Perry Rhodan 693 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 693
Název:V jeskyních Ploohnů
(In den Höhlen der Ploohns)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Koncil
Vydáno poprvé:1974
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3460
Přistání na "Růžovém sadu" - Lidstvo objeví největší tajemství hmyzího národa
Hlavní postavy románu:

Ras Čubaj - teleportér učiní důležitý objev

Dalaimoc Rorvic a Tatcher a Hainu - mutant a Marťan se znesváří

Greenor Varsk - pilot čeká příliš dlouho

Jaymadahr Conzentryn - královna a matka Ploohnů

Kayzihr Mandaynah - stará rivalka královny

Schuyt-34‘027 - nervní pozorovatel

Protože bezprostředně po rematerializaci terranské flotily v Ploohnské galaxii je zaměřeno deset tisíc těžkých jednotek insektoidů a kromě toho se objeví i lodě Jaymadahr Conzentryn, vydá Ras Čubaj svému svaru rozkaz k rozptýlení. MARCO POLO se skryje v zaměřovací ochraně bíložlutého slunce, jehož soustava je ovládaná Ploohny.

Se space-jetem pilotovaném poručíkem Greenor Varskem odlétá Ras Čubaj, Dalaimoc Rorvic a Tatcher a Hainu ke druhé planetě, kterou teleportér kvůli rostlinám, které tam Ploohnové pěstují, nazvou Růžový sad. Čubaj, Rorvic a a Hainu pozorují, jak roboti rostliny hnojí hnědým práškem, ze kterého vycházejí hyperenergetické emise. Brzy na to je ale stroje objeví a přemůžou. Čubaj přitom zjistí, že hnojivo je molkex, který dříve Bluesané používali k pancéřování svých lodí1). Domnívá se, že energetické sání Maelstromu přitáhlo hroudy molkexu, které odlétaly ke galaktickému centru a byly vyzářeny galaktocentrickým slunečním šestiúhelníkovým transmiterem2), poté co bylo pancéřování bluesanských lodí rozpuštěno terranskými anti-molkexovými bombami3).

Zatímco Ploonové jeho, Čubaje a a Hainua transportují z planety Růžový sad, která se jmenuje Zvermaysch, na centrální svět Kneys, čtvrtou planetu slunce Ploohnon, pozoruje Rorvic svým parasmyslem, že space-jet odlétající s poručíkem Varskem zpět k MARCO POLO byl zničen. Když Jaymadahr Conzentryn, která se mezitím vrátila ke kladení vajíček v paláci, se začne ptát na molkex, který Ploohnové nazývají Teymer, prozradí jí Čubaj, že Terranci jsou schopni zničit všechny jejich dostupné zásoby pomocí speciální zbraně. Jaymadahr Canzentryn si ale stojí za výpočty, podle kterých je krajně nepravděpodobné, že by Terranci našli Gragh-Schanath. Po výslechu se podaří Rorvicovi rozpustit energetický zvon, který ho i s jeho přáteli obklopuje, a díky Čubajově paradaru se podaří trojici uprchnout. Protože ale Rorvic ztratil svou Bhavacca Kr'ah, promění se během útěku do letu schopné prapůvodní formy Ploohnů. Tatcher a Hainu si přitom vzpomene, že Polocynos kdysi při podobné příležitosti nabral prapůvodní formu Asporca4).

Chroam-Halborg Schuyt-34‘027 který pozoroval střetnutí terranské a ploohnské flotily a se zájmem sledoval příhody Čubaje, Rorvica a a Hainua, dojde se zřetelem na Čubajovu teleportaci a Rorvicovu proměnu k mylnému závěru, že Terranci jsou ve skutečnosti tělesná projekce daleko výše vyvinuté inteligence. Pozorovatel sám vyslýchal jeden národ, který se vyvinul až k hranici nejvyššího vědomí, pak ale před posledním krokem ucouvl. Protože je mu jasné, že ho Terranci už dávno objevili, rozhodne se Schuyt-34‘027 sám sebe zničit, aby neodkryl svůj domov na Chroam-Halborg. V ruinách prastaré, zanedbané plantáže objeví Ras Čubaj a Tatcher a Hainu už jen roztříštěné, poloorganické a poloanorganické zbytky pozorovatele.

Bezprostředně poté narazí teleportér a Marťan na Kayzihr Madaynah, slepou Ploohnskou královnu. Ukáže jim zbytky plástve s pozůstatky královen, které byly zabity selekčním komandem, a kterému ona sama unikla. V jeskynním systému si parapsychicky nadaný hmyz vytvořil tajnou říši. Dříve než se taky sama zničí, vyndá ze zvlášť operující senzorové jednotky Schut-34‘027 Bhavacca Kr'ah a jeho pomocí navrátí Rorvic-Ploohnovi zpět jeho původní tvar.

V MARCO POLO vysvětlí admirál Toronar Kasom, že space-jet byl zničen, a že na druhou planetu už nevyšle žádné další komando.

Aktuální data:
3.7.2022
1565 před NGL
27. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459763.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál