Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 857
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 857
Název:Dědictví bezcitnosti
(Erbe der Aphilie)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:BARDIOC
Vydáno poprvé:1978
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3586 / 3566
Poplach v sektoru Germyr - NATHAN odmítá poslušnost
Hlavní postavy románu:

Payne Hamiller - nový vědecký rada musí provést obtížné rozhodnutí

Boyt Margor - moc v temnotě

Pemmo Kalaainen - mladík chce znovu získat dobrou pověst

Resu Redfern - velitel Lunar Emergency Operations

NATHAN - měsíční mozek odmítá poslušnost

Raphael - NATHANOVA "odnož" se znovu objevuje

V sektoru Germyr, velkém sublunárním zařízení, začíná NATHAN bez jakéhokoliv vysvětlení s tajemnou výrobní činností, které spotřebovává obrovské množství energie. Poté, co ho jako svého paratendra, informuje Boyt Margor, vydává se Payne Hamiller sám na Měsíc. Tam si náhle vzpomene na zážitek ze svého dětství:

Na objevil osmiletý Hamiller při hře posledního starožitníka. Během následujícího roku se rozvíjelo přátelství mezi chlapcem a starým mužem, který nosil tyrkysový amulet z planety Zwottertracht1). Jednoho dne starožitník zmizel. V patnácti letech prohledával Hamiller osobní data v databankách generační lodi, ale nenašel o starci jakoukoliv zmínku.

Když Hamiller 18. ledna 3586 nechá dočasně vypnout veškeré NATHANOVI aktivity, ukáže se, že činností v sektoru Germyr se účastní jen hyperinpotronická část měsíčního mozku.

O něco později zavolá NATHAN, který se označuje za otroka terranského lidstva, Payneho Hamillera do sektoru Germyr, protože tam došlo k nepředvídatelným potížím při výrobě BÁZE. Rapthael2) vysvětluje vědci a jeho doprovodnému K2-robotovi Augustusovi, že aphilikové3) v sektor, ve kterém se BÁZE staví, byl původně plánován k výrobě velké evakuační flotily. O BÁZI ale energetická bytost nemůže poskytnout žádné informace. Ukáže Hamillerovi ale Parauzly, ze světa v Maelstromu4) pocházející, malé, deformované, medúzovité bytosti s transparentním povrchem těla. Jejich schopnost, po grafickém znázornění vyrobit komplikovaná zapojení a následně je smrštit na mikroskopickou velikost, využívali aphilikové, aby kompenzovali absenci siganské mikrotechniky. Poprosí také o nové howalgonium, protože transmiterová cesta Země5) změnila charakteristické vyzařování krystalů, které tisíce v sektoru Germyr pracujících Parauzlů potřebují. Hamiller NATHANOVI důvěřuje a nechá přinést do sektoru Germyr kilogram howalgonia. Sektor se poté znovu uzavře a pokračuje dál ve své práci.

Když Payne Hamiller a Julian Tifflor diskutují o vývoji na Měsíci, projeví Kershyll Vanne názor, že se na tom musí podílet ID.