SPARTAC-Teleskop

z Databáze Multiversa

Energetické SPARTAC-Teleskopy pracují na principu obrovského zrcadlového dalekohledu. Místo materiálního zrcadla se ale používá energetické pole. SPARTAC-Teleskopy jsou tedy mnohem výkonnější než klasické teleskopy. Zpravidla se používají na kosmických lodích a vesmírných stanicích.

Teleskop se skládá z projektoru k vytvoření energetického pole a z energetického pole samého. Energetické pole je projektováno z lodi nebo ze stanice do kosmického prostoru a z toho důvodu může mít teoreticky průměr v řádech několika tisíc kilometrů.

Toto hlavní zrcadlo vysílá přijaté světlo přes bezdrátové vysokoenergetické vedení zpět do lodě respektive do stanice. Tam jsou signály vyhodnocovány palubním počítačem a upraveny pro optické vnímání. Záchytné zrcadlo, které je potřeba u tradičních zrcadlových teleskopů, není z tohoto důvodu potřeba.

Historie

SPARTAC-Teleskopy byly vyvinuty ve 35. století na Zemi. Planeta se v té době nacházela v Maelstromu hvězd a pro nalezení Mléčné dráhy byla potřeba zcela nová generace extrémně výkonných teleskopů.

Jedna z prvních kosmických lodí, která byla SPARTAC-Teleskopy vybavená, byla SOL.