Menu

Termozářič je zbraň pracující na principu zesilování světelných vln jako laser.

Princip

Zbraň využívá ostře zaostřené, jako světlo rychlé energetické paprsky nedivergentních elektromagnetických vln, jejichž vlnová délka se nachází hlavně v infračervené oblasti kolem 10 mikrometrů, respektive na frekvenci 30 THz. Vlny tedy produkují hlavně tepelnou energii (proto termozářič), která je všeobecně vyzařována v pulzech a dokáže se zamířit na cílové ohnisko o průměru až 100 cm.

Při trvání pulzu 0.5 vteřiny a vyzářeném výkonu 250 GW lze dosáhnout výkonu až 3.82x107 W na čtverečný centimetr s centrální teplotou kolem 48000°C, při trvání pulzu 1 ns a výkonu 1.25x1014 je dopadový výkon 1.59x1016 W na čtverečný centimetr s teplotou kolem 7.3 milionu stupňů Celsia. Při 100 ranové dávce to odpovídá energii uvolněné 2.69 kilotunami TNT. Dosah je uvnitř atmosféry omezen, protože vzduch část tepla odvede pryč.

Středně veliký ruční paprskomet (po zvýšení hyperimpedance) dosahuje při pulzu 1 ms s ohniskem 1 mm vyzářeného výkonu až 1.6x1011 W / cm2 a teplotu v řádu 100000°C. Desetiraná dávka pak odpovídá energii 3 kilogramů TNT. (PR 2226)

Konstrukce

Termozářiče se konstruují v mnoha provedeních - jako ruční zbraně nebo jako lodí děla.

Známé modely

  • XII-63 - v roce 2166 standardní zbraň pozemské pěchoty, víceúčelová zbraň s paralyzačním, impulzním, dezintegračním a blaster-módem (PRAC 3)
  • Roundabout VI - v roce 2166 běžný terranský model s paralyzačním módem (PRAC 29)

Použití

Je známo mnoho různých vylepšení této standardní zbraně. U Galaktiků je obvyklý upgrade na KNK-děla.

Sluneční děla Křížměsíců jsou rovněž v principu termozářiče, ale extrémně výkonnější.

Ploohnové používali rovněž silnější verzi s dostřelem až sedm milionů kilometrů.