Qevayaani

Další informace o národu:
Domovská galaxie:Tradom

Qevayaani pocházejí z kolektivu Querionů. Qevayaani přitom představují 3 z 36 národů.

Vzhled

Neznámý.

Zvláštnosti

Qevayaani měli zvyk vtisknout každé kontaktní planetě, na níž si vybudovali základnu, svůj cejch. Hyperenergeticky nabíjeli její povrch a změnili tak jeho pevnou hmotu na hnědavý plyn.

Jako všechny querionské národy žily v takzvaných MĚSTECH, vytvořených manipulací s gradientem reality.

Dějiny

Před 1,4 miliony lety bránil Rytíř Hlubiny Vaikan z Vaniloonu galaxii Tradom proti negativní superinteligenci OCCIAN. Když pochopil, že v dlouhodobém hledisku nemá naději na úspěch, požádal o posily. Kosmokraté mu poslali jeden milion Qevayaanů. Ti přilétli s errantskými, caritem pancéřovanými loděnicemi o délce 96 km a tloušťce 33 km. Qevayaani převzali hlavní vojenské a technické břemeno boje.

Před 1,25 miliony lety byly konečně odraženy poslední pomocné národy OCCIANU a Qevayaani se začali usidlovat v Tradomu. Bylo v nich pevně usazeno dědictví Querionů – touha oduševnit se.

1,17 milionů let před Kristem se Vaikan s Vaniloonu sloučil s přibližně 80 % Qevayaany v superinteligenci VAIA. Zbytek národa si ponechal hmotná těla. Qevayaani se tak stali prvním pomocným národem nově zrozené entity. Právě těmto zbývajícím Qevayaanům vděčí Tradom za rozličné vynálezy jako jsou Calditický palác, SAHINOVA HVĚZDA, Okenní stanice, stanice Pulzu, AGLAZARY a Calditická sféra. Jelikož Qevayaani existují částečně v hyperprostoru, povedlo se jim zkonstruovat agregáty AGLAZARŮ, zatímco z psionické hmoty v podobě prachu (zvaného tymcal) formovali v nadřazeném kontinuu rozličné útvary.

Z Qevayaanů se postupně vlivem evoluce vyvinuly tři různé národy. Tak vznikli Guyaamové, Tonkihnové a neznámý humanoidní lid s dlouhými vlasy. Další původní Qevayaani vstoupili později do superinteligence VAIA.

Zdroje

PR 2169, PR 2170, PR 2174

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Qevayaan« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
1.12.2021
1566 před NGL
31. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459549.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!