Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 2169
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2169
Název:Národ světla
(Das Lichtvolk)
Autor:Leo Lukas
Cyklus:Thoregon / Říše Tradom
Vydáno poprvé:
Vydáno v češtině: -
Jsou Guyaamové - žijí v para-prachu
Hlavní postavy románu:

Bezsvětlý - zvláštní příslušník Národa světla vypráví jeho dějiny

Panige Kulalin - její čtvrté dítě jí nepřinese jen radost

Enguarti Kulalin - Eheling má už jen jedno přání

Erünie Zowel - Baszmarin dělá něco, čemu nemůže zabránit

Před asi 160.000 lety byla Civilizace Thatrix vládnoucí mocí v galaxii Tradom a ve svazu blízkých galaxií, které patří do zájmové oblasti superinteligence jménem VAIA, panuje mír, svoboda a tolerance. Galaktická skupina, která představuje mocenskou oblast VAIA, patří k Thoregonu. I v tomto Thoregonu platí tichá dohoda mezi superinteligencí a kosmokraty. Většina důležitých národů, které jsou známy z Říše Tradom (Pombarové, Quintané, Pyrimbové, Eltani a dokonce i Valenterové), existovala už tenkrát, ale pojmy Inkvizice rozumu nebo Říše Tradom nikomu nic neříkají. K nejvýznamnějším národům patří humanoidní Guyarové (Světlouni), které lidé nazývají také jako Guyaamové (Národ světla), a ze kterých se vyvíjejí Vaianiští inženýři, kteří jsou zodpovědní například za stavbu a řízení kosmických lodí AGLAZAR. Jen agregáty AGLAZARŮ pocházejí z technologie, která je pro Vaianišské inženýry zcela nepochopitelná a neovlivnitelná. Guyaamové mají zvláštní schopnost Hypercítění. Ta se vyvinula pravděpodobně proto, že sluneční soustava, ve které se nachází jejich domovský svět Caldera, je obalena mračnem paraprachu (Calditická sféra). U Vaianišských inženýrů se tato schopnost vyvinula zvlášť silně. Jen ale malé procentu všech Guyaamů se ale Vianišskými inženýry stane. Guyaamové sídlí také na jiných planetách, například na Sivkadamu. Nám známý vězeňský svět je v této době důležitým obchodním centrem Civilizace Thatrix, který se dá přirovnat leda tak k Olympu. Sídliště Guyaamů jsou tam umístěna ve zlatých kopulích, pod kterými je uměle vytvořena paraprachová atmosféra, na kterou jsou zvyklí z domovského světa.

Těla Guyaamů jsou polotransparentní a září zevnitř, což souvisí s tím, že mnoho buněčných procesů v jejich těle produkuje bioluminiscenční látky, které se kvůli permanentním fluktuacím paraprachu (Tymcal) nacházejí mezi pevným světlem a volně hyperenergetickým stavem. Kromě toho mají Guyaamové vedle mozku takzvanou Tymcalovou síť, která prochází celým tělem a září tím silněji, čím je silnější tělesná nebo duchovní aktivita Guyaamů. Protože se tímto způsobem projevují také jejich emoce, od určitého věku si své tělo zakrývají kvůli zachování soukromí pomocí látek, díky čemuž připomínají egyptské mumie. Guyaamové využívají své tělesné zvláštnosti, aby obsluhovali TYMDIT, který nám je znám jako Optická hrobka. Jediný Guyaam může díky kontrolovanému vyzařování světelných impulzů s pomocí TYMDITu provádět vysoce komplexní řídící procesy a tímto způsobem ovládat celé kosmické lodě (nejsnáze by se to dalo srovnat se SERT-helmou) nebo řídit celé průmyslové komplexy. Ovšem jen Vaianišští inženýři jsou takovýchto vysokých výkonů schopni.

Na Caldeře žije nevyšší reprezentant superinteligence VAIA, mužský Guyaam (tento národ byl VAIA speciálně vybrán) jménem Ijotha Hyndalin. Sídlí v Calditickém paláci a podle popisu této stavby musíme vycházet z toho, že přesně takovýto palác bude v budoucnu působit jako Pevnosti Inkvizice. Obvyklé kosmické lety nejsou ve vesmíru kolem Caldery kvůli hyperzáření paraprachu možné. Cestuje se sem z obrovských kosmických stanic, které jsou ukotveny v krajních výběžcích Calditické sféry, na Prachoplachetnicích přes paraprach. Plachetnice využívají hyperenergetický vítr paraprachu jako pohon a dosahují tak asi sedmdesáti procent rychlosti světla.

Tohle všechno se dozvídáme z vyprávění jednoho Guyaama (pravděpodobně to vypráví někomu, koho známe, možná Perrymu samotnému, ale v románu není jmenován), který byl při svém narození ke zděšení rodičů temný, proto dostal jméno Anguela (což znamená něco jako "bezsvětlý"), o něco později ale začne zářit stejně jako všichni jeho druzi. Jeho senzibilita se vyvinula tak extrémně, že je vystaven neustálým mučivým smyslovým vlivům. Vůně, které jsou pro ostatní jen stěží vnímatelné, mu připadají jako strašlivý zápach - pravděpodobně může hyperzáření vnímat lepšeji než ostatní Guyaamové. Je tedy předurčen stát se Vaianišským inženýrem. Než tohoto cíle dosáhne, je mu kladeno do cesty mnoho překážek, protože žije v matriarchálně zaměřené kolonii na Sivkadamu a jako mužský Guyaam to nemá vůbec lehké. Jeho rodiče při něm ale stojí a díky vynikajícím výkonům se mu je podaří přesvědčit, aby brzy dostal povolení začít s výcvikem na Vaianišského inženýra. Když nastane zkouškové období, nastane ale mírný zlom v jeho kariéře, protože jeho soupeřky jsou rychle odsunuty stranou, když pro Anguelaovu matku přijde zpráva: Ona a její rodina (tedy i Anguela, který se kvůli tomu nemůže zúčastnit zkoušek) se mají neprodleně odebrat do Caldery, aby tam spolupracovali na důležitém projektu. Anguelaova rodina se rychle přestěhuje na domovský svět Guyaamů.