Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Postavy > Mallagan, Surfo
hledat

Mallagan, Surfo

(přesměrováno z: Surfo Mallagan)
Informace o postavě:
Datum narození:396 NGL
Místo narození:Chircool
Výška:1.76 m
Národ:Betšidové
Výskyt postavy v seriálu:
Poprvé v sérii Perry Rhodan:PR 1001: Lovci z Chircoolu
Naposledy v sérii Perry Rhodan:PR 1269: Příkaz pro SOL
Podrobná statistika výskytu postavy v sérii Perry Rhodan
graf výskytu postavy v seriálu

Surfo Mallagan je Betšid, potomek Solánců na planetě Chircool v galaxii Vayquost.

Se svými 1.76 metry působí Surfo velice zavalitě a ramenatě. Jako lovec z Chircoolu má velice trénované tělo a jeho pohyby působí velice dynamicky. Na těle má tři buhrlské jizvy. Jedna se nachází uprostřed čela a pokračuje dále na lebku. Druhá je nad levým prsem a třetí nad pravým stehnem. Má hnědé vlasy, velice krátce ostříhané, jen jizva je holá. Jeho tváře je ostře řezaná, téměř jakoby vyřezaná ze dřeva, a jeho kůže působí špinavě. Oči má světle šedé.

Zpravidla je zdrženlivý, mluví tiše a velice rychle. Jeho nadprůměrná inteligence byla po implantaci spoodie ještě zvýšena. Ve skupině Betšidů, které Kranové rekrutovali, byl rychle akceptován za velitele. Ve styku s cizinci, se kterými se během svých dobrodružství setkal, se Mallagan ukázal jako šikovný diplomat. Po implantaci spoodie se ale objevily jeho méně příjemné povahové rysy: je uzavřený, panovačný a nesvědomitý.

Historie

Společně se Scoutie a Bretherem Faddonem žil v roce 396 NGL narozený Mallagan až do roku 424 NGL na planetě Chircool, dokud planetu neobjevili Kranové a trojici Betšidů nezrekrutovali do flotily. Surfo se stal více méně velitele tří Betšidů, kteří se vydali na hledání legendární SOL. Po kontaktu s Bratrstvem, podzemní organizací vévodství Krandhor, je mu vsazen další Spoodie, což jeho inteligenci dále zvýší, ale způsobuje mu šílenství.

Když vyhraje Lugosiádu, má být odveden na Kran, kde sídlí legendární Věštec z Krandhoru. Mallagan a jeho společníci tam mají být odvedeni na palubu Spoodijské lodi. Později se ukáže, že je to SOL. Mallagan zešílí a snaží se získat loď pod svou kontrolu, což se mu ale nepodaří. Po příletu na Kran, smrti vévody Zapelrowa a odražení povstání Bratrstva se Mallagan, obklopen spoodijským mrakem, stává novým Věštcem z Krandhoru.