Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Počítače > NATHAN
hledat
NATHAN
NATHAN
© Ingolf Thaler
Výskyt postavy v seriálu:
Poprvé v sérii Perry Rhodan: 150: Specialisté USO
Zatím naposledy v sérii Perry Rhodan: 1877: Trojský kůň
Seznam dílů s výskytem postavy v této sérii
graf výskytu postavy v seriálu

Gigantický syntronický počítačový mozek, umístěný pod povrchem Měsíce. Kontroluje nesmírné množství funkcí a procesů ve Sluneční soustavě, jako např. počasí, kluzákový provoz nebo všeobecné správní záležitosti. Jeden slavný evropský básník Gotthold Ephraim Lessing vytvořil - postavu, která suverénně rozhodovala o různých náboženstvích. Ona fiktivní postava se jmenovala Moudrý Nathan. Nathan však nebyl jen moudrý - on všechny převyšoval. Nejen znalostmi, ale i klidem zralého člověka. A když se počítač stavěl, někdo si zřejmě popletl chytrost s moudrostí. Nebo neznal Lessinga. Každopádně se ona pozitronika od té doby jmenuje Nathan a to neprávem.

NATHAN je gigantický velkokapacitní počítač lidstva.

Dějiny

Po ukončení ozbrojeného konfliktu s Posbii a společné obraně proti neviditelným Laurinům bylo v roce 2114 ustaveno spojenectví mezi Pozemšťany a Posbii.

Protože Venušská pozitronika již více nepostačovala stoupajícím požadavkům Solárního impéria, byl zapotřebí nový velkopočítač.

Posbiové umožnili, aby bylo možno eliminovat nebezpečí chladné a životem opovrhujícím logiky čisté velkopozitroniky (jako byl robotický Regent z Arkonu). Centrální plazma oddělila část své vysoce aktivní substance, a darovala ji Pozemšťanům. Díky tomu byly procesy uvnitř počítače ovlivněny pocity a emocemi, která tedy nerozhodovala pouze na základě dostupných dat.

Hyperinpotronika

V protikladu k Venušské pozitronice byl později jako NATHAN pokřtěný počítač sestaven coby hyperinpotronika s vlastním vědomím. Spojení mezi plazmou a pozitronikou bylo dosaženo pomocí hypertoyktistického propojení. V čele projektu vývoje NATHANA stál vědec Van Moders.

Stavba byla zahájena někdy okolo roku 2130 a pokračovala následujících 200 let. NATHAN byl pozemskými robotiky a siganskými mikrotechniky instalován pod měsíčními loděnicemi, avšak odděleně a pod ochranou mocné vrstvy skály. Výslednou hyperinpotroniku nelze vůbec srovnávat s klasickými počítači té doby. Prakticky celý Měsíc byl prostoupen rozsáhlou počítačovou sítí, spojenou s NATHANEM. Výkon nového velkopočítače byl už od počátku několikanásobně vyšší, než výkon Regenta z Arkonu III.

V roce 2481 představoval NATHAN obrovský komplex o rozloze 42 čtverečních kilometrů. Rozprostíral se přes řadu podlaží. Nejvyšší patro leželo 1400 metrů pod měsíčním povrchem.

Během nadvlády Larů byly NATHANOVY vědomosti převedeny na 14 608 speciálních paměťových robotů - tak zvaných Dílců. Tím bylo zamezeno, aby se informací zmocnili Larové. Následně NATHANa deaktivoval Dalaimoc Rorvic

Syntronika

Po nástupu syntronik byl NATHAN přestavěn na biosyntroniku. Vzhledem k jeho velikosti však i nadále obsahoval mnoho pozitronických komponent.

Monos roku 495 NGL trikem integroval NATHANa do Simusensové sítě a NATHANOVy úkoly převedl na nově vybudovanou syntroniku na Titanu. Tak mohl Monos držet NATHANa v projektovaném světě a tím pod kontrolou.

Když Galaktičtí strážci rozšířili v Mléčné dráze KorraVir, byl NATHAN vybaven K–hrází. Když hyperimpedance dosáhla svého maximálního nárůstu, byl NATHAN opět přestavěn na biopozitroniku.

Aby se zabránilo tomu, že bude NATHAN negativně ovlivněn svou plazmatickou složkou, může ji syntronika při neobyčejném a podezřelém chování dočasně vyřadit.

Prakticky celý průmyslový, finanční a vojenský potenciál Sluneční soustavy je kontrolován NATHANem.

Po nárůstu hyperimpedance

Po zvýšení hyperimpedance a definitivním selhání syntronické techniky byl NATHAN znovu přebodován na hyperinpotronický obvod. S tím se pojilo drastické snížení jeho výkonu.

Během doby, kdy byla soustava Sol ovládána Gon–Orbhonem (v roce 1333 NGL) byla NATHANova aktivita hlídána přes Komisí dohledu nad NATHANem. Na základě komplexnost jeho systému se však obřímu počítači podařilo své kontrolory několikrát oklamat a provedl (PR 2293).

Ostatní

NATHAN má schopnost se deaktivovat, avšak jenom ve chvíli, kdy poslední Pozemšťan opustí Sluneční soustavu. K opětovnému zapojení je pak třeba dva miliony lidí, pokud jich je méně, funguje pouze v omezeném rozsahu.

Kromě toho blokuje NATHAN dotazy a aktivity, které by mohly uškodit nositelům buněčných aktivátorů.