Hypertoyktické spojení

Hypertoyktické spojení je pojem z biopizitronické technologie, který se objevil až v souvislosti s Positronicko biologickými roboty (=Posbiové). Výraz sám byl vynalezen terranským vědcem Van Modersem.

Pomocí tohoto pojmu se označuje rozhraní mezi biologickou částí počítače (bioponový blok) a technickou částí (pozitronika).

Realizováno je pomocí balpirolového polovodiče, který umožní propojení mezi organickou nervovou tkání a anorganickými vodiči.

V roce 1333 NGL si na tuto technologii vzpomene pozitronická specialistka Filana Karonadse a pokusí se připojit svůj vlastní mozek přes hypertoyktické spojení k pozitronickému rozhraní.

Aktuální data:
17.5.2022
1565 před NGL
23. Tarman 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459716.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál