Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 844
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 844
Název:Cizinci na Olympu
(Fremde auf Olymp)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:BARDIOC
Vydáno poprvé:1977
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3555 / 3585
Přicházejí z pěti galaxií - následují prastarý sen
Hlavní postavy románu:

Anson Argyris - "Císař" se vrací zpět na Olymp

Cloibnitzer a Baikvietel - dva z 280 Molekulárních metamorfů z pěti galaxií

Blunnentior - MM, který už nemůže měnit svůj tvar

George - robot kapitána Nelsona je opět aktivní

V roce 3555 pozoruje robocísař Anson Argyris na Olympu, jak patnáct tajuplných Larů prchá z právě přistanuvšího SVE-křižníku. V kosmické lodi, kterou ostatní Larové poté začnou přestavovat, je objevena posádka v bezvědomí. Vario-500 sleduje patnáct uprchlíků, jak prchají do jeskynního labyrintu Olympu. Cizinci jsou ale zachyceni systémem pastí a po explozi zmizí. Později ale kontrolní zařízení Olympu zaznamená patnáct robotů, kteří se chovají neobvykle.

Když v roce 3585 nastává konec larské nadvlády, svolají Gys-Voolbeerahové1) na Olympu své druhy pomocí kurýrů, kteří použijí SVE-křižníky, k tajné pětigalaktické konferenci.

Cloibnitzerova devatenáctičlenná skupina dorazí s 55 metrů vysokou, pyramidovitou chrámovou lodí CHCHAN-PCHUR dva a půl metru vysokých insektoidních Chrumruchů z 33 milionů světelných let vzdálené galaxie NGC 628.

Maghan a jeho společníci z 8.5 milionů světelných let vzdálené galaxie NGC 2403 musí svůj křižník, se kterým doletěli do Mléčné dráhy, předat larské průzkumné flotile, protože se jeho energetické zásobování zhroutí. Na vysloužileckém světě Last Port2), jehož poslední obyvatelka, generálka Solární kontrarozvědky a.D. Myola Tumolskaja, která zemřela před 60ti lety, přestoupí Maghan a Wuthur do 120ti metrového kulovitého obchodního křižníku HER BRITANNIC MAJESTY3), který tu Guy Nelson a jeho sestra Mabel3) zanechali, když se vydali na cestu za Tengri Lethosem4). S podporou Nelsonova robota Georgeho3) Gys-Voolbeerahové HER BRITANNIC MAJESTY znovu zprovozní a vydají se s ní na Olymp.

Gys-Voolbeerahové, kteří s válcovitou vícestupňovou lodí přilétají z M 335), narazí mimo Mléčnou dráhu na jen dvou set metrový fragmentální křižník. Jen 97 z 345 MM přežije boj s Posbii, ale díky zkušenostem, které získali ve své rodné galaxii během střetů s dynastií Ctl-robotů6), se Gys-Voolbeerahovi Nchr a Ctl7) podaří pomocí emočního záření získat pod svou kontrolu velitele fragmentální lodi. MM se přemění na Posbie a převezmou malou fragmentální loď.

64 Gys-Voolbeerahů kolem Baikwietela, kteří se usídlili na Tefrody obývané planetě Koprak v Andro-Alfě8), se k Mléčné dráze přiblíží s válcovitou kosmickou lodí Maahků. Protože se ale obávají, že Neoarkonidané GAVÖKu stále ještě trpí sentimentalismem vůči dýchačům metanu, vymění cennou Maahkskou loď v Magellanově mračnu za 1100 metrů veliký hruškovitý křižník Gurradů9) a převezmou vzhled lvích lidí, aby mohli nenápadně přistát na Olympu.

Vario-500, který se svým space-jetem LOVELY BOSCYK10) odlétá z Gäa na Olymp a nasadí si masku Ansona Argyrise, se ze své strážní automatiky dozví, že se na obchodní planetě mezitím objevilo 280 cizinců, kteří se stáhli do nepřístupné, pravěké džunglovní rezervace, která leží 2500 kilometrů od Trade City u oceánu Trap a které je chráněno dozorčí centrálou TRAPPER. Když robocísař v Trapské rezervaci tajně vystoupí z korvety a narazí na Gys-Voolbeeraha Blunnentiora, který se šesti dalšími MM žil na Topsidu a proto vystupuje ve formě Topsiderů11), pozná intuitivně, že se jedná o Molekulárního metamorfa, a omráčí ho12).

Mezitím pošle Julian Tifflor Kershylla Vanneho a Ronalda Tekenera, který převzal vědomí Tako Kakuty, s ALHAMBROU na Olymp, aby Variu-500 pomohl13).