Perry Rhodan 866 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 866
Název:Aura neštěstí
(Aura des Unheils)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:BARDIOC
Vydáno poprvé:1978
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3586
Její síly jsou mysteriózní - je bohyně z dávnověku
Hlavní postavy románu:

Pyon "Kaktus" Arzachena a Hotrenor-Taak - člověk a Lare se stanou partnery

Tengri Lethos - Strážce světla je pokládán za MM

Anson Argyris - vládce Olympu je nedůvěřivý

Nchr a Ytter - dva špióni na BÁZI

Roi Danton - Rhodanův syn se zajímá o cizince

Aby GAVÖKskou delegaci při jejím dalším okružním letu neiritovala přítomnost SVE-křižníku, požádá Anson Argyris a Ronald Tekener Hotrenor-Taaka, aby svou loď ukryl. Jako protislužbu za to, že on a Tekener budou moci GORSELL pilotovat na cestě do úkrytu, nabídne robocísař Hotrenor-Taakovi a Pyonu Arzachenovi, povolení k navštívení podzemního labyrintu. Tengri Lethos, který je stále jako domnělý Molekulární metamorf držen ve vězení, pozoruje odlet GORSELLU a následuje loď pomocí individuálního transmiteru.

Zatímco se Hotrenor-Taak ve své lodi ukrývá před představiteli GAVÖKu, podnikne Pyon Arzachena, který se rozhodl, že za značné výnosy z nálezu Ynkelonia si pořídí hobby-zasilatelství pro konstrukční plány technických přístrojů, se vydá do podsvětí Olympu. Tam narazí na Nchr/Pedara z Margulienu a Ilma z Rohanu, kteří se rovněž ocitli v nebezpečném labyrintu. S pomocí iluzorního krystalu1), který Ilma z Rohanu nosí v medailonu, nalezne trojice cestu skrz systém pastí. Arzachena přitom pozná, že Pedar z Margulienu je vlastně Gys-Voolbeerah. Nemůže ale zabránit tomu, že se falešný Akonan vrátí k delegaci GAVÖKu, kterou Ronald Tekener, Jennifer Thyron a Kershyll Vanne doprovázejí transmiterem do Impérium-Alfa.

V Impérium-Alfa potkají Nchr a Ytter Dunju Varenczy (Demeter), přičemž z ní vycházející záření vyvolá u obou Gys-Voolbeerahů extrémní nevolnost. V podvědomí všech Molekulárních metamorfů zakotvená prvotní vzpomínka jim říká, že se jedná o Auru Tba. Ytter se rozhodne, nebezpečnou Dunja Varenczy okopírovat a originál poslat transmiterem k CHCHAN-PCHUR.

Na Olympu se dá Hotrenor-Taak mezitím od Ansona Argyrise přesvědčit, že Tengri Lethos, který se opět zotavil, je skutečně Strážce světla a ne Molekulární metamorf. Lethos doporučí Larovi už dále nejít po Molekulárních metamorfech, ale pozorovat je a tajně jim pomáhat při pátrání po Tba, protože to nejsou žádní nepřátelé, ale hledači a zatracenci, kteří se pouze dostali na scestí. Poté co mu a Hotrenor-Taakovi Pyon Arzachena oznámí svůj objev, postará se Tengri Lethos o to, že Olympský rada pro bezpečnost kníže Jürgo Wolfe-Simmer, umožní prospektorovi návštěvu BÁZE.

Tam je Arzachena svědkem, jak se oba Gys-Voolbeerahové marně pokoušejí Dunju Varenczy (Demeter) svým tělesným omamným plynem paralyzovat, a jak falešný Pedar z Margulienu přitom ztratí svůj vzhled. Oba Gys-Voolbeerahové, kteří jsou zatčeni a uvězněni pod paratronovým štítem, se domnívají, že Aura Tba cizí ženy při kontaktu se silou Motuulu přeměnila v psionický reflexním štít a Nchrovo Mottulové pole zdeformovala a odrazila. MM si ale nejsou jistí, zda se jedná o instinktivní reakci či v daleké minulosti psí-inženýry naprogramovanou obrannou zbraň. Trivideový rozhovor, který Roi Danton vede s Nchr a Ytterem, dovolí Gys-Voolbeerahům v CHCHAN-PCHUR stabilizovat nepatrnou trhlinu v paratronovém štítu, skrz kterou zajatci uniknou k transmiteru, který je vyzáří na chrámovou loď2).

Pyon Arzachena se vrátí zpět na Olymp, kde Tengri Lethos mezitím dostal od ID příkaz najít svou Věčnoloď. ID mu prozradí, že při pátrání možná narazí i na něco jiného, s čímž možná bude potřebovat pomoci. Hotrenor-Taak a Pyon Arzachena se proto rozhodnou doprovázet Strážce světla, a dají mu k dispozici GORSELL (CARRIE), zvláště pak když Tengri Lethos prozradí, že ve svém tajném depu v Andromedě disponuje strukturonovým nabíječem vhodným k doplnění energie SVE-křižníku3).

Aktuální data:
20.1.2022
1565 před NGL
1. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459599.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál