Goshmos Castle

Astronomická data:
Další jména:Ellfat
Sluneční soustava:Medaillon
Doba rotace:27.65 hodiny
Průměr:9635 km
Gravitace:0.89 g
Průměrná teplota:34.818°C
Obyvatelé planety:
Mucierové, Ploohnové

Goshmos Castle (v jazyce Mucierů Ellfat), je planeta rudého slunce Medaillon v Maelstromu hvězd a domovem Mucierů.

Je to kyslíkový svět s průměrnou teplotou 34.817°C. Podnebí je horké a převážně suché. Obloha je neustále zamlžená, slunce na ní září jako obrovské žhnoucí oko. Planetární povrch je tvořen rozsáhlými písečnými a štěrkovými pouštěmi. Zvláštní geologickou strukturou jsou izolované tabulové hory, které Ohňoletci (Mucierové) používají jako skalní hrady.

Historie

Odpadlická ploohnská královna Zeus se stáhla do ústraní na Goshmos Castle.

V roce 3460 se Terra a Luna rematerializovaly v blízkosti Medaillonu v Maelstromu hvězd a při průzkumu pronikli na Goshmos Castle. Později byla Terra s Lunou s pomocí Ploohnů ukotvena na oběžné dráze kolem Medaillonu. Goshmos Castle se tak na více než 120 let stal sousední planetou Terry a Luny.

Mucierové přečkali bez problémů průchod systému Medaillonu skrz Schlund do Maelstromu a rematerializovali se v galaxii Ganuhr v mocenské oblasti superinteligence BARDIOC. Zůstali také od BARDIOCA a Hulkooů relativně neobtěžovaní.

Později byli Mucierové evakuováni na Kytholg v systému Chanquor, protože koncepti Goshmos Castle v listopadu 3584 rozpůlili a usídlili se na jedné z polovin, kterou nazvali EDEN II. Druhá polovina byla přeměněna na energii, která posloužila k odletu EDENU II do centra mocenské oblasti ID.

Stejným způsobem byl kdysi i Ambur rozpůlen a transportován.

Aktuální data:
5.8.2021
1566 před NGL
3. Ansoor 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459431.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!