Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 691
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 691
Název:Sargasový vesmír
(Sargasso des Alls)
Autor:Clark Darlton
Cyklus:Koncil
Vydáno poprvé:1974
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3460
Expedice do energetického pekla - flotila zaniká
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Velký administrátor nařídí masivní průzkum

Toronar Kasom - velitel flotili letící vstříc zkáze

Metron Kaschart - 1. důstojník KERONu

Gucky - myšob na telepatické hlídce

Major Bender - velitel SAN ANTONIO

Nejvyšší představený Psaltů - vládce osamělého světa

Poté co čtrnáct průzkumných lodí bezestopy zmizí v Maelstromu1), vydá Perry Rhodan 22. května 3460 pro na admirála mezitím povýšeného Ertrusana Toronara Kasoma, aby pupeční šňůru mezi galaxiemi prozkoumal se svou vlajkovou lodí KERON a 11.696 jednotkami jedenácté útočné flotily. Lodě narazí po dvaceti světelných letech v lineárním prostoru na miliardy tenkých, třicet milimetrů dlouhých, zlatých vláken, které je zbrzdí. Po zpětném pádu do normálního prostoru kosmickou loď vlákna i nadále obklopují a brzdí její pohyb. Prvnímu důstojníku KERONu majorovi Metronov Kaschartovi to připomíná Sargasové moře v pozemském Atlantiku. Vědci zjistí, že ve vláknech existuje energeticky nabytá forma existence, která je vybavená instinktivním kolektivním vědomím. Protože energetickým nábojem vzniká opačný pól, než který způsobuje samotná suspenze, jsou vlákna zpočátku nazvána Opilí tanečníci. Když ale později na lodních trupech vytvoří síť a začnou se zažírat do terkonitové oceli, začne se jim říkat Zlatokazivci, Železojedlíci nebo Energetický mor. Kasom poručí přejít do záchranných člunů a flotilu opustit. Zatímco čekají na pomoc, pozorují Terranci cizí kosmické lodi, které jsou obaleny modročernou, hnědě skvrnitou sítí a nesporně lehce prolétají mračny vláken.

Těžký křižník SAN ANTONIO pod velením majora Bendera, předsunutá průzkumná loď, ve které se také nachází Gucky, zachytí nouzové volání uvíznuté flotily a nakonec objeví trosečníky.

S pomocným člunem se admirál Kasom, major Kaschart, dr. Iwan Dixon, odborník na energeticko-biologické formy života, a myšob Gucky vydají k cíli do ochranné sítě zahalené komické lodi cizinců, kterým je dva světelné měsíce daleko ležící systém narudlého slunce Iron. Druhou planetu, chladný pouštní svět Onyx, obývají letargičtí Psaltové, klokani s velkými, roztaženými hlavami. Nejvyšší představený Psaltů nechá Guckyho a Kasom, kteří se teleportovali na povrch planety, zatknout, protože se obává vzpoury, pokud by vyšlo ve známost, že kromě Onyxu existují jiné obydlené světy. Myšob, který se svým ertrusanským přítelem bez obtíží unikne z vězení, se od Thalotha, správce historické muzea kosmických letů, dozví, že síťový povlak kosmických lodí, které Psaltaové nazývají Shanath, je živá, poloorganická látka. Ta vstupuje s Opilími tanečníky do symbiózy a kdysi dávno je objevili astronauti Paltaů na Gragh-Shanath2), planetě na druhé straně Maelstromu. Protože pozdější výpravy už více Gragh-Shanath nemohli najít, bylo povlakem vybaveno jen sedmnáct kosmických lodí Psaltaů. Gucky a Kasom jednu síť ukořistí. Velitelům dvou psaltských lodí, kteří jejich člun pronásledují, poradí myšob, aby vytrhli svůj národ z letargie a prolomili stagnaci, která vychází z vlády nejvyššího představeného Psaltaů.

Z bezpečnostních důvodů je Shanath upevněn na vnějším trupu SAN ANTONIO. Při vstupu do Zemské atmosféry ale vrstva vypustí krystalické spóry. Impulzy zvláštního materiálu probudí v Guckym vzpomínky na Bluesany a jejich kosmické lodě3).