Perry Rhodan 2171 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2171
Název:Inkvizice rozumu
(Inquisition der Vernunft)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Thoregon / Říše Tradom
Vydáno poprvé:
Vydáno v češtině: -
Komplot Queigatů - intrikují proti Civilizaci Thatrix
Hlavní postavy románu:

Eifage Agehr - mladá Světlounka ctí Anguela, Zvěstovatele VAIA

Sickz Uknadi - Tonkihn buduje tajný tábor proti Říši dobra

Prai Go Kijo - Progenetik z Kaaf sledje svůj vlastní plán

Ohl Tulpo - Valenter v hodnosti Supernova-admirál chce vojenský převrat

Anguela - Zvěstovatel nevěří na pokus o převrat proti své vládě

Inkvizice rozumu je jedna z mnoha tajných uskupení usilující o převrat v Říši dobra. V rozporu s ostatními spíše neškodnými skupinami je Inkvizice široce rozvětvená a nebezpečná organizace, která spojuje několik významných národů Tradomu. K nim patří hlavně Tonkihnové. Ti podle legendy – stejně jako Guyaamové – pocházejí z Quevayaanů, jsou ale zcela jiného druhu než mírumilovní Světlouni. Všichni Tonkihnové jsou agresivní bytosti. Aby vůbec mohli žít, aniž by se postavili proti Říši dobra, vlastní každý Tonkihn speciálně vyšlechtěné domácí zvířátko, které může mučit jak se mu zlíbí. Že zrovna Guyaamové v Tradomu vládnou, je pro Tonkihny téměř nesnesitelné. Zvláštní schopnost Tonkihnů, která se jmenuje Emociokupčení, spočívá v tom, že mohou mentálně ovlivňovat jiné bytosti. Sickz Uknadi je hnací silou Inkvizice rozumu. Uzavře spojenectví s Valentery, kteří to už v mírumilovném Thatrixdruumu nemohou vydržet, a s insektoidními Genetiky z Kaafu. Společně s touto skupinou vypracuje plán, který má vést k pádu VAIA a jeho pomocného národa Guyaamů. Dhyraba Katabe se rovněž přidá. Ctihodný vědec chce konečně vystoupit ze stínu Vaianišského inženýra a přinese s sebou technické knowhow, které bude potřebné v boji proti obrovským AGLAZARŮM.

Nejprve vytvoří Genetici z Kaaf klon Anguela, který má v době přebírání moci posloužit jako nastrčená loutka. Anguela získal jako nový Zvěstovatel VAIA již po několika letech nesmírnou prestiž mezi všemi národy Tradomu a sousedních galaxií. Anguelův dvojník, který poslouchá Inkvizici, by byl ideálním nastrčeným panákem Sickze Uknadiho a jeho přívrženců. Uknadi nabídne Anguelaovi, že použije sugestivní síly svého národa ke zklidnění Valenterů. Anguela souhlasí, nemůže ale tušit, že v systému Qeigat, kde se má začít s uklidňováním, probíhá něco zcela jiného. Vyslanec kosmokratů tam navázal kontakt se spiklenci: neobjeví se nikdo jiný než Cairol a nabídne, že odstraní z cesty největší překážku vzpoury: s pomocí takzvaného ULTRAMAGNETU chce zničit VAIA. Tolik k dohodě o nevměšování, kterou uzavřela superinteligence s kosmokraty... ULTRAMAGNET byl zkonstruován z částí nedostavěné spórové lodi. S jeho pomocí se dá akumulovat a ukotvit obrovské množství psí-energie. Zatímco svaz kobaltově modrých válcovitých lodí sluhů kosmokratů začíná připravovat ULTRAMAGNET, začínají se spiklenci vzájemně decimovat: Sickz Uknadi odstraní několik důvěrníků ze svého národa, kteří se mu nejeví dostatečně spolehliví a Genetikové z Kaaf na to jdou po svém. Tito chytří brouci už předtím změnili genetický kód Eltanů tak, aby se už nemohli dále rozmnožovat, a to se jim nyní podaří i u Tonkihnů. Tonkihnové jsou tedy stejně jako VAIA a Guyaamové ze hry, protože mají podobný genetický kód. Když je tato část hotova, stačí genetikům už jen trpělivost, než Emociokupci vymřou, a pak mohou sami převzít moc...

Plán převratu ale prožije těžké chvilky, když mladá Světlounka Eifage Agehr (Anguelaova zástupkyně) nejdříve tajně vyslechne rozhovor v Calditickém paláci, který poukazuje na to, že i mezi Guyaamy jsou zrádci, a když následně se svým AGLAZAREM objeví ULTRAMAGNET. Tonkihnům se jí ale podaří mentálně ovlivnit a vymazat jí vzpomínky na objevy. Teď už plánu Inkvizice nestojí nic v cestě.

Jméno revolucionářů se dá vysvětlit takto: Tonkihnové se považují za ty, kdo sugestivními silami přinesou rozum do vědomí, která jsou ovlivněny nelogickou vírou v VAIA. K tomuto účelu zkoumají Tonkihnové všechny bytosti galaxie Tradom inkviziční energií. Guyaamové jsou ve skutečnosti něco jako kotva pro VAIA. Tato kotva bude ULTRAMAGNETEM zvednuta, VAIA se roztříští a stane se z ní to, co dnes známe pod pojmem Závěj bolesti. Národ světla (nebo vědomí části tohoto národa) bude zajato ve zdech PEVNOSTI INKVIZICE.

Aktuální data:
28.9.2021
1566 před NGL
13. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459485.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!