Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Počítače > SENECA
hledat

SENECA je od uvedení do provozu v roce 3540 centrální hyperinpotronikou dálkové kosmické lodi SOL.

Struktura

Hyperinpotronika byla zabudována do prostřední části lodi, do přesného průsečíku výškové a podélné osy. SENECA tam vytváří kouli o průměru 500 metrů s 2 metry silným ocelovým pancéřováním. Dovnitř existují jen dva přístupy, které jsou hermeticky uzavřené a hlídané. Přístup mají ale pravidla jen autorizované osoby. Stejně tak programování je možné jen ze SENECOVY Alfa-Centrály uvnitř koule. V přesném centru koule je separovaný kvádr o objemu 50 m3, který je ještě navíc chráněný energetickým štítem, a který obsahuje organickou buněčnou plazmu.

Kulovitá oblast je zcela soběstačná na systémech v SOL. Je napájena čtyřmi Nugas-Schwarzchildovy reaktory, které vytvářejí energetický štít chránící SENECU.

Hyperinpotronika

Biologická část počítače je tvořena celkem 125000 tunami buněčné plazmy ze Světa sta sluncí a je přesně 1679616 bioponbloky spojena s pozitronikou. Tato živoucí plazma propůjčuje SENECOVI vyhraněnou pseudointeligenci, přičemž není zcela jasné, jak se má pojem pseudo přesně vykládat. Pro Solánce je jejich SENECA inteligentní a "duše" lodi.

Pozitronická část je dokonalou novinkou siganské hypertechniky. Mikrohypervysílače a přijímače se starají o nadsvětelný přenos dat uvnitř SENECY. Ukládání všech myslitelných výsledků a dat probíhá ve formě symbolicky kodifikovaných impulzů. Díky této nové technice dosahuje SENECA téměř takového výkonu jako NATHAN, navzdory zřetelně menší velikosti. Pozitronická část je rozdělena do šesti redundantních, zvláště oddělených segment, aby se zabránilo totální ztrátě při částečném poškození.

Spojení mezi buněčnou plazmou a pozitronikou je tvořeno takzvanými Balpirolovými polovodiči. Jedná se o poloorganický materiál, který rozkazovací a oznamovací impulzy mění v technicky použitelné skupiny symbolů, podobně jako u SERT-helmy.

Romeo a Julia

Vedle technologického řídícího zapojení, které dosahuje do všech částí dálkové lodi, disponoval počítač dvěma takzvanými mobilními jednotkami ve formě robotího párku Romea a Julie. Tito tvarem člověku podobní roboti byli umístěni v buňkách SOL a hypervysílačemi spojeni se SENECOU.

Duše

Rozepře mezi inteligencí nebo pseudointeligencí nemohou být jednoduše vysvětleny. Pro Solánce je počítač duše lodi a je jednoznačně inteligentní. Toto vlastní vědomí se dá přičíst různým způsobům, kterými hyperinpotronika pracuje. Na druhou stranu by to nevysvětlovalo striktní odpírání vestavby syntroniky.

SENECOVA věta "To jsem taky věděl!" je údajně jen chyba v programu.

Během přestavby SOL v roce 826 NGL se ukázalo, že SENECOVA funkce je pro loď mnohem důležitější, než by to bylo u běžné biopozitroniky. Při nejmenším není loď bez něho vůbec použitelná.

Historie

V roce 3540 byl SENECA aktivován. Od té doby je schopný fungovat jako mobilní hyperinpotronika.

Během odysey SOL v letech 3586 až 3791 (204 NGL) byl SENECA zvnějšku částečně rušen neznámým vlivem. Byl jen omezeně schopný regulovat systémy potřebné k udržení lodních pohonů. Vypadá to, že docházelo ke "schizofrenii" mezi pozitronickou a biologickou částí. V roce 3792 (205 NGL) se Atlanovi s pomocí speciálně vyžádané simulace (typ virtuální fantasy hry, ve které musel vystupovat proti přátelům z minulosti) podařilo většinu neuróz SENECY vyléčit.

V roce 427 NGL byla hyperinpotronika celkově opravena.

V průběhu přestavby, po roce 826 NGL na kosmické továrně MATERIA, když SOL padla do rukou Shabazzy, byl SENECA na krátkou dobu Shabazzinými pomocníky rozebrán, a měl být nahrazen centrálním počítačem SOLHIRNEM (Mozek SOL). Ukázalo se ale, že SOL a SENECA tak silně srostli, že hyperinpotronika byla poté znovu zabudována. SENECA ale kvůli SOLHIRNU neměl nad SOL žádnou kontrolu.

Kromě toho dostala SENECOVA kulovitá schránka nové pancéřování z caritu, který obsahuje příměsi ultimatních látek. Při událostech v INSHARAMU a zrození PraID ale carit ztratil své zvláštní vlastnosti.

Při dobývání lodi Perry Rhodanem v roce 1290 NGL byl SOLHIRN zničen a SENECA znovu převzal kontrolu nad činkovitou lodí.

Pomocí nano-kolony, kterou Shabazza zanechala na lodi a která byla Perry Rhodanem mylně umístěna do vnitřku SENECY, převzala hyperinpotronika kontrolu nad lodí a loď se navzdory původnímu kursu dostala do Mléčné dráhy. V lednu 1291 NGL se díky obětování tří segmentů podařilo osvobodit SENECU z vlivu nano-kolony – jen několik hodin předtím, než se nano-kolona rozšířila do celého systému a SENECA by byl nenapravitelně postižen.