Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 2172
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2172
Název:Projekt Temnota
(Projekt Finsternis)
Autor:Susan Schwartz
Cyklus:Thoregon / Říše Tradom
Vydáno poprvé:
Vydáno v češtině: -
Plán Zvěstovatele - hrozí zánik budoucnosti.
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Terranec ztroskotal se svými průvodci v minulosti galaxie Tradom

Ascari da Vivo - Arkonidanka se vydává na misi k planetě Caldera

Fian DeGater - Eltan vymyslel a popohání Projekt temnota

Eifage Agehr - zástupkyně Zvěstovatele přijme návštěvníky z budoucnosti

Anguela - Zvěstovatel superinteligence VAIA si nedokáže představit časovou smyčku

Lidé z LEIFA ERIKSSONA a KARRIBO, kteří ztroskotali v minulosti, proniknou do eltanské lodi TEFANI, která je ještě více poškozená, než lodě Terranců a Arkonidanů. Mnoho Eltanů zahynulo, zbytek leží v komatu, protože zařízení, která způsobila časovou dislokaci, emitují škodlivé záření. Zachránci odpojí poškozený stroj času a přeživší Eltani se probudí. Rhodanovy domněnky se potvrdí: Eltani se chtěli v minulosti postarat o to, aby Inkvizice rozumu nikdy nepřišla k moci. Rhodan je proti tomuto plánu, bojí se časového paradoxu nebo spíše časové smyčky – co když cestovatelé v čase svým zákrokem uvedou do chodu řetězec události, kvůli kterým nastane konec civilizace Thatrix? Má jiný návrh: nezasahovat do události, ale v utajení získat informace, které by mohli pomoci v budoucí Říši Tradom.

Protože to ale není možné provést bez podpory současného vládce, odebere se LEIF ERIKSSON do Caldery, zatímco KARRIBO zůstává u opravující se TEFANI a JOURNEE se odebere do soustavy Queigat. Ze zpětné analýzy dráhových dat Závějí bolesti se přišlo na to, že tyto zvláštní singularity museli vzejít z jednoho centrálního bodu, a ten leží (pravděpodobně) přesně tam, kde je nainstalovaný ULTRAMAGNET. Ascari da Vivo a Qertan doprovázejí Terrance k centrálnímu světu Guyaamů, cestou se informují o aktuálních poměrech v Tradomu. Rhodan se vydává za Posla Thoregonu, aby dostal audienci u Anguela, který je pro běžného návštěvníka prakticky nedosažitelný. Jen Ascari ho smí doprovázet, když jsou Prachoplachetnicí odvezeni do Calditického paláce. Cestu k audienci využijí oba k urovnání sporů mezi sebou. Rhodan vyloží na stůl špionážní aktivity Qertana, Ascari hodí Rezidentovi pod nos jeho typický postoj nositele buněčného aktivátoru. Atmosféra se výrazně zlepší. Vztah mezi Arkonidankou a Mascantkou se zlepší na tolik, že nakonec přece jen spolu skončí v posteli. Arkonidanka se ale druhý den zase chová stejně arogantně, jak jí známe.

Když oba nakonec předstoupí před Anguela, netrvá sice dlouho, aby uvěřil, že oba přišli z budoucnosti, ale jen stěží se jim ho podaří přesvědčit o tom, že zrovna neškodný tajný tábor, který se nazývá Inkvizice rozumu, ze všech stran zaútočí na oblíbenou Říši dobra. Pak se ale náhle přeruší kontakt se sektorem Queigat. Když pak po rychlém pátrání vyjde najevo, že zrovna Sickz Uknadi, který má údajně v sektoru Queigat vést pokus o uklidnění Valenterů, je hlavou Inkvizice, nemá už Anguela žádné pochybnosti o Rhodanových informacích. Je mu jasné, že bezprostředně nastane rozhodující úder proti Říši dobra – a chce proti tomu něco podniknout, Rhodanovo varování před časovými paradoxy a podobnými věcmi ignoruje. Anguela je přesvědčen o tom, že disponuje dostatečnými mocenskými prostředky, aby mohl čelit Inkvizici (ani on ani Rhodan a spol. nemohou tušit, že se do hry zapojili také kosmokraté), jedním z nich je Calditický palác. Toto zařízení je letu schopné a podle Anguelaova domnění také neporazitelné. Rhodan a Ascari mu to sice rádi věří, protože palác se uvolní z ukotvení a přejde na oběžnou dráhu kolem Caldery, pak ale poznají, že se jedná o pozdější PEVNOST INKVIZICE...