Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Planety > Topsid
hledat
Astronomická data:
Sluneční soustava:Orion Delta
Počet měsíců:3
Průměr:14708 km
Gravitace:1.3 g
Atmosféra:dýchatelná
Pořadí od hvězdy:3
Obyvatelé planety:
Topsiderové

Topsid je rodnou planetou Topsiderů. Planeta se nachází v binárním systému Orion Delta, který je vzdálen 815 světelných let od Země. Obíhají kolem ní tři malé měsíce s průměry 600, 850 a 900 kilometrů.

Kyslíková atmosféra je pro Terrance dobře dýchatelná. Nad celou planetou se permanentně vznáší řídká mlha; nebe je lehce do fialova. Povrchu dominují čtyři obrovské horské masivy, přičemž pohoří Omzrak obepíná více než polovinu planety. Ze širých plání ležících mezi nimi jsou jmenovitě známé Drackrach a Groogwain.

Neexistují zde žádné polární ledové čepičky, ani souvislé planetární oceány, za to se zde nachází asi sto velkých vnitrozemních moří, které jsou částečně spojeny kanály. Největší z těchto moří se jmenuje Gun-Ki. Planeta je celkem suchá: Topsiderové se nevyvinuli v otevřených močálech, ale v jeskyních. Již před několika tisíciletími ale byly založeny umělé oblasti bažin, zejména v polohách dobře dosažitelných z velkoměst.

poznámka: v PR 1457 je všechno popsáno trochu jinak: systém má 8 místo 27 planet, gravitaci 1.19g místo 1.3g, 80% povrchu je pokryto vodou, existují jen malé kontinenty, které jsou převážně rozmístěny kolem rovníku a Topsiderové se vyvinuli v moři. V PR 2002 se ale vše zase popisuje podle původního vylíčení v PR 83.

Města

V roce 2044 je Kerh-Onf hlavním a zároveň největším městem a velkým kosmodromem a nachází se v blízkosti horského masivu Omzrak u okraje planiny Groogwain. Obraz města je velice ovlivněn velice štíhlými, vysokými budovami, které jsou stabilizované pomocí antigravů, a jejichž architektura je pravděpodobně inspirována stalagmity z jeskynních časů vývoje Topsiderů. Skoro 12000 kilometrů daleko, na druhé straně planety, se nachází druhé největší město Din-Kop u moře Gun-Ki, které je zároveň nejvýznamnějším průmyslovým centrem. Další známá města jsou Hunnak a Gambkasst.

Za Monosových časů upadnou Topsiderové po použití robospór znovu do primitivního vývojového stupně. Topsid se rozpadne na tři státy: Svaz Enshgerd-Ahk, Říše Trukrek-Hun a Aliance Guragkor-Gmen. Každý stát má vlastní metropoli; tři kosmodromy přidružené k nim v roce 1150 NGL dostanou jména Ahk, Nnak-Bir a Kmurkoko. Hlavní město Hunnak v Trukrek-Hun na planině Drackrach, staré zemědělské centrum, bylo zničeno a později znovu vybudováno.

V roce 1303 NGL, nějakou dobu po sjednocení planety a poté, co se obyvatelé znovu dostanou na úroveň galaktické techniky, existuje stále ještě Kerh-Onf a říká se mu staré město. Zda zdejší na antigravech založená architektura přečkala temné časy, není známo. Guvernérský palác, směsice různých architektonických elementů, se nachází mimo něj, na planině Groogwain.

Fauna

Z fauny Topsidu jsou nejznámější hadi Tenaxa žijící v horských oblastech a velké bažinaté krysy a Garaksešové zdomácnělé v oblasti močálů.

Historie

V roce 2044 se Terranské akční komando pokusilo zabránit tomu, aby Topsiderové předali poziční data Země Regentovi. Zmanipulovali různé databanky, jejich akce byla ale objevena a při následném boji byl zničen KUBLAJ CHÁN arkonidskými loděmi. Komandu se podařilo uniknout na palubě lodi DRUSUS ze systému Orion Delta.

Kolem roku 1300 NGL leží Topsid v mocenské oblasti LSP, není k ní ale asociován. Topsiderové vstoupili do Fóra Raglund.

7. května 1303 NGL nechal Bostich I. planetu obsadit ve jméno Křišťálového impéria.