Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 421
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 421
Název:Neandrtálcovo vyprávění
(Report eines Neandertalers)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Cappinové
Vydáno poprvé:1969
Vydáno v češtině:přeloženo (Tower)
Čas děje: 3433
Probouzí se jeho vzpomínky na cizince – a na hrůzy minulosti
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – Zakladatel a Velký administrátor Solárního impéria lidstva.

Atlan – Lord admirál USO.

Alaska Saedelaere – Záření Slunce připravuje Nositeli masky pekelná muka.

Lord Zwiebus – Neandrtálec si vzpomene na hrůzy minulosti.

Tan Dehuter – Specialista na hypertechniku.

Kiner Thwaites – Profesor parakliniky na Mimasu.

Galbraith Deighton – Empat a šéf Solární rozvědky.

Satelitem smrti způsobené energetické výbuchy na Slunci jsou tak mohutné, že dne 29. dubna 3433 ohrozí merkurský hlavní slapový měnič, nezbytný pro udržení antitemporálního slapového pole. Nebezpečí je sice 1. května zažehnáno instalací korekčních obvodových kompenzátorů, ale profesor Geoffry Abel Waringer předvídá, že se Slunce ve třech až pěti týdnech definitivně promění v novu. Současně se změnami na Slunci je Alaska Saedelaere postižen nočními můrami a je opakovaně oslovován vnitřními hlasy, zatímco jeho obličej vrhá podivné světelné záblesky. Nositel masky dostane rozkaz zabít sám sebe, avšak odolá mu a později vysvětluje, že je zřejmě agentem neznámé a nepřátelské mocnosti. Na mimasské paraklinice přednese psiomechanik profesor Kiner Thwaites tezi, že se Saedelaere při nepovedené transmisi z planety Bontong do Peruwallu střetl se staviteli Satelitu smrti a že se v jeho tváři zachytil fragment jedné takové bytosti. NATHAN Thwaitesovu teorii potvrdí a dodá k tomu, že hyperimpulzy zachycené z příkopu Tonga pravděpodobně představovaly zpráva pro stavitele dvě stě tisíc let staré aparatury a aktivovaly též Satelit smrti. Protože doufá, že by konfrontace se Saedelaerem mohla zvrátit duševní poškození lorda Zwieba, nařídí Perry Rhodan, aby Thwaites a Galbraith Deighton převezli Nositele masky na rychlé kurýrní lodi LARRY RANDALL k tahunskému medocentru USO, třetí planetě v systému červeného slunce Tah. Během posledních dvou set let byla výstavba klinik na Tahunu, započatá před více než tisícem roků, zcela dokončena, takže se nyní tento Zemi podobný svět vyrovná Aralonu, hlavnímu centru Galaktických lékařů Arasů.

Na medoplanetě vyvolá Saedelaerovo setkání s lordem Zwiebem stejné efekty, jako energetické úniky ze Slunce. Neandrtálcova inteligence se skokově zvýší a překročí dokonce hodnotu, kterou měla pro jeho procitnutí z dvousettisíciletého spánku v podmořské stanici pod souostrovím Tonga. Zwiebus je však přesvědčen, že je Saedelaere převzat Cappiny, a proto na Nositele masky prudce zaútočí. Když rozpozná svůj omyl, vypráví Zwiebus Perrymu Rhodanovi, který na Tahun přispěchal s INTERSOLAREM, o minulosti:

Před dvěma sty tisíci lety byla Země objevena skupinou humanoidních Cappinů, bytostí schopných prostřednictvím pedozáření psychicky přebírat jiné živé tvory. Před převzetím ovšem musejí Cappinové zjistit individuální vyzařování svého cíle – pedokontaktu – a tím z něho udělat svůj pedopól. Cappin při přebírání zanechá na původním místě své nehybné tělo. Protože cizinci zjistí, že se primitivní lidí ze Země zvlášť dobře zaměřují, pokoušejí se tuto vlastnost zlepšit, zatímco Satelitem smrti iniciovanými manipulacemi slunečního záření vyvolávají dědičné změny. Při tom vznikají monstra, ale i pozitivní výsledky, mezi něž patří lord Zwiebus. Zejména vyspělejší druh lidí prodělává díky nárůstu radioaktivního záření urychlený vývoj. Pokusy mají, podle výpovědí Cappinů, mít význam proti děsivému nebezpečí, které číhá kdesi v hlubinách kosmu.

Smrtící satelit kromě toho slouží jako zastávka pro převzaté pedopóly, neboť Sluneční soustava představuje pro své objevitele úkryt, v němž jsou v bezpečí před ostatními Cappiny. Satelit má však ještě třetí poslání, o které se stará bezpečnostní program. Ten má v případě, že by se v Solárním systému ukázali jiní Cappinové, neschvalující zločinné experimenty, zničit Slunce, a tak zahladit všechny stopy.

Lord Zwiebus předpokládá, že Pozemšťané, kteří jsou svým intelektem rovni Cappinům, při hlubokomořském vrtu v roce 3430 nechtěně aktivovali Satelit. On sám byl zřejmě zmražen pro svou značnou inteligenci, kterou získal díky genetickým manipulacím. Saedelaerův úraz vysvětluje lorda Zwiebus tím, že Pozemšťan se při své transmisi střetl s Cappinem, který byl na cestě ke svému pedopólu. Cappin už Saedelaera nedokáže opustit. Buď je buď vzdálenost k jeho původnímu tělu příliš velká, nebo je fragment v Pozemšťanově tváři jenom odštěpenou částí celého vědomí.