Perry Rhodan 420 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 420
Název:Záhady minulosti
(Rätsel der Vergangenheit)
Autor:Clark Darlton
Cyklus:Cappinové
Vydáno poprvé:1969
Vydáno v češtině:přeloženo (Tower)
Čas děje: 3433
Tisíc let nezvěstný přítel Pozemšťanů se vrací – a prosí o pomoc
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – Velký administrátor je žádán o naléhavou pomoc.

Atlan – Lord admirál USO a věrný druh Perryho Rhodana.

Gucky – Myšob se stává mezihvězdným diplomatem.

Harno – Starý přítel Terranců se vrací po tisíci letech.

Julian Tifflor – Solární maršál a velitel loďstva.

Accutron Mspoern a Mitare Shban – Accalauriové pátrají po tajemství svého původu.

Cliff Nordberg – Poručíka převelí.

V Sluneční soustavě se píše konec března roku 3433. Od dne „Laurin“, tedy dne, kdy bylo Slunce i se všemi svými planetami přesunuto o pět minut do budoucnosti a zmizelo tak zbytku univerza, uplynulo přibližně dva a půl roku.

A to je pro lidstvo kritický okamžik, neboť Nathan, obrovský biopozitronický mozek na Luně, vypočítal s vysokou pravděpodobností, že přibližně dva a půl roku po „Laurinu“ nastane v rámci pětisetletého plánu první fáze problémů.

Krizi, která se týkala potomků Terry ze tří velkých hvězdných říší, tedy impéria Dabrifa, Carsualu a SGU, vyřešil zákrok Joaka Cascala, „galaktického kurýra“. Když byly zvládnuty problémy se vzájemným kontaktem, vymizela i nespokojenost obyvatel Solárního systému a kosmonautů flotily, nasazené v reálném čase.

A konečně neproběhla takzvaná „konference zrádců“ ke škodě, nýbrž k prospěchu Solárního impéria. Perry Rhodan musel ke své hanbě připustit, že zcela chybně odhadl záměry Esybona Herriheta. Generální koordinátor systému Kekile se totiž prokázal jako věrný zastánce lidstva.

Ohlásí se i další přítel lidstva, dokonce jeden z nejstarších. Požádá Perryho Rhodana o pomoc a odhalí ZÁHADY MINULOSTI...


Dne 28. března 3433 přijmou Perry Rhodan, Atlan, Gucky, Fellmer Lloyd a Ras Čubaj na INTERSOLARU slabé nouzové volání Harna. Zatímco se soustředí a spojí se do telepatického bloku, naváže pětice přátel kontakt s kulovitou bytostí, která hovoří o neznámém nebezpečí. Harno vyzve Rhodana, aby svou mohutnou loď přivedl k Leydenově hvězdě, kde kdysi kroužila planeta Tombstone, domovský svět Červounů. Když se INTERSOLAR dostaví na Harnovu pozici, objeví zmatení Pozemšťané kosmickou loď Accalauriů. Na Harnovo pozvání vkročí Rhodan a Gucky na accalaurijský koráb, v němž je již coby velvyslanec svého národa očekává Accutron Mspoern. Má za úkol objasnit lidstvu tajemství původu Accalauriů, a Harno zobrazí Rhodanovi a Guckymu minulost.

Před jedním milionem a osmi sty tisíci lety dojde v antihmotovém vesmíru ke smrštění energetického mračna inteligentních částic. Mrak obklopí planetu a rozdělí se na miliony Accalauriů. Tyto nově zrozené bytosti vytvoří během půl milionu let civilizaci a během dalšího milionu let začnou se svými kosmickými plavidly pátrat po pravdě po svém zrození. Polointeligentní zbytek energetického mračna je však příliš nestabilní a nemůže se rozdělit, navíc podléhá zrychlující se rotaci, která ho nakonec vymrští do standardního vesmíru. V období šoku dlouhém stovky tisíc let zničí antihmotový oblak celé hvězdokupy. V tu dobu ho národy Galaxie nazvou Suprahet. Mocní a starobylí Oldtimerové ho nakonec vytvořením přetížené zóny zkrotí v podobě molkexové planety Herkules. Ze zbylých úlomků vzejde Harno a na planetě Tombstone Červouni. Na Tombstone se vynoří Bluesané a uzavřou s Červouny dohodu.

Transportují na mnoho nejrůznějších planet červounská vejce, z nichž se líhnou nebezpečné kovobylky. Za války mezi Pozemšťany a Bluesany, probíhající před přibližně tisíci lety, jsou ohromné masy molkexu přitaženy do těžiště Mléčné dráhy a vynoří se v antihmotovém vesmíru Accalauriů. Díky jakémusi instinktu, zakotvenému v podvědomí, chtějí cizinci proniknout do druhého vesmíru a touží nalézt zbytek původního energetického mračna, které stále ještě vidí jako svou součást a s nímž už půl milionu let plánují započít zpětnou metamorfózu. Accalauriové následují stopy molkexu a dosáhnou Mléčné dráhy, kde narazí na Harna.

Harno k tomu dodá, že musí neustále bojovat proti explozi, protože v sobě obsaženou antihmotu musí izolovat od hmoty lidského univerza. Aby zabránili opětovnému spojení Accalauriů a zbytku energetického mraku (a tím nebezpečí vzniku nového Supraheta), vypráví Rhodan Accutronu Mspoernovi, jakou spoušť Suprahet kdysi způsobil. Accalauri se pomocí hyperimpulzů spojí se svými lidmi a po chvíli oznámí, že se rozhodli od tohoto nebezpečného záměru upustit. Když se pak Rhodan dozví, že osm set lodí Accalauriů dospělo při hledání molkexu do soustavy Verth a bylo přepadeno sto tisíci plavidly Bluesanů, vyrazí s loďstvem do centrálního systému Gatasanů. Gucky odhalí, že chtějí Accalauriové ze zoufalství vletět do slunce Verth a tím vyvolat mocný antihmotový výbuch. Velitel Gatasanů pochopí, jaké nebezpečí pro celou Mléčnou dráhu představuje konfrontace v soustavě Verth a ustoupí. Loďstvo Accalauriů opustí systém a vrátí se spolu s Harnem do antihmotového kosmu.

Zatímco INTERSOLAR letí k domovu, objeví se dne 21. dubna ID. V podobě starého muže potvrdí, že kdysi uprchl před nebezpečím znovuprobuzení Supraheta. Kromě toho dá Guckymu určité informace o ztracených Iltech. Nesmrtelný vysvětluje, že mnoho malých dětí Biggy, Fippi, Strizzi a dalších na Marsu žijících samičích Iltů se instinktivně teleportovalo ve směru zničené planety Tramp a objevilo se přitom na světě, jehož souřadnice nesmějí být prozrazeny. Gucky věří, že se o pozici planety může dozvědět od jezevčíka, který na palubě zůstane po zmizení ID.

Aktuální data:
24.1.2022
1565 před NGL
5. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459603.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál