Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Národy > Ploohnové
hledat
Další informace o národu:
Domovská galaxie:Ploohn-Nabyl
Domovská planeta:?
Známé obydlené planety:
Gragh-Schanath, Kneys
Ploohnové
Ploohnové
© Bernard Stoessel

Ploohnové jsou insektoidní obyvatelé galaxie Ploohn-Nabyl.

Terranci na Ploohny narazili roku 3460 v Maelstromu hvězd. Ten byl stvořen, když do sebe narazily galaxie Ploohn-Nabyl a Mahagoul a potom se oddělily.

Popis

Ploohnové jsou vysocí od 2 do 2,10 metrů, mají velký - světlý až tmavohnědý - chitinový pancíř a podobají se mravencům.

Kulatá hlava nosí dvě obrovské třpytivé fasetové oči a ve výšce spánků jsou dvě nitková tykadla. Zrohovatělá ústa jsou trojúhelníková a plná.

Jejich tělo se ve výšce pasu zužuje. 1,2 metru široký hrudník je kulovitě vyklenutý a má dvě končetiny. Horní část těla zabírá třetinu celkové výšky. Zúžení je dlouhé asi 40 cm. Na dolní části těla jsou další čtyři údy. Střední pár končetin se nachází přímo za zúženinou a může se používat jako nohy, i jako ruce. Zadní údy slouží jako nohy.

Společenská struktura

Ploohnové jsou velice inteligentní, jednoúčeloví a bez emocí.

Jsou vedeni královnou. Ta se musí prosadit proti svým sourozencům - kteří chtějí být rovněž královnami. Jen ona pak smí klást vejce. Ploohnská královna je veliká asi 5 metrů a nestrpí u sebe žádné jiné královny.

Vedle toho existují ještě další tři kasty:

  • Klaschoyové (vojáci)
  • Peggoyové (dělníci)
  • Mopoyové (trubci)

Normální Ploohnové mají pozoruhodně vysokou délku života - až 500 let. Střední délka života u královny je ještě mnohem vyšší.

Ploohnové jsou z neznámých důvodů odkázáni na to, že musí své rostliny hnojit molkexovým práškem.

Historie

Molkex z Mléčné dráhy pravděpodobně přilétl přes sluneční transmitery Archi-Tritrans a Gercksvira do Maelstromu. Přes Schlund a Kontra-Schlund dosáhl galaxie Ploohnů a shromaždoval se tam na planetě Gragh-Schanath, kterou obývali Ploohnové.

Protože Ploohnové byli z neznámých důvodů odkázáni na molkexové hnojivo, byly pro ně zásoby molkexu na Gragh-Schanath smyslem existence.

3460

Roku 3460 pronikli Ploohnové přes spojnici Kontra-Schlundu/Schlundu do Maelstromu hvězd a zkusili také tam ustálit svou moc. Hlavním světem Ploohnů byl Kneys, 4. planeta slunce Ploohnon.

Když chtěl Perry Rhodan zachránit Terru a Měsíc od útoku Larů, připravil transmiterový skok obou těles k lemurskému slunečnímu transmiteru Archi-Tritrans. To se však nepovedlo a Terra a Měsíc materializovaly v Maelstomu hvězd v bezprostřední blízkosti soustavy Medaillon.

Na Goshmos Castle, jediné planetě Medaillonu, panovala nad Muciery Zeus, která se ukázala jako vyhoštěná ploohnská královna. Disponovala parapsychickým nadáním a značnými technickými prostředky v dutinách pod povrchem Goshmos Castle.

Později se Terranci setkávají s loděmi a základnami Ploohnů pod velením královny Jaymadahr Conzentryn. Dojde k velké bitvě mezi flotilou 30‘000 ploohnských lodí a velkou terranskou flotilou, při které najdou Terranci cestu Schlundem do původní galaxie Ploohnů.

Terranské komando narazí v podzemí Kneysu na slepou psionicky nadanou královnu Kayzihr Mandaynah. Terrancům se s použitím anti-molkexové bomby podaří na Gragh-Schanath podrobit Jaymadahr Conzentryn.

Za přesun Terry a Měsíce na oběžnou dráhu kolem Medaillonu vyžaduje Zeus 3 mopoye, aby mohla založit vlastní národ. Protože to Jaymadahr Conzentryn Terrancům odepřela, unesou tři mopoye na Caysire.

Ti se ale ukážou jako vypreparovaní. Při šestidimenzionálním výbuchu jsou zničeni mopoyové, Zeus i jejich hrad. Přístroje pro přesun Terry a Měsíce jsou pouze poškozeny.

Jako dík za Zeusino zničení nechá Jaymadahr Conzentryn obnovit zařízení na Goshmos Castle. 12. srpna 3460 již krouží Země a Měsíc po oběžné dráze Medaillonu. Mezi Terranci a Ploohny je uzavřena smlouva, která stanovuje výměnu technických a vědeckých informací a sféra politického zájmu obou hvězdných národů se nesmí týkat těch druhých.

1312 NGL

Když SOL roku 1312 NGL dosáhne Maelstromu hvězd a vyráží do Mahagoulu, zaměří lodě Ploohnů, kteří spolupracují s Kosmokraty.

Kosmické lodě

Jejich kosmické lodě jsou válcovité, přičemž mají na přídi půlkulovité zakončení. Záď je tvořena nastavenou koulí, která má větší průměr než-li válec.

Známí Ploohnové