SOLHIRN

z Databáze Multiversa

SOLHIRN je označení pro vysoce výkonnou kompaktní syntroniku, kterou 1-Korrago v souvislosti s přestavbami zabudoval na kosmické továrně MATERIA do generační lodi SOL.

Na rozdíl od SENEKY je SOLHIRN bezduchý počítač bez jakékoliv individuality, za to ale výrazně výkonnější.

Historie

Nainstalován byl bezprostředně vedle SENEKY do kulové haly o průměru 30 metrů.

SOLHIRN zachycoval všechny řídící impulzy, které vycházely ze SENEKY, a nahrazoval je vlastními řídícími příkazy. SENECA tak byl kompletně izolován a nemohl se tak už protivit Šabazzovi. Kromě toho SOLHIRN kontroloval také nově zabudovaná zařízení, jako byl hypertaktový pohon.

V roce 1290 NGL byl SOLHIRN zničen komandem pod velením Trabzona Karetta v průběhu dobývání SOL na Century I.