Perry Rhodan 1269 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1269
Název:Příkaz pro SOL
(Ein Auftrag für die SOL)
Autor:Detlev G. Winter
Cyklus:Chronofosíle - Vironauti
Vydáno poprvé:1985
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 429 NGL = 4016
Carfeš se objevuje - nová mise začíná
Hlavní postavy románu:

Brether Faddon - nový velitel SOL

Surfo Mallagan a Zyita Ivory - velí buňkám SOL

Erdeg Teral - pilot SOL

Carfeš - posel kosmokratů má nový příkaz pro SOL

Zeleněřazená - cizí bytost opouští SOL

Uprostřed března roku 429 NGL se ukáže Carfeš1) na SOL2), která sleduje Nekonečnou Armadu, a předá Bretheru Faddonovi3), Julianem Tifflorem nově nasazenému veliteli lodi, Surfo Mallaganovi3), který se zotavuje od oddělení od Spoodijského mračna2) a má velet SOL-buňce2), a Zyitě Ivory4), která velí SZ-1, rozkaz kosmokratů, přesunout se přes Jámu5) nad Horu stvoření6), aby Frostrubinu umožnila návrat na své původní stanoviště. Dříve než se opět stáhne, zdůrazňuje vyslanec kosmokratů, že mise je životně důležitá pro Atlana a Jena Salika7). Faddon se prosadí proti deseti tisícům členů posádky, kteří se z rozhořčení ze sebevelkoleposti, se kterou kosmokraté zachází s jejich životy, chtějí příkaz odmítnout. Když SOL dorazí k Jámě, dochází k matoucím hyperefektům. V jejich okolí se materializují kosmické trosky a sedm tisíc kosmických lodí mocností chaosu uzavře přístup do Hlubiny. Klamný manévr flotily pomocných člunů umožní Faddonovi, Helen Almeeře8) a Flontu Roysenovi9), aby s korvetou TRIO pronikli do Jámy. Ohrožováni mentálním útokem Strážce6) deponují Solánci psionický odpalovač, který jim Carfeš předal.

Když se Jáma 1. června transicí přesune o jeden světelný let daleko, dorazí přední voj Nekonečné Armady10). Zeleněřazená11) se rozhodne vrátit ke svému národu. Znovu se objevivší Carfeš předá Soláncům krychlovitý psionický přijímač s délkou hrany deset centimetrů, který se vždy ozve, když se bytost, skupina nebo národ nachází v nouzi nejvyšší. Tím dostane SOL novou úlohu zmírňovat nouzi všude ve vesmíru12). První akce generační lodi vede k cizí kosmické lodi, která je kvůli defektu počítače nepropustným polem, takzvanou ledovou mlhou, připoutána na povrchu bezejmenné planety. SENECA opraví chybu počítače a neznámí astronauti opustí planetu13).

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál