Perry Rhodan 1367 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1367
Název:Ohnisko Pinwheel
(Brennpunkt Pinwheel)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Tarkan
Vydáno poprvé:1987
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 428 NGL = 4015 / 447 NGL = 4034
Atlan se vrací - a Akonanka si vzpomíná
Hlavní postavy románu:

Tovari Lokoshan alias Tashit Lovelin - Kamašit chce splnit slib

Atlan - Arkonidan plánuje záchrannou expedici

Iruna z Bass-Thetu - Akonanka u Hauriů

Shazar tum Reel - velitel Hauriů

1. srpna 447 NGL dorazí BANSHEE1) do kulovité hvězdokupy Natuum v halu galaxie Pinwheel2), ve které se nachází také Hitchi3). Protože se Tovari Lokoshan zdráhá vrátit se k základně PIG, bude jeho kogge napadena kulovitým křižníkem GOI, ale Lullog zničí jeho zbraňové systémy. Nakonec objeví dědičný bůh, že se na palubě kolem letící Haurijské lodi SETNAR-METEM nachází Iruna z Bass-Thetu4) zmražená v nádrži.

Hauriové, kteří pozorovali útok lodi GOI, přijmou Kamašita pohostinně a jejich velitel Shazar tum Reel vymění těžce zraněnou Akonanku za Lulloga. Když se Shazat tum Reel ale dozví, že Lokošan nepodnikl nic k záchraně dlouho pohřešovaného Nadar-Metema, když se objevil na Mushaku3), zaútočí na BANSHEE. Lokoshan se brání transformačními děly a zničí obě doprovodné lodě SETNAR-METEM, která s Lullogem na palubě odletí směrem k Hangayi. Při boji je kogge tak těžce poškozen, že musí nouzově přistát na Greenhouse, druhé planetě slunce Redfire. Zatímco se Haurijské lodě přibližují k planetě, aktivuje Lokoshan probouzecí automatiku mrazící nádrže a dozví se z duševního kontaktu s Irunou z Bass-Thetu její příběh:

Tisíciletí poté, co Wi'nové porazili Sarlengorty a snílci byli uvězněni ve svých věžích a poté co pán Negasféry osvobodil Kazzenkatta a udělal z něj Element vedení5), pronikli agenti Genetické aliance do snů Kazzenkattovy sestry (dvojčete)6) a rozhodli, že musí vypátrat svého bratra a zabít ho. S prostředky molekulární biologie a genotechniky rozvinuté syntetické biologie vytvořili tvora, který se během tisíciletí dokázal dostat z vězení. Vědomí Kazzenkattovy sestry přenesli agenti Genetické aliance do oceli, zatímco původní tělo Sarlengortky stavili do beztvárné hmoty.

V roce 428 NGL vyšetřovala Iruna z Bass-Thetu, špičková agentka akonského Energetického komanda7), pod falešnou identitou Gäaňanky Nasharati Boshaigun společně s Hanzovním specialistou Erza van Aalenem intriky Gempenských bratří8), tajného spolku, jehož aktivitami se v mnoha sektorech Mléčné dráhy hroutilo celé hospodářství. Na druhé planetě bezejmenného slunce v kulovité hvězdokupě Gruum (NGC 7006) je Akonanka svými protivníky pomocí pedotransferu přemožena a dozví se, že výraz Gempenští bratři je jen krycí jméno Genetické aliance, mocné organizace, která je tvořena roztroušenými národy Gruelfinu9).

Také vědomí Iruny z Bass-Thetu je přeneseno do oceli, zatímco agenti Genetické aliance spojí vybrané části jejího buněčného materiálu s těmi z těla Kazzenkattovy sestry a vytvoří optimální organizmus, který se z vnějšku podobá bývalému tělu Akonanky. NASEF-konstanta obou rozdílných žen splyne v harmonickou jednotku, která se chápe jako Iruna z Bass-Thetu. Po splynutí si ale nové tělo vyvine dominující vlastnost pospolitost s Mocnými, bývalými zmocněnci kosmokratů10). Je relativně nesmrtelná a má neuvěřitelné regenerační schopnosti. Kromě toho Iruna z Bass-Thetu ovládá nejen zerosen, ale může také pomoci pedotransferu přebírat přes mnoho světelných let jiné bytosti, aniž by se její tělo rozpadlo na neforemnou hmotu, jako je to v případě cappinského pedotransferu. Pomocí svých schopnosti může Iruna z Bass-Thetu uniknout agentům Genetické aliance11). Skryje se v pětidimenzionální síti universa a snaží se najít Kazzenkatta, aby ho varovala před Elementem temnoty. Dříve než mu její bratr padne za oběť5), je Iruna z Bass-Thetu Elementem zimy násilně dematerializována a přesunuta do Hlubinozemě. S pomocí Skleněného labyrintu12) a Koruny Vagendy13) se její NASEF-konstantě podaří znovu vybudovat nové tělo. Nakonec Iruna z Bass-Thetu potká Atlana, Jena Salika, Lethos-Terakdšana a Tovari Lokoshana, který vystupuje pod jménem Giffi Marauder13).

Fascinovaně pozoruje Lokoshan, jak se zcela zničené vnitřní orgány Iruny z Bass-Thetu regenerují. Akonanka zabrání Kamašitovi pedotransferem, aby zbraněmi zasáhl proti hrozivým rostlinám Greenhouse, které tvoří kolektivní inteligenci, a vypráví poté o nejnovějších zážitcích:

Poté co v naději, že se před Atlanovým návratem dostane do Mléčné dráhy, sedmnáct let s NAGALIOU, lodí kartanských tajných služeb, létá v M 3314), rozejde se Iruna z Bass-Thetu počátkem roku 447 NGL s Kartaniňany a dostane malou měřickou loď. Na čtvrté planetě na periferii Pinwheelu ležícího slunce Sringal objeví maskovanou základnu Hauriů a získá důvěru jejich velitele Platur gum Krozana. Toho přiměje, aby se SETNAR-METEM opustil M 33. Poté co se loď dostane do dutého asteroidu, použije ale Hauri proti domnělé špiónce zvláštní zbraň.

Iruna z Bass-Thetu se nechá od Hauriů, kteří na Greenhouse přistanou, odvézt na Sringal IV. Když se loď GOI SCHARNHORST přiblíží k Haurijské základně, dá Lokošanovi příkaz, aby si z paměti vymazal poziční data Sringlau IV a sdělil je jen Atlanovi. Satri Jawlahar, velitelka SCHARNHORSTU odmítne, jak se čekalo, požadavek ke kapitulaci. Zatímco se kulovitý křižník před třemi útočícími Haurijskými loděmi stáhne, splní Kamašit příkaz Iruny z Bass-Thetu.

Mezitím se Atlan15) po skoku z Asporcu na BÁZI oddělí od Eirene a Guckyho a následuje volání Jena Salika do Dómu Kesdšan. Tam pozná přítomnost Ernsta Ellerta a je svědkem, jak je Salikovo vědomí přijato Dómem a klatba kosmokratů je zrušena16).

Bezprostředně poté se vrátí zpět na BÁZI, která mezitím s Guckym a Eirene letí do Hangaye, kde se má později setkat s padesáti tisíci viroloděmi. Protože osud Salika Julianu Tifflorovi připomene proroctví, že všechny hvězdy zhasnou, až už nebude žádný Rytíř Hlubiny, vysvětluje Eirene, že Hlubina vesmír drží pohromadě a že tento konečný stav bez energetických a teplotních rozdílů by nastal, kdyby se jeho tenké pouzdro rozlomilo kvůli ztrátě svých opatrovníků17).

Eirenin návrh okamžitě odletět do Hangaye, odmítne Tifflor kvůli nezakalkulovatelným strangeness-efektům, zejména potom co Ratber Tostan a Posy Poos s CORDOBOU vyrazili do nově se objevivší galaxie18). Atlan, který doufá, že by do konce září mohl proniknout do Tarkanu, chce s KARMINOU v M 33 pátrat po Iruně z Bass-Thetu, jakmile Reginald Bull a Irmina Kotčistovová 10. srpna přivedou viroloď zpět do Mléčné dráhy.

Aktuální data:
28.1.2022
1565 před NGL
3. Eylon 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459607.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál