Hypertoyktické spojení

Hypertoyktické spojení je pojem z biopizitronické technologie, který se objevil až v souvislosti s Positronicko biologickými roboty (=Posbiové). Výraz sám byl vynalezen terranským vědcem Van Modersem.

Pomocí tohoto pojmu se označuje rozhraní mezi biologickou částí počítače (bioponový blok) a technickou částí (pozitronika).

Realizováno je pomocí balpirolového polovodiče, který umožní propojení mezi organickou nervovou tkání a anorganickými vodiči.

V roce 1333 NGL si na tuto technologii vzpomene pozitronická specialistka Filana Karonadse a pokusí se připojit svůj vlastní mozek přes hypertoyktické spojení k pozitronickému rozhraní.

Aktuální data:
29.11.2021
1566 před NGL
29. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459547.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!