Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1246
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1246
Název:Moc snílka
(Die Macht des Träumers)
Autor:Thomas Ziegler
Cyklus:Chronofosíle - Vironauti
Vydáno poprvé:1985
Vydáno v češtině: -
Čas děje: kolem roku 0 / 429 NGL = 4016
Vize z Hlubiny - nejdelší noc nastává
Hlavní postavy románu:

Kazzenkatt - Snílek přivolá Element temnoty

Hajo Kleimann - kosmoprávník

Krohn Meysenhart - zběsilý reportér jako špión v HQ-Hanzy

Višna, Gesil a Srimavo - bojují proti temnotě

Perry Rhodan - Terranec v moci zerosnu

V Zerosnu si Kazzenkatt vzpomene na první setkání s Pánem Elementů před 4000 lety:

Když se snažil dobýt modrou sousední galaxii1), narazil Sarlengorťan, jehož rodný svět se jeho zlatým měsícem v galaxii Narzeš kroužil kolem dvojslunce skládajícího se z bílé a rudé komponenty, na robostrážce Wi'na. Stroj zničil invazní vojsko, přesunul se na Sarlengort a zničil jeho povrch. Bílé věže, ze kterých Sarlengorti desetitisíce let dlouho ovládali pomocí snů Narzeš, předělá Wi'n na vězení, zatímco tam Sarlengorty pomocí cizích snů uvězní v jejich tělech2). Pán Elementů osvobodí jednoho Sarlengorta, nabídne mu věčný život a udělá z něj svého služebníka2). Protože chce přetrhat všechny vazby ke svému předchozímu životu a zvolit si tak nové jméno, pojmenuje se Sarlengort, který se ze zbabělosti a životní lačnosti neodváží požádat o pomoc pro své druhy, Kazzenkatt (Já chci žít)1). Pán Negasféry využije svůj nový nástroj v budoucnu proti patrole Wi'na, Genetické alianci3), obyvatelům izolované oblasti a nakonec proti Mléčné dráze.

Když Pán Elementů předstoupí před Kazzenkatta ve formě černého humanoida, v jehož očích se zrcadlí miliardy tváří, pozná Sarlengort v chaotarchovi inkarnaci legendárního starého národa, který před miliony let ovládal oblast, ze které po zmizení TRIICLE-9 vznikla Negasféra4) a který představuje počátek všech humanoidních ras5). Zatímco se Pán Elementů chce s mocenskými prostředky SKLADU věnovat EDENU II, přivolá »Element vedení« na jeho příkaz obávaný »Element temnoty«. Kazzenkattovi je jasné, že objevení tohoto z počátku universa pocházejícího fenoménu v Negasféře dokazuje, že pod Programem stvoření ovlivněnou úrovní universa dále existuje Pustina počátku.

Do 3. února 429 NGL se v doprovodu Nekonečné Armady ve Sluneční soustavě shromáždí dvanáct milionů Bluesanů, Arkonidanů, Akonanů, Arasů, Antiů, Skokanů, Supertěžkých, Topsiderů, Unithanů, Ferronů a příslušníků dvaceti dalších národů GAVÖKu, deset milionů imigrantů z bývalých terranských kolonií, sto tisíc Posbiů a Willíků a pět tisíc představitelů nezávislých ras, jako jsou Haluťané, Tefrodi, Perliáni, Gurradové nebo jiné národy z Andromedy a Magellanových mračen. Pro záhadným steskem ovládané bytosti představuje Terra jen ale zastávku na dlouhé cestě.

Si'ita6), který byl při explozi STROJE »Elementu techniky« v soustavě Vrizin7) zachráněn ID a od té doby se zdržuje na EDENU II, přenese superinteligence ve formě Muurtského červa k Perry Rhodanovi. ID vyzve Terrance, aby aktivoval chronofosílii Terra. Teprve pak může pokračovat ve své cestě. Na Rhodanovu otázku na polohu EDENU II odpoví superinteligence, že jí každý zná. Časně ráno 5. února ukáže ID Rhodanovi obrázky z Hlubiny, které bude současně přenášet Krohn Meysenhartův KISCH:

Atlan a Jen Salik přecházejí po světelném mostu k obrovské zlaté hoře, které u paty stojí titánská pevnost, spadnou do propasti a přitom zešednou8).

Když se Kazzenkattův PRIMÁT ROZUMU materializuje v pásu asteroidů Sluneční soustavy, je poškozen halutskými intervalovými kanóny tak, že není schopen manévrovat. »Element vedení« se pomocí Zerosnu zachrání na Zemi a na základě přípravy Anin Anů může vědomí Rhodana, kterým očividně smrt Atlana a Salika otřásla, stáhnout do svého snu, aby nenáviděného nepřítele usmrtil. Zároveň se projeví »Element temnoty« a začne ničit časoprostor. Srimavo vyhledá okamžitě jeden viročip a vede společně s oběma sestrami Viroimpérium v boji proti temnotě, která Sluneční soustavu celé čtyři dny drží ve své moci. Virokonglomeráty uzavřou části »Elementu temnoty« do dutých koulí. Pod náporem uvolněných dat hrozivý element zkolabuje. Během informační erupce jednoho virokonglomerátu se Kazzenkatt zřídí do poslední zóny temnoty9) a Rhodanovo vědomí se stáhne do virosloupku před HQ-Hanzy, do kterého Srimavo přenesla tělo Terrance na ochranu před »Elementem temnoty«.

Podporován Gesil aktivuje nyní Rhodan chronofosílii Terra. Nekonečná Armada se vydá k návratu do galaxie Behaynien10), která leží ve 420 milionů světelných let vzdálenému clusteru Coma Berenices11).