovi pomoc. Umožní mu projít skrz Mega-Dóm přímo do Prvního Thoregonu. Jde ale sám, Gucky se vrací na Frieson 1.

Aktuální data:
1.7.2022
1565 před NGL
25. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459761.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál