Perry Rhodan 859 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 859
Název:Prstenec násilí
(Ring der Gewalt)
Autor:Hans Kneifel
Cyklus:BARDIOC
Vydáno poprvé:1978
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3586
Je lovec - vzdoruje smrtící džungli
Hlavní postavy románu:

Hytawath Borl - jediný člověk, který může prolomit "prstenec násilí"

Rrussu - Hetman domorodého kmene z Vorcher Pool

Voin a Meralda Koyle - velitelé ztroskotanců z Vorcher Pool

Donar Weitz a Trubohn Cherkel - dva muži s různými názory

Ronald Tekener - šéf AID nachází nového spolupracovníka

Od nouzového přistání v roce 3490 jsou přeživší z tisíci metrové lodi KARMA, která prchala před Lary, ohrožováni agresivní přírodou Vorcher Poolu, druhé planety u okraje galaktického centra ležícího, malého rudého slunce Poolbor. Zónou zvláště nebezpečných a agresivních rostlin a zvířat, které všichni obsahují stejný jed, izoloval džungle osadu Koyle-City. Jen šestadvacetiletý Hytawath Borl, jehož matka byla bezprostředně před porodem pokousána jedovatým skákajícím hadem, může projít bez omezení prstencem násilí, který osadu obklopuje. S podporou domorodců Vorcher Poolu, kteří vypadají jako směs lidoopů ahominidních žab, může Borl zásobovat masem tři tisíce obyvatel Koyle-City. Jako náčelníci nedobrovolné osady stojí Voin a Meralda Koyleovi, děti zesnulého velitele KARMY, mezi šesti sty přívrženci Donara Weitze, kteří věří v samovolném rozkladu prstence násilí po zanechání obrany, a mezi přívrženci Trubohna Cherkela, kteří chtějí ofenzivně bojovat proti přírodě planety.

V únoru roku 3586 přistane sběrná loď GRYZ, která byla na uprchlické planetě Tharok II přepadena Ertrusany, na pekelné planetě, a Hytawath Borl náhodně vyslechne tajnou besedu Ertrusanů, kteří chtějí cílenými akcemi a provokacemi podkopat GAVÖK. 320 Ertrusanů je napadeno osadníky a zanecháno na Vorcher Poolo, zatímco 3000 nedobrovolných obyvatele planetu s GRYZEM opustí. 20. února přistane loď v Terranii, a Borl je na doporučení Meralda Koyleho přijat do Ronaldem Tekenerem nově založeného AID1) 2).

Aktuální data:
1.12.2021
1566 před NGL
31. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459549.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!