Carit

Zlatavě se třpytící carit vzniká přimícháním mikroskopických částic ultimativních látek do kovu.

Přesný postup výroby této substance je neznámý. Je mnohem odolnější, než takové materiály jako ynkelonium–terkonit nebo SAC. Pevnost caritu nelze vypočítat. Chemické rozbory rovněž neměly žádný úspěch. Carit bez obtíží přestojí dezintegrátorové ostřelování, nelze ho poškodit ani termopaprskomety. Pokud je vytaven pěti nebo vícedimenzionálním vlivům, hromadí energii až do určité meze. Následně je v caritu nashromážděná energie vyzářena do hyperprostoru. Carit je tedy neprostupný pro veškeré normální i nadřazené formy energie. Nelze se jím také teleportovat (toto ovšem neplatí pro úrovňovou teleportaci).

Vedlejší účinky

  • Errantové předpokládali negativní vlivy caritu na rozmnožování a považovali tento materiál za důvod jejich pomalého vymírání (PR 1973).
  • Při průletu SOL Kotlem DaGlauše se objevil podivný fenomén. Caritem byly vysílány emise, které v části posádky vyvolaly přeludy nesmírného žáru okolního kovu (PR 1993).

Užití

Zdroje

PR 1942, PR 1943, PR 1950, PR 1951, PR 1952, PR 1972, PR 1973, PR 1993, PR 2070, PR 2104, PR 2402

Aktuální data:
16.9.2021
1566 před NGL
3. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459473.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!