Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 858
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 858
Název:BÁZE
(Die BASIS)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:BARDIOC
Vydáno poprvé:1978
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3586
Plán dokončení přinese ovoce - mocná kosmická loď je hotova
Hlavní postavy románu:

Payne Hamiller - geniální vědec se chová zvláštně

Julian Tifflor - První Pozemšťan dostane anonymní výstrahu

Boyt Margor - mutant je nejlépe informován

Dun Vapido, Bran Howatzer a Eawy ter Gedan - Margorovi zapřísáhlí protivníci a mutantští kolegové

Resu Redfern - šéf Lunar Emergency Operations a Hamillerův starý přítel

21. ledna 3586 je více než sto tisíc stavebních dílů ze sektoru Germyr katapultováno na oběžnou dráhu kolem Měsíce, kde se následujícího dne spojí v BÁZI, jejíž centrální část je tvořena oboustranně vyklenutým kolem o průměru devíti kilometrů a nejvyšší výškou tří kilometrů. Tento disk je obklopen tisíc pět set metrovým prstencovým zesílením, který je v zádi přerušen nálevkovitě se rozšiřujícím kvádrem s hranou pěti tisíci kilometrů a na přídi dva tisíce pět set metrů dlouhým a na přední straně tisíc metrů vysokým klínem. Přes spodní stranu kotouče se táhnou dva deset kilometrů dlouhé a osm set metrů vysoká zesílení. Po jejím smontování vybaví NATHAN BÁZI odpoledne 22. ledna jednou ultrabitevní lodí třídy Galaxie a čtyřmi bitevními loděmi třídy Stardust, které přistanou na horních, silněji vyklenutých plošinách centrálního disku. Šestnáct 1200 metrových kulovitých lodí bez prstencového zesílení, které se díky svému trychtýři na jižním pólovém zaoblení podobají lemurským lodím typu PHARAO1) a které dostanou označení třída Théby, zmizí v hangárech prstencového zesílení. K nim se přidá padesát lehkých křižníků, padesát korvet, padesát space-jetů a sto dvoumístných stíhaček, které jsou všechny umístěny do zesílení na spodní straně.

Večer 22. ledna sděluje NATHAN nakonec celému lidstvu, že s výrobou BÁZE, jejíž přípravné práce započali již aphilikové, je dokončen »Plán dokončení«2). Lidstvo teď má k dispozici dálkovou kosmickou loď pro splnění důležitého úkolu. O několik hodin později informuje Kershyll Vanne lidstvo o požadavku ID, podle kterého se má ve více než 200 milionů světelných let vzdálené galaxii pátrat po PAN-THAU-RA. Protože ve směru k ní leží Čušikova hvězda, je neznámá galaxie nazvána Čušik. Vanne také upozorňuje na nálezy na Krétě3) a na nabízející se asociaci s antickým mýtem o Pandoře, která lidstvu přinesla nemoci a neštěstí.

Protože se dozvěděli o smrti Markuse Verlenbacha3), je Branu Howatzerovi, Dunu Vapidovi a Eawy ter Gedanovi3) jasné, že Boyt Margor, který si již podrobil na Zemi stovky lidí, chce s pomocí Payneho Hamillera převzít BÁZI. Tři Gäajští mutanti předají Julianu Tifflorovi anonymní varování před Hamillerem, První Pozemšťan jí ale ignoruje.

Na rozkaz Margora přivede Hamiller šestnáct paratendrů, ze kterých je každý vysoce kvalifikovaný vědec, na palubu obří kosmické lodi. Poté co jejich pomocný člun přistane u přistávací nohy lodi třídy GALAXIE, ukáže se, že BÁZE nemá žádné průběžné, paralelní paluby, ale přibližně deset tisíc malých palub, které jsou umístěny v různých úhlech podle principu optimální využití prostoru. Díky gravitačním propustem na styku palub existují ale všude normální gravitační poměry. Simulované střetnutí s 270 jednotkami Ploohnů4) demonstruje návštěvníkům bojové schopnosti BÁZE. Když NATHAN prohlásí, že obrovská loď může být řízena jen deseti muži, protože Parauzly soustředili kontrolní funkce nejdůležitějších obvodů do tradičních SERT-helem, předá paratender Naren Palov Hamillerovi Margorův rozkaz okamžitě unést BÁZI. Protože PEZ-mutanti ale mezitím projevili podezření, že anonymní varování pochází od mutantů, dostane se Julian Tifflor s pomocí Tako Kakuty zavčas na palubu BÁZE a konfrontuje Hamillera s obviněními. Mladý vědec obvinění odmítne, požádá o dovolenou a odletí k Zemi, kde informuje Boyta Margora. Kakuta při návštěvě BÁZE zjistí, že nosná loď je výchozím bodem silného a neobyčejného psionického záření.

Protože je přesvědčen o Hamillerově nevině, jmenuje ho Tifflor 29. ledna vedoucím plánované expedice BÁZE.