Spoodijské mračno

z Databáze Multiversa

Spoodijské mračno je shluk milionů Spoodiů, které svému nositeli propůjčují neuvěřitelné duševní schopnosti.

Spojovalo se se svým nositelem pomocí úzké trubice, kterou tvořili rovněž Spoodiové.

Známými nositeli Spoodijského mračna byl Atlan jako Věštec z Krandhoru a později Surfo Mallagan jako poradce vévody Gu.