Perry Rhodan 692 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 692
Název:Hmyzí královna
(Die Insekten-Königin)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Koncil
Vydáno poprvé:1974
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3460
Je matka a vládkyně - vede svůj národ do boje
Hlavní postavy románu:

Jaymadahr Conzentryn - královna Ploohnů

Perry Rhodan - Velký administrátor narazí na rovného protivníka

Tatcher a Hainu a Dalaimoc Rorvic - Marťan a Tibeťan se seznámí s tchořem

Hester Bouillon - velitel ARCADIA

Pjotr Godunow - zajatec Ploohnů

Ras Čubaj a Gucky - teleportéři způsobí zmatek

Na Kneys, centrálním světě Ploohnů, je pět metrů vysoká královna Ploohnů Jaymadahr Conzentryn svým poradcem Klaschoy důstojníkem Efratem informována o tom, že do Maelstromu přišel nový národ, který by mohl ohrozit nadvládu Ploohnů a tím i jejich neomezenou kontrolu nad budováním světů s nenahraditelnými rostlinami.

Společnost Ploohnů je rozdělena do kast. Přitom jsou Klaschoyové válečníci o něco větší a štíhlejší než Peggoyové, dělníci. Dvakrát tak velcí než Kaschoyové jsou naproti tomu mužští Mopoyvoé, kteří mají jako trubci za úkol oplodnit vajíčka, která královna nakladla. Aby své postavení královny a udržovatelky druhu vyzdvihla, opustí Jaymadahr Conzentryn svůj 2400 metrů vysoký mohylovitý palác, který sahá ještě čtyři tisíce metrů hluboko do země, vstoupí na palubu své vlajkové lodi VANTEY VEYBSTE a přijme osobní velení nad třemi tisíci těžkými bojovými loděmi, které odstartují z vojenského přístavu Plai Uindy Cort, by zažehnali hrozbu pro její národ. Planeta Kenys, jejíž povrch je kompletně pokryt mohylovými stavbami a plantážemi, leží na jižním okraji Ploohnské galaxie, která je se svou sousedkou spojena 156.000 světelných let dlouhým materiálním mostem Maelstromu. Flotila vletí do »trychtýře«, obrovského energetického mračna ležícího také u galaktického jižního okraje, a přemístí se na jeho hyperenergetický protipól, do »Schlundu«1).

Ploohnská flotila narazí 5. června 3460 na čtyřiadvacet rychlých křižníků terranské průzkumné flotily, která se obcházením moře vláken přibližuje k Schlundu. Z kulovitých křižníků přečká jen ARCADIA pod velením majora Hester Bouillona a uprchne k Zemi. Signalizační důstojník poručík Pjotr Godunov je mezitím zachráněn Ploohny z vraku BALLATERU a vyslýchán Jaymadahr Conzentryn.

Protože počítá s útokem na Terru, postaví se Perry Rhodan s dvaceti tisíci loděmi flotile Ploohnům, kteří se ve vysoce ztrátové kosmické bitvě ukáží jako rovní protivníci. Ačkoliv Jaymadahr Conzentrym pozná, že flotily se vzájemně zničí, zřekne se návratu do Schlundu, aby před Terranci utajila spojení ke svému domovu. Zatímco se Rhodan snaží o vyjednávání s Ploohnskou královnou, teleportují se Ras Čubaj a Gucky s Dalaimocem Rorvicem a Tatcher a Hainuem do její vlajkové lodi a způsobí tam zmatek. Mutanti nakonec objeví těžce zraněného Pjotra Godunova, ale než se s ním stačí vrátit zpět na MARCO POLO, je poručík mrtev.

Jednání Rhodana a Jaymadahr Conzentryn zůstane bezvýsledné. Když Rhodan nyní chce rozdělit nepřátelskou flotilu explozivním rozptylovacím manévrem svých vlastních lodí, zmizí náhle tři tisíce terranských křižníků, které se příliš přiblížili ke Schlundu, během transmiteru podobném efektu, a Terranci v energetickém víru poznají spojení do Ploohnské galaxie. Rhodan nato předá velení nad flotilou Rasi Čubajovi a v naději, že ho jednotky Jaymadahr Conzentryns budou následovat, zavelí vletět do Schlundu. On sám se s Guckym vrací v lehkém křižníku zpět na Zemi, aby domovskou planetu Lidstva připravil na útok Ploohnů2).

Aktuální data:
27.1.2022
1565 před NGL
2. Eylon 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459606.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál