Menu
Technická data:
Celkový průměr:12000 metrů
Celková délka:14000 metrů
Průměr zesílení:1500 metrů
Posádka:12050 osob (později až 12260), 400 nutných pro let
Zásobování energií:30 Nug-Schwarzschildových reaktorů
Pohon:10 Waringerových lineárních konvertorů, transferdimový pohon pro dálkové lety, později metagrav
Pomocné lodě:
1x 2500 metrová loď třídy GALAXIE
4x 800 metrové lodě třídy STARDUST
Pomocné čluny:
16 lodí třídy PHARAO, typ THÉBY
50 lehkých křižníků
50 korvet
100 dvoumístných stíhaček třídy TOPSID
50 space-jetů
BÁZE
BÁZE
© Oliver Scholl
BÁZE
BÁZE
© VFSF

BÁZE byla největší dálková, průzkumná a nosná loď Terranců používaná pro intergalaktické lety.

Struktura

Základní forma BÁZE je tvořena dvěma kombinovanými polovičními miskami rozdílné křivosti o průměru 9000 metrů. Okraj poloviční misky je obklopen 1500 metrů velkým zesílením s kruhovitým průřezem; celkový průměr BÁZE je tak 12 kilometrů.

Na horní straně BÁZE je jedna přistávací platforma o průměru 3000 metrů a čtyři 1200 metrové platformy, které jsou určeny pro jednu ultrabitevní loď třídy GALAXIE a čtyři bitevní lodě třídy STARDUST. Zesílení poskytuje prostor pro šestnáct 1200 metrových kulovitých lodí třídy PHARAO typu THÉBY, které jsou stavěny po vzoru lemurských bojových lodí. Na spodku BÁZE se nacházejí dvě ve směru letu do ztracena ubíhající spodní zesílení o délce 10 kilometrů a výšce 800 metrů; slouží k uskladnění dvou set lehkých křižníků, korvet a dvojmístných stíhaček.

Centrální segment

Prstencové zesílení vykazuje ve směru vyhloubeninu, ve které se nachází »přepážka« (centrální segment). Tento přes kotoučové těleso lodi vyčnívající trapézový segment, jehož přední hrana měří 5000 metrů, může být odpojen a operovat soběstačně. Obsahuje vlastní energetické zdroje, ochranné štíty a letové agregáty, stejně jako i vlastní výzbroj. Hlavní řídící centrála a ubytovny posádky se nacházejí v centrálním segmentu.

Pohonný sektor

Na zádi BÁZE se nachází kvádrovitý respektive trychtýřovitý pohonný sektor. Kvádr má dálku hrany 5000 metrů, nasazený trychtýř má průměr 6000 metrů. Všechna pohonná zařízení se nacházejí v tomto sektoru, který je fixován do prstencového zesílení a přečnívá přes samotné lodní těleso.

Známé pomocné lodě

  • BAS-KR-19
  • BAS-KR-24 KAHALO
  • BAS-KR-43 EVANGELINE
  • BAS-KR-44 BERNADETTE
  • BAS-KR-45 EMMELINE
  • BASIS LK-23 CARL SAGAN
  • BASIS-SP 12 BALTHUS

Historie

BÁZE je dálková a nosná loď, která byla naplánovaná a postavená za časů Aphilie. Část Aphiliků zřejmě zamýšlela použít BÁZI, aby se s její pomocí zachránila před pádem systému Medaillon skrze Schlund.

"Existuje stavební program, který byl sestaven poslední administrativou Země před počátkem Plánu Dokončení. Tento program potřeboval jen nepatrné modifikace, aby odpovídal požadavkům Plánu dokončení." (NATHAN, 22. ledna 3586, PR 858)

Jednotlivé části BÁZE vznikly z iniciativy NATHANA v sublunárním výrobním sektoru Germyr C-VIII-128-P. 21. ledna 3586 bylo asi sto tisíc součástí s celkovou hmotností jedné gigatuny vypuštěno ze sektoru Germyr. 22. ledna se jednotlivé části BÁZE zkombinovaly na oběžné dráze Měsíce, a s pomocí interkonektního pole se jednotlivé součástky spojily na molekulární úrovni. Večer 22. ledna 3586 sdělil NATHAN lidstvu, že se stavbou BÁZE byl dokončen Plán dokončení. Lidstvo teď mělo k dispozici dálkovou kosmickou loď k plnění důležitých příkazů.

Na palubě BÁZE se nacházeli tajemní živí tvorové z Maelstromu, takzvané Parauzly. V roce 2 NGL z nevyjasněných důvodů zemřely.

Dálkové pohonné ústrojí bylo bez dalšího popisu označováno jako transferdimový pohon.

K výzbroji BÁZE patřilo také zařízení Selphyr-Fataro, které bylo poprvé nasazeno v roce 426 NGL u Frostrubinu. Bylo vyvinuto Aphiliky Selphyrem a Fatarem. V červenci 428 NGL bylo nasazeno proti Ledovému houfu Dekalogu Elementů, a zmizelo v Mínus-světě.

PAN-THAU-RA

1. května 3586 vyrazila BÁZE pod velením Payne Hamillera k 208 milionů světelných let vzdálené galaxii Algstogermaht, aby prozkoumala PAN-THAU-RA.

Ochranné zařízení Aphiliků proti neaphlickému převzetí bylo deaktivováno jen za cenu velkých nesnází.

V Čušiku se BÁZE setkala s národem Wyngerů a 13. července 3586 se SOL pod velením Perryho Rhodana.

Poté co byla SOL předána Soláncům, přešel Perry Rhodan a jeho důvěrníci na BÁZI.

PAN-THAU-RA se podařilo ukrýt zcela v hyperprostoru. Laire přešel na palubu BÁZE.

Kosmické hrady

BÁZE se vydala na cestu do galaxie Erranternohre, aby prozkoumala Kosmické hrady Sedmi mocných. Narazila na Murconův hrad a na Zdrojomistry Loowerů.

V září 3587 se podařilo osvobodit ID z materiálního propadu Jarmithara. Ribald Corello, Balton Wyt, Lord Zwiebus, Dalaimoc Rorvic, Tatcher a Hainu, Takvorian a Merkoš vešli do ID.

18. října 3587 dospěla BÁZE s Lairem na palubě k materiálnímu zdroji Gourdel. Po manipulacích s materiálním zdrojem vzal Laire Atlana do prostoru za materiálními zdroji.

Perry Rhodan se s BÁZÍ vrátil 29. prosince 3587 do Sluneční soustavy.

Kosmická hanza

V roce 2 NGL byla do BÁZE nainstalována Hamillerova trubice.

V roce 424 NGL byla BÁZE vybavena novým metagravovým pohonem a má 12260 členů posádky.

22. prosince 424 NGL vyrazí BÁZE do Norgan-Turu a dorazí 3. května 425 NGL ke Khratu. Tam je Perry Rhodan vysvěcen na Rytíře Hlubiny.

11. října 425 NGL dosáhne BÁZE Srakenduurnu.

BÁZE se počátkem 426 NGL vydá k úkrytu Prstenu kosmokratů, s jehož pomocí chce Perry Rhodan přivést Porleyty k rozumu.

10. března 426 NGL dorazí Galaktická flotila s BÁZÍ k Frostrubinu. Na útěku před Nekonečnou Armadou propadne Galaktická flotila Frostrubinem.

BÁZE se vrátila s Nekonečnou Armadou zpět k Lokální skupině a navštívila chronofosílie.

Reginald Bull letěl s BÁZÍ v červenci 428 NGL zpět k Mléčné dráze.

BÁZE doprovázela Nekonečnou Armadu na EDEN II a vrátila se až koncem roku 429 NGL k Zemi.

V roce 434 NGL opustila BÁZE naoko mocenskou oblast ID, nacházela se ale ve skutečnosti jako Velký bratr v Mléčné dráze a podporovala GOI.

Od roku 448 NGL čekala BÁZE v sektoru X-DOOR poblíž z Tarkanu do Meekorahu transferujivší galaxie Hangay marně na návrat Tarkanského svazu.

V roce 1143 NGL nalezne ze stáze osvobozená Tarkanská flotila v sektoru X-DOOR už jen asi 100000 součástí BÁZE. Téměř všechny pomocné čluny jsou pryč, zbyly jen 2 lehké křižníky, 11 korvet, 24 dvojmístných stíhaček a 8 space-jetů. Sestavování dílů začalo v říjnu 1143 NGL a 14. ledna 1144 NGL bylo dokončeno.

BÁZE potom byla důležitou jednotkou při boji proti Monosovi a při osvobozování Mléčné dráhy.

V roce 1172 NGL podnikla BÁZE expedici do Truillau.

Zóny smrti

Počátkem 1200 NGL se BÁZE účastní prozkoumávání Zón smrti.

Velká prázdnota

V roce 1202 NGL vyrazili nesmrtelní kolem Perryho Rhodana a Atlana s BÁZÍ k Velké prázdnotě. Schválně kvůli tomu byla BÁZE přestavěna - hlavní pohon byl nahrazen metagravem a tak uvolněný prostor v pohonném sektoru přestavěn na velký hangár.

Po průzkumu planet Sampler a vřetenových bytostí se BÁZE vrací podruhé k Velké prázdnotě, aby aktivovala Samplery. Průnik do Arresa se zdaří, BÁZE přejde na druhou stranu universa.

Po návratu následuje kvůli Imprint-Outlaws delší pobyt v Hirdobaanu, dříve než se BÁZE může definitivně vrátit do Mléčné dráhy.

Konec legendy

Rychle se ukázalo, že mnoholeté mise přes stovky milionů světelných let mají na substanci lodi větší vliv, než se předpokládalo. Na základě napjaté finanční situace v LSP byla generální oprava výzkumné lodi ze strany vlády LSP zamítnuta. Všechny prostesty nositelů aktivátorů byly marné - Solární parlament rozhodl BÁZI rozebrat a letu neschopnou část prodat.

Po několika měsíčním jednání byla BÁZE prodána konsorciu ze Stiftermannu III, na jehož obrbitu byla loď poté zakotvena a přestavěna na kasino. Pomalu vyšlo najevo, že za koupí ve skutečnosti stáli Galactic Guardians, kteří tak chtěli LSP oslabit. Po několika letech se ale BÁZE etablovala jako kasino a byly v ní vybudovány virtuální krajiny.

V době krize SEELENQUELL terranská a arkonidská tajná služba spolupracovala na území zločineckého boje. Galactic Guardians se tak dostali pod tlak a ztratili cenné finanční zdroje. Proto BÁZI prodali konzorciu.

Konzorcium bylo ale z větší části vlastněné organizací Taxit, která pracuje také pro Nové USO. Tato okolnost se ukázala být o pár let později jako nápomocná, když se přes závody Karakett na BÁZI našla stopa Traha Rogueho.

Nový začátek Navzdory důsledkům hyperimpedance se z BÁZE stalo obchodní a zábavní centrum v oblasti. Přes blízkou sluneční soustavu Akitadova naděje existuje spojení k systému Filchnerovy hvězdy.

Posádka:

424 - 448 NGL

1201 - 1222 NGL