Perry Rhodan 881 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 881
Název:Dědictví Tba
(Erbe des Tba)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:PAN-THAU-RA
Vydáno poprvé:1978
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3586
Přicházejí z hlubin vesmíru – a rozšiřují strach a hrůzu
Hlavní postavy románu:

Gerziell – nositel zachová svou formu

Julian Tifflor - šéf LSP

Anson Argyris - císař Olympu

Zaila a Tobo Hron-Kmela - dva MM v masce Terranců

Hassan Ihaggar - mladý Oxtorňan

Pod vedením Gerziella objeví 117 Gys-Voolbeerahů1), kteří všech devět stupňů Koah-Shara úspěšně absolvovali a přijali formu dva metry vysokých, vychrtlých, čtyřrukých humanoidních Ghurianů, s PONTA-KJurTE Uufthan-Pynk, prapůvodní galaxii Molekulárních metamorfů. Její centrální oblast je zcela zničena. Z galaxie zůstalo jen šest milionů světelných let veliké eliptické mezikruží. V jeho středu je oblast o průměru 1.2 milionů světelných let zcela prázdná. Gys-Progher se neprokáže k překvapení MM jako extrémní svět2), ale jako rajská, ale zcela neživá planeta s kyslíkovou atmosférou. Bohové, na počátečním světě zůstanuvší Gys-Voolbeerahové, kteří dosáhli vyššího stupně evoluce a vzdali se svých těl, předají Gerziellovi a jeho společníkům ZYMAHR-ELKZEFT (MEČ BOHŮ), obrovskou loď ve tvaru ze zdola otevřené koule, ze které vychází bezpočet dlouhých žihadel. Gerziellova skupina bude pověřena odletět do určité galaxie, aby společně s dalšími roztroušenými MM rozšiřovali nové Tba.

Uprostřed roku 3586 dosahuje MEČ BOHŮ udané pozice ve Velkém Magellanově Mračně, ale místo, aby čekal na příjezd dalších lodí, zanechá tu Gerziell informační bóji a vyrazí do Mléčné dráhy. 14‘000 světelných let severovýchodně od Sluneční soustavy zničí Gys-Voolbeerahové terranskou HD-měřící stanici SHARON GOAD a zajmou jejího velitele Lerge Baksche společně s jeho podřízenými. Zatímco jeden z nich Baksche napodobí, odletí ke kontaktnímu a obchodnímu křižníku BERNARD LOWELL, který havaroval v okrajové oblasti centra Mléčné dráhy. Kosmopsycholog Gor Ingrun, Svobodný obchodník z Olympu, sice pozná, že Baksch byl okopírován MM, nemůže ale zabránit tomu, že bude společně s velitelkou Eilee Ramsay, prvním důstojníkem Jussufem Litawim, navigátorkou Hedi Toorn, radistou Kyhanem Urbielem a dalšími omráčen tělesným plynem Gys-Voolbeerahů a přesunut na palubu ZYMAHR-ELKZEFT. Protože kurz cizí lodi, která SHARON GOAD zničila, poukazuje na přílet z Velkého Magellanova Mračna, zeptá se Julian Tifflor, jehož podezření padne na Molekulární metamorfy, zvěda Ligy Cerna Josta, ale ten v malé galaxii od výměny Maahkského křižníku za Gurradskou loď3) nepozoroval žádné další aktivity MM.

Gys-Voolbeerah Ytter4), který se v mace Zaily Hron-Kmely, vedoucí biopozitroniky Impérium-Alfa, zdržuje na Zemi, pozná v třpytící se bublině, kterou cizí útočník zničil SHARON GOAD, HD-vlek. Nchr4), který hraje roli Zailyna manžela Toboa, uvědomí s pomocí nulofázového senzoru, který objevil v obrovské jeskyni u základny šest tisíc metrů hlubokého marťanského příkopu na Tharsis Plateau, ostatní členy svého národa o vetřelcích v Mléčné dráze. Gys-Voolbeerahové z Mléčné dráhy, jejichž mluvčím se po Cloibnitzerově smrti5) stal Baikwietel6) se ve svém úkrytu v »prostoru za nicotou« rozhodne s cizí lodí nespolupracovat, protože by to mezi galaktickými národy vyvolalo novou nenávist vůči Molekulárním metamorfům.

Gerziellovi Gys-Voolbeerahové mezitím podniknou přistání na planetě Oxtorne7) a zajmou mladého Oxtorňana Hassana Ihaggara. Když se Gerziell dozví o vítězství Ansona Argyrise nad Molekulárními metamorfy8), rozhodne se tuto významnou osobu okopírovat, aby tak získal přístup na Zemi. MEČ BOHŮ přiletí k Olympu, kam mezitím Hotrenor-Taak a Pyon Arzachena9), kteří se oddělili od Tengriho Lethose, dorazili zcela vyčerpáni s GORSELLEM. Vesmírná obrana vedená knížetem Jürgo Wolfe-Simmerem10) zaútočí na MEČ BOHŮ prostorovými torpédy a zažene ho. Zatímco se loď stahuje na Oxtorne, začíná se Ihaggar pokoušet o sabotáže důležitých agregátů.

Protože terranský strážní křižník NOFRETETE ve Velkém Magellanově Mračnu najde Gerziellovu informační bóji, z jejíhož poselství vyplívá, že Mléčné dráze hrozí invaze cizích Gys-Voolbeerahů, dají se Ytter a Nchr poznat Julianu Tifflorovi a Homeru G. Adamsovi a nabídnou jim svou pomoc.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál