Perry Rhodan 2174 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2174
Název:Anguelaův poslední den
(Anguelas letzter Tag)
Autor:Robert Feldhoff
Cyklus:Thoregon / Říše Tradom
Vydáno poprvé:
Vydáno v češtině: -
Žene se smrtící vlna - Terranci zažijí zánik kultury
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Terranec je svědkem galaktické války

Anguela - Zvěstovatel superinteligence VAIA se pokusí zabránit zániku svého národa

Rintacha Sahin - stavmistr se vydává s flotilou do vesmírné bitvy

Ascari da Vivo - mascantka se postaví proti plánům Terranského Rezidenta

Sickz Uknadi - Tonkihn je vůdcem Inkvizice rozumu

Jo Vampuce - Eltan překoná v hodině nebezpečí sám sebe

Superinteligence VAIA byla zničena, ale Tonkihnům stojí v cestě ještě Guyaamové. Dny Národa světla jsou už ale sečteny, protože pětidimenzionální rázové vlny vycházející z Ultramagnetu, každého Světlouna, který se nachází v jejich dosahu, doslova zapálí. Rázové vlny probíhají celým Tradomem, avšak ne stejnoměrně, ale inkoherentně – jakoby cíleně hledaly své oběti. Tímto způsobem jsou zabiti velitelé a kormidelníci tisíců AGLAZARŮ, které potom převezmou oddíly Valenterů, kteří se nacházejí na každém AGLAZARU. Současně vypnou Dhyraba'Katabe hypervysílací reléové stanice po celé galaxii, takže Guyaamové přijdou o možnost postavit se koordinovaně na odpor. Eifage Agehr, Anguelaova zástupkyně, padne za oběť rázové vlně, její loď zajmou Valenterové. Jen Eltan Jo Vampuce stačí uniknout. Později se stane Anguelaovým důležitým poradcem. Nejdříve se ale Zvěstovatel pokusí obnovit kontakt s VAIA a odebere se kvůli tomu na Most do nekonečna. Když ale chce vstoupit do PULSU, je odrazen nepřekonatelnou bariérou – podle názoru propustky tuto bariéru vytvořil sám VAIA. Když Anguela znovu opustí Hřib, téměř podlehne účinkům šokové vlny, která mezitím dosáhla k planetě Frieson I. S posledními silami se sice dostane na Most, ale uvízne tam. Nemůže se ani vydat na cestu do sousední galaxie Aul Eimanx (kde se také nachází Hřib a dokuje tam jeho loď Posla Thoregonu SETA WAE), protože kosmokratické lodě vezmou Hřib pod palbu a pohřbí ho pod tunami horniny.

LEIF ERIKSSON mezitím bezúspěšně pátrá v sektoru Queigat po JOURNEE. Objeví ale jen nově vznikající Závěje bolesti a přijdou na to, že se musí jednat o roztříštěnou VAIA. Když se Rhodan dozví, že se Anguela vydal na Most do nekonečna, vydá se tam neprodleně také. Gucky zjistí, že šokové vlna už prošla kolem. Zanechala sice zbytkové záření, které je pro Světlouny dlouhodobě smrtící, ale po určitou dobu jí lze snést. Anguela proto opustí Most a vrací se na Calderu. Když je poslední AGLAZAR pod velením Rintacha Sahina přemožen převahou Inkvizice, stává se soustava Caldera poslední baštou Říše dobra. Guyaamové uvnitř jsou díky systém obklopujícímu mračnu paraprachu chráněni před smrtícími šokovými vlnami a nachází se tam také Calditický palác, který platí za nepřemožitelný. Sickz Uknadi, vůdce Inkvizice, blokuje systém Caldera s mocnou flotilou AGLAZARŮ. Aby si zachoval volnost k jednání, opustí Anguela s Calditickým palácem paraprachové mračno, i když to pro něj znamená brzkou smrt (osud, který s ním budou sdílet všichni Guyaamové na palubě), protože paraprachový trup paláce není schopen zcela kompenzovat zbytkové záření šokových vln. Anguela ještě pořád věří, že srdce Civlizace Thatrix, planeta Caldera, bude existovat dál a nebude dobyta, protože ani AGLAZARY nemohou vletět do paraprachu. Nepočítal ale s skurpuletně jednajícím Sickzem Uknadim. Ten bez mrknutí oka nechá uvnitř paraprachu odpálit bezpočet strukturu trhajících bomb, což znamená zánik celého systému. S jistou smrtí v očích jmenuje Anguela Eltana Jo Vampuceho svým zástupcem a nástupcem.

Aktuální data:
20.1.2022
1565 před NGL
1. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459599.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál