Perry Rhodan 2186 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2186
Název:Nový Svrchovanec
(Der neue Souverän)
Autor:Uwe Anton
Cyklus:Thoregon / Říše Tradom
Vydáno poprvé:
Vydáno v češtině: -
Lidé ze Země v hluboké minulosti - bez šance na návrat
Hlavní postavy románu:

Sickz Uknadi - jako Svrchovanec rozumu buduje Tonkihn svou moc nad Tradomem

Zim November - po záchraně insektoidní bytostí začíná pro emocionauta dlouhá cesta

Raye Corona - mladá Tefrodka se během roků změní

Jo Vampuce - v ústraní zápasí Eltan o budoucnost galaxie

Po zřícení POTTONU padne posledních devět "pozůstalých" z JOURNEE (nebo kolik jich vlastně je) do rukou Genetiků z Kaaf, kteří okamžitě začnou s rozsáhlými experimenty. Maahk Grek 665 a půl se pro ně ukáže jako neužitečný a proto ho bez okolků zlikvidují. Pro genetiky je osm zbylých lidí přímo zlatým dolem. Po upadnutí do pravděpodobně už neživotaschopné kvazi-mrtvoly jsou v regeneračních nádržích několikrát rozebráni a zrovna složeni (a to doslova). Rekonstrukce mají rozdílné výsledky. Od Zim Novembera se dozvíme, že Terranci během pokusů nejenže ztratí svůj původní vzhled, ale také jejich vzpomínky jsou dalekosáhle ztraceny a trpí strašlivými muky. Zim si například pamatuje jednotlivé pojmy, které pro něho ale nemají žádný smysl, nejsilnější jsou jeho vzpomínky na lásku k Raye Coroně a na jeho domov "L'Erics" (míněn je LEIF ERIKSSON). Genetikové z Kaafu objeví Zimovy paravlohy emocionauta a zkříží jeho geny s geny Raye Corony, která jako Tefrodka disponuje (sice inaktivními) paražlázami. Tak vniknou Rudimenty vojáků, s jejichž pomocí se dá zvládat škodlivé záření agregátů AGLAZARŮ. Dalším produktem jsou Konquestoři.

Tito geneticky vyšlechtění potomci Terranců se vůdcům Inkvizice rozumu osvědčí jako užitečné nástroje. Tonkihnům se podaří s brutálním násilím a s pomocí klonů Anguela Tradom zcela podrobit a založit Říši Tradom. Vládní struktura, kterou známe z relativní budoucnosti, se utvářela do značné míry v této době. Anguela je stylizován jako hrdina, s jeho osobou spojené náboženství má sloužit jako oblbovák pro obyvatelstvo, aby bez odporu snesli útlak Tonkihnů. Zóna žáru s PULSEM je uctívána jako sídlo boha uctívaných Světlounů - pravý Anguela zmizel beze stopy. Sickz Uknadi, který je jako Svrchovanec rozumu vlastně v Tradomu samovládcem, nachází v Anguelaových záznamech poukaz na to, co propustky vlastně jsou. Pronikne přes Hřib na Friesonu I na Most do nekonečna, nic ale nepořídí, neboť přístup k PULSU je nadále blokován. Jestli VAIA není doopravdy mrtvý, bude pro Tonkihny neustálým zdrojem nejistoty. Ale i vymírající Eltani o tom vědí. Spustí dlouhodobý projekt, pomocí kterého má být VAIA jednoho dne znovu probuzen. Ze stanice SAHINOVA HVĚZDA má být vyslán do Zóny žáru proudový paprsek, přes který by se psionické impulzy mohli rozšířit až do PULSU. Těmito impulzy by mohlo být probuzeno tělo VAIA, který by mohl postupně začít se stahováním a sdružováním odštěpků vědomí rozložených do Závějí bolesti. Potom ale zemře poslední Eltan, který má o tomto plánu podrobné znalosti. V Posledním městě je sice další Eltanská kolonie, ta ale byla dlouhé období izolována od událostí v Tradomu. Teprve když jeden psí-nadaný Eltan naváže kontakt se Závějí bolesti, která se před dávnými věky materializovala v poloprostorové bublině, mohou znovu vyjít ze svého úkrytu a navázat kontakt s Impériem Trosek, které v Tradomu vede beznadějný odpor proti Říši Tradom.

Mezitím se bytosti pěstované ze zbídačených zbytků Terranců stávají pro Inkvizitory stále důležitějšími, protože Tonkihnové pozvolna vymírají (přesně podle plánů Genetiků z Kaaf). Posledním a nejlepším produktem je osm humanoidních bytostí, jejichž těla sice podléhají neustálému buněčnému úpadku, ale i přesto jsou takřka relativně nesmrtelní. Jsou totiž schopní zachycovat vitální energii živých bytosti a živit se jí. Lační proto neustále po vitální energii a dokážou tak vylidnit celé pruhy země na libovolné planetě. Část nasátých vědomí ale zbude, a tu musí odevzdat paraprachem naplněným zdem Pevnosti Inkvizice, aby jimi nebyli zničeni. Dá se říci, že osm humanoidů jsou zmrtvýchvstalí Terranci (jejichž vzpomínky se stále ještě nevrátili), nemají ale v sobě nic lidského. Jsou znetvoření a extrémně hubení, mohou se pohybovat jen trhavě a mají šedou, popáleně působící kůži, která je pokryta pulzujícími žilami a velice citlivá na světlo. Mají šelmovité zuby a hluboko v jamkách ležící, rudě planoucí oči. Když Tonkihnové zmizí z galaktického jeviště, převezme těchto osm bytostí jako noví Inkvizitoři moc – se Zimem Novemberem jako novým Svrchovancem rozumu v jejich čele! Vedoucí Genetiků z Kaaf, kteří se domnívají, že jsou u cíle svých dlouhodobých plánů, jsou novými Inkvizitory bez okolků zabiti. Zatímco bývalí vůdci Inkvizice omezovali své aktivity jen na Tradom, rozšiřují noví Inkvizitoři svůj vliv pomocí Hvězdného okna a Mostu do nekonečna na další galaxie. Zvědy na Mostě a v galaxiích, které zamýšlejí dobýt, se stanou Kreatury z Quintathy. Ty mohou s pomocí Rudimentů vojáků bez propustky projít Hřibem, pouze Mega-Dómy v PULSECH jim jsou uzavřeny. Inkvizitoři útočí jen na Thoregonské galaxie, protože při setkání s Cairolem dostane nový Svrchovanec od kosmokratů takříkajíc legitimaci pro takovéto loupežné výpravy.

Když se Kreatury z Quitathy vrátí s informacemi o Mléčné dráze, jsou Inkvizitoři a zejména November přímo elektrizováni vzrušením – vzpomínky se mu přitom stále ještě nevrátí. November popohání dobytí Mléčné dráhy všemi prostředky, ačkoliv Říše Tradom pro takovéto válečné tažení není dostatečně vybavena. Když se objeví první neúspěchy, věří November v existenci dosud neznámého soupeře, který se pokouší sabotovat jeho plány. Může se přitom jednat pouze o jiného Inkvizitora. Nakonec zjistí, že nikdo jiný než Corona (na její křestní jméno si nemůže za boha vzpomenout) je jeho soupeřkou. November si pozve Coronu k rozhovoru a zjistí její motivaci, aniž by jí doopravdy rozuměl: Rayeiny vzpomínky byly vymazány jinak než u ostatních Inkvizitorů a při objevení Mléčné dráhy si vzpomněla na cestu časem. Pokoušela se proto Terrance nepozorovaně podporovat, zatímco sabotovala invazi. Ostatně také nalezla a ukryla Thoregonskou poslovskou loď Zvěstovatele VAIA. November, kterého lačnost po životní energii připravila o beztak slabé city, které snad ještě choval k Raye, zabije svou velkou bývalou lásku a vstřebá její vitální energii.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál