Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 2170
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2170
Název:Říše dobra
(Das Reich der Güte)
Autor:Leo Lukas
Cyklus:Thoregon / Říše Tradom
Vydáno poprvé:
Vydáno v češtině: -
Osm galaxií v harmonii - ale časovaná bomba tiká
Hlavní postavy románu:

Anguela Kulalin - mladý Světloun se vydává určenou cestou

Tirotu Rixte - přítel je víc než malý úředník

Meloce Xip - mladá Prachojezdkyně provádí výstavbu

Ijotha Hyndalin - Zvěstovatel se umí prosadit

Rintacha Sahin - stavmistr má velkou vizi

Anguela pokračuje ve svém vyprávění, které skutečně vypráví Perry Rhodanovi. Zřejmě se oba nacházejí na Mostu do nekonečna. Jak se tam dostali a jak se vůbec setkali, není ze začátku jasné.

Anguela si pomalu zvyká na Calderu. Na povrchu planety se nacházejí rozsáhlé sady, které vytváří vzory. Kompletní infrastruktura, všechny průmyslové komplexy atd. se nacházejí pod povrchem planety. Obytná zařízení jsou umístěna na visutých platformách rozdílné velikosti, které neustále mění svou pozici. Na povrchu se nacházejí pouze jednotlivé stavby, jako je například Calditický palác se sídlem Zvěstovatele. Na Caldeře žijí kromě Guyaamů také další bytosti z různých národů Thatrixdruumu. Jako všude v Říši dobra vládne i na Caldeře mír a blahobyt. Anguela získá první poznatky. Několikrát pokal (domnívá se, že náhodou) starého muže, se kterým se čile vybavuje. Tirotu Rixte, spolupracovník Zvěstovatele, ho zavede do mnoha exkluzivních klubů. Tam jsou dovoleny jinak zakázané činnosti, jako je třeba částečné nebo úplné svléknutí látek, do kterých jsou Guyaamové od hlavy až k patě zahaleni. Anguela tam potká mladou Meloce Xip, která ho poučí nejen v radostech lásky, ale ukáže mu i Prachojízdu. Prachojezdci surfují s malými kluzáky v paraprachu Calditické sféry a vydělávají peníze jako poslové a kurýři, což mohou provozovat výrazně rychleji než velké a těžkopádné prachoplachetnice. Se svými boardy mohou jezdci dokonce provádět i krátké transice.

Prachojízda se stane Anguelaovou novou vášní (po Meloce), kvůli které se dokonce vzdá i závěrečných zkoušek na Vaianišského inženýra. I on si pronajme Prachojezdecký kurýrní člun a cestuje s Melocou. Náhodou pak u ní spatří holoobrázek, ve které je zobrazen Zvěstovatel VAIA (Anguelaův idol). Takovéto záznamy jsou absolutně nedostatkovým zbožím a Anguela pochopí hned proč: Zvěstovatel je identický se starým Clochardem, se kterým se již vícekrát potkal. Způsobem jako Harun al Rašíd se Zvěstovatel vměšuje mezi obyvatele, aby se z první ruky dozvěděl, jaká je nálada obyvatel. Anguela si promluví s Ijotha Hyndalinem. Zvěstovatel přizná, že všechno, co Anguela doposud zažil, bylo zařídil. Že Anguelaova matka byla přeložena do Caldery, byla jen záminka, protože Ijotha Hyndalin chtěl velice nadaného Anguela, kterého si všiml hned po jeho narození, pozorovat z bezprostřední blízkosti. Po krátkém zaváhání přijme Anguela nabídku Zvěstovatele a stane se pracovníkem v Calditickém paláci, dokončí pak také svou přerušenou výuku.

Anguela absolvuje několik akcí, kterého přivedou na různá místa Thatrixdruumu. Shrnuto, dozví se přitom tři důležité věci: Pod harmonickou slupkou Říše dobra existují naprosto závažné konflikty, jako například Valenterové. Kdysi, než nepřítomnost VAIA v PULSU ukončila staletí válek, byli důležitou válečnou mocí Thatrixdruumu a teď si jen spatně a pomalu přivykají na mír. Existuje ještě celá řada menších, spíše neškodných skupinek, které jsou s Civilizací Thatrix nespokojeni. Jedněmi z nich je například Inkvizice rozumu!

VAIA vzešel z národa Quevayaanů, jejichž postranní větví jsou Guyaamové. Všechny důležité technologie (AGLAZARY, stanice Hvězdného okna atd., dokonce i sféra Tymcalu, která obaluje planetu Caldera) byly vyvinuty Quevayaany. Další velkolepé projekty Quevayaanů jsou ale dávno ztraceny, například technosvět Vaianam, což měl být slepenec tisíců umělých světů, které by sestaveny do tvaru koule obklopovaly jedno slunce. Tělo VAIA je jako planeta velký objekt, skládá se z zahuštěné, ale plynné substance, která vykazuje silné mentální vyzařování. Její duch se nachází mimo PULS, je rozprostřen do všech živých tvorů Thatrixdruumu.

Slavný Vaianišský inženýr Rintacha Sahin zkonstruoval různé epochální zařízení, jako například umělý svět pro Eltany, kteří se pouze v úplném ústranní cítí tak dobře, že se mohou rozmnožovat (tento umělý svět známe pod jménem Poslední město). Kromě toho pracuje v systému Cocin na stroji času, s jehož pomocí chce všechna nebezpečí, které by mohli Thatrixdruum ohrozit, eliminovat před tím, než vzniknou. Proto doluje na planetě Cocindoe zvláštní, pětidimenzionálně zářící materiál. Na rozkaz Zvěstovatele mu ale Anguela zakáže, v tomto projektu dále pokračovat.

Zástupkyně Zvěstovatele padne za oběť atentátu (potvrzení toho, že v Říši dobra není všechno zlato, co se třpytí) a na její místo nastupuje Anguela. V této pozici dostane od Ijotha Hyndalina další informace a je zaveden přes Most do nekonečna do PULSU Tradomu (Hřib se nachází v nám ještě neznámé soustavě Frieson). Ijotha Hyndalin vlastní propustku a zvláštní kosmickou loď, která je dlouhá 108 metrů, bílá jako sníh, jmenuje se SETA WAE, a dokonce se může v klidu měřit i s AGLAZAREM. O jejím původu ale nic neprozradí. Ijotha Hyndalin je tedy Posel Thoregonu. Další informace poskytne VAIA sám: kosmokraté poznali, že následkem razantního šíření (které sami podporují) inteligentního života dochází také ke vzrůstajícímu vznikání superinteligencí. S tím kosmokraté nesouhlasí, a proto si vyvinuly možnosti, kterými mohou omezovat délku života původně nesmrtelných superinteligencí! Tomu chtěl VAIA založením Thoregonu a stáhnutím se do PULSU zabránit, a jak se zdá, se mu to podařilo.

Nakonec dojde k tomu, k čemu muselo dojít: jednoho dne Ijotha Hyndalin zemře, Anguela se stane jeho následníkem a novým Poslem Thoregonu.