Bioponický blok

z Databáze Multiversa

Bioponické bloky Posbiů se starají o propojení buněčné plazmy s hardwarem pozitroniky nebo syntroniky.

Umožňuje tak počítačům prožívat pocity. Plazma ale s jeho pomocí nemůže převzít kontrolu nad libovolným připojeným počítačem, jsou k tomu potřeba speciální programy. V plazmě musí být navíc spuštěn další program, který bude stabilizovat propojení a pozitronické výpočty (viz SENECA).