Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 867
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 867
Název:Bardioc a Císařovna
(Bardioc und die Kaiserin)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:BARDIOC
Vydáno poprvé:1978
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3586
Nový cíl SOL - spojení velikánů
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Terranec má potíže, se prosadit

Gavro Yall - nepoučitelný fanatik

Bardioc a Císařovna z Thermu - dvě nadbytosti usilují o spojení

BULLOC - čtvrtá inkarnace si nedá pokoj

SENECA - palubní mozek SOL odmítá poslušnost

Protože se na palubě SOL1) ukáže, že ekologická vyrovnanost Bardiocova život udržovacího systému je narušena a další existence mozku je tak vážně ohrožena, rozhodne se Perry Rhodan požádat o radu fanatického Solánce Gavro Yaala kvůli jeho mimořádným schopnostem kosmobiologa a hydrokulturního formovače. Yaal pozná, že gravitační poruchy při transportu mozku vedly ke škodám v biologickém systému. Nemůže ale najít žádnou cestu k záchraně Bardioca. Odbojný Solánec se postará o rozruch na palubě SOL tvrzením, že skutečnost, že jak Císařovna z Thermu tak i BARDIOC jsou odkázáni na jejich pomoc, dokazuje, že SOL, SENECA a posádka SOL jako kolektivní bytost jsou jejími legitimními dědici, vlastně nová superinteligence.

Dvě stě světelných let od systému Yoxa-Sant2) nechá BULLOC SOL obklíčit několika flotilami Hulkooů. Protože Císařovna z Thermu na Perry Rhodanovo nouzové volání neodpovídá a situace vypadá beznadějně, provede Bardioc mocný mentální úder, který ochromí čtvrtou inkarnaci a posádku lodi nakrátko připraví o vědomí. Poté co Hulkoové opět přijdou k sobě, zaútočí na BULLOCOVU sféru a těžce jí poškodí. Skutečnost, že oslabený Bardioc musel SOL zachránit, otřese tezí Gavro Yaala a znatelně zmenší počet jeho stoupenců.

Když SOL dorazí do systému Yoxa-Sant, zahalí SENECA, jehož organicko-biologická část byla bojem mezi Bardiocem a BULLOCEM poškozena, smrtí ohrožený mozek Mocného do energetického štítu a prohlašuje, že v žádném případě nedovolí, aby se součást kolektivní inteligence SOL spojila s Císařovnou z Thermu. Rhodan nyní nařídí oddělit obě buňky SOL a jen s prostřední částí odlétá na Drackrioch. Následně oznámí Rhodan Gavro Yaalovi, Atlanovi, Reginaldu Bullovi a Galbraithu Deightonovi, že on, aniž by si toho byl vědom, při probouzení BARDIOCA jednal z pověření Duuhrt. Císařovna z Thermu činnost Mocných, zradu Bardioca a jeho vypovězení3) z dálky pozorovala a nakonec naplánovala spojení s Bardiocem, aby integrací s touto schopnou a zdravou bytostí mohla v budoucnu lépe plnit své vlastní úkoly.

Podporován psionickými silami mutantů Baltona Wyta, Irminy Kotčistovové, Rase Čubaje, Bjo Breiskolla, Ribalda Corella, Takvoriana, Dalaimoca Rorvica a Guckyho, pronikne Fellmer Lloyd energetickým pouzdrem, které stíní Bardioca, a zprostředkuje mozku Perry Rhodanův požadavek na pomoc při opravě SENECY. Bardioc, který podle vlastních slov má už jen hodinu života, souhlasí. Na žádost Rhodana přesvědčí Yaal tvrzením, že jen tímto způsobem půjde Bardioc zachránit pro kolektivní inteligenci SOL, SENECU, aby prostřednictvím Romea a Julie dopravil k mozku Mocného nový zásobovací systém. To dá Bardiocovi příležitost, aby přeprogramováním obou robotů opravil SENECOVO poškození.

Bardioc sdělí Perry Rhodanovi, že vlastně zamýšlel PAN-THAU-RA vrátit k jejímu původnímu účelu, aby tak sjednal nápravu. Nyní se ale rozhodl pro spojení s Císařovnou z Thermu, protože je to jeho jediná a poslední možnost. Bardioc proti prosí Terrance, aby našli jeho spórovou loď a dá jim její kosmické souřadnice. Rhodan později podle palubních záznamů zjistí, že se nachází v galaxii Čušik. (Atlanova poznámka: jak mohl vědět, že na Zemi tak pojmenovali galaxii Algstogermaht?)

Kosmická loď Choolků nyní přiveze krystalický život udržující systém Duuhrt k SOL, ke kterému bude připojen Bardiocův mozek. Poté Choolkové odtransportují mozek ze SOL do volného kosmického prostoru. Ze saturnovité lodi vycházející energetická sféra uzavře Bardioca a dematerializuje ho. Puukar, který se přesunul do Choolkské lodi a Duuhrt informoval, vysvětlí Terrancům, že mozek byl odhmotněn a následně byla jeho atomová struktura na cílovém místě rematerializována do vhodné formy. Bardioc je stále ještě organický, neexistuje ale už ve formě člověku podobnému mozku, ale integroval se do Císařovny. Může se ale kdykoliv proměnit do formy původní kompaktní mozkové hmoty. Zaměřovače SOL hlásí, že Císařovna z Thermu nyní v n-dimenzionální oblasti září intenzívněji než dříve4).

SOL opustí oběžnou dráhu kolem Drackriochu. Navzdory všemu zastává Gavro Yaal i nadále svůj názor, že SOL, SENECA a posádka SOL se mohou měřit s každou superinteligencí5).

BULLOC mezitím přinutí loď Choolků, aby jeho sféru odvezli k neobydlené planetě, na které by se mohl uzdravit. Nakonec vymaže Choolkům vzpomínky6).