Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Kosmické lodě > INTERSOLAR
hledat

INTERSOLAR byl v letech 3430 až 3436 vlajkovou lodí Solárního loďstva. Kulovité plavidlo patří ke třídě ultrabitevníků GALAXIS. Má průměr 2500 metrů a posádku 5000 mužů.

Velitelem byl emonaut Elas Korom – Khan. Se Senco Ahraetem a Trecem Lacuertem tedy vlajková loď disponovala celkem třemi emonauty.

Pohon:

  • čtyři Waringerovy konvertory, celkový dolet lodi činil 10 milionů světelných let.
  • impulzní hnací ústrojí s max. zrychlením 720 km/s^
  • dimenzotranziční pohon

Výzbroj:

  • 60 transformačních kanónů
  • desintegrátorory, impulzní parskomety a termozářiče

Pomocné čluny:

* 50 korvet

* 500 stíhaček typu Lightning jet

Historie plavidla:

Bezprostřední předchůdce INTERSOLARU na postu vlajkové lodi je neznámý. Loď byla intenzívně využívána zejména v době střetu s Protipozemskou koalicí a následném ukrytí Sluneční soustavy. Roku 3437 se novou vlajkovou lodí flotily stal legendární MARCO POLO, náležející k vylepšené generaci ultrabitevních křižníků. Během letu MARCA POLA do Gruelfinu sloužil INTERSOLAR jako vlajková loď Reginalda Bulla.

V červenci 3438 vedl Bully z INTERSOLARU obranné boje proti takerské flotile 140 000 Sběračů. Bitva skončila 26. 7. sebezničením Pramáti, všech Sběračů a zničením Pluta.

Během krize s Rojem operoval Reginald Bull v Mléčné dráze s INTERSOLAREM a malou nouzovou posádkou 320 imunních.