Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Planety > EDEN II
hledat
Astronomická data:
Další označení:Ellfat, Goshmos Castle
Sluneční soustava:Medaillon
Průměr:9635 km
Obyvatelé planety:
Koncepti

EDEN II je polovina planety Goshmos Castle, která předtím jako jediná kroužila kolem slunce Medaillon. Tato sluneční soustava byla pro více než 120 let domovem Země uniknuvší z Mléčné dráhy do Maelstromu hvězd.

V podzemí EDENU II se nachází jeskynní systém, ve kterém ID uložil různé bytosti – například Nexialského mutanta Pertrexe. Tyto bytosti měli své originální tělo a částečně byly myšleny jako obrana EDENU II.

Historie

V roce 3584 byli Mucierové pocházející z Goshmos Castle evakuováni na Kytholg v systému Chanquor, protože koncepti planetu pomocí situačního transmiteru rozdělili na dvě půlky a usídlili se na jedné z polovin, kterou nazvali EDEN II. Druhá polovina byla přeměněna na energii, která posloužila k odletu EDENU II do centra mocenské oblasti ID. Během cesty vytvářeli koncepti stále komplexnější kolektivy, aby se nakonec sloužili s ID.

V letech 3585 až 429 NGL je EDEN II sídlem ID. V roce 429 NGL aktivuje Perry Rhodan EDEN II jako poslední a nejdůležitější chronofosílii. ID tak přemění EDEN II v hyperfyzikální energii, se kterou je BÁZE přemístěna k Frostrubinu a nakonec obě přesune na původní stanoviště TRIICLE - 9 v Hlubině.