Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1349
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1349
Název:Kronika Kartaniňanů
(Chronik der Kartanin)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Síťochodci
Vydáno poprvé:1987
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 50.027 př.n.l. - ca. 49.950 př.n.l. / 447 NGL = 4034
Chaos v Tarkaniu - kosmická katastrofa je perfektní
Hlavní postavy románu:

Ijarkor - Věčný válečník je ochoten pomoci

Mia-San-K'yon - dva druhové se navzájem potkají

Eirene - Perry Rhodanova dcera prožije nouzi esperů

Oogh at Tarkan - starý Kartaniňan vypravuje

Perry Rhodan - Terranec navštíví DORIFER

Na počátku roku 447 NGL oznamuje Gucky na Sabhalu o nejnovějších událostech v Mléčné dráze1). Protože ohrožení Tarkania Menetekelndskými efemeridami může být odstraněna zákrokem Elfahderů, které Reginald Bull vyzval k opatřením proti rojům psiqů, s čímž ale nelze počítat dříve, než za čtyři týdny, navštíví Perry Rhodan, Atlan, Gucky a Fellmer Lloyd, znepokojeni varováním ID před DORIFEREM a nevypočitatelném chování kosmonukleotidu, Ijarkora. Na základě zkušeností z Mléčné dráhy2) žádá Rhodan o důvěru ve zvláštní vztah Nakků a Kartaniňanů Věčného válečníka, aby jednoho z Nakků Granjcara, který řídí roje Efemeridů, unesl.

Zatímco jsou Gucky a Lloyd vysláni do Lokální skupiny, aby s Oogh at Tarkanem, jediným svědkem dějin jeho národa, navázali kontakt, odebere se Atlan s Rhodanem na Hubei. Tam se Eirene pomáhá ve smáčírně slz pracujícím esperům, kteří stále více umírají nebo se stávají oběťmi psiphrenie. Když uslyší vyprávění svého otce o historii ESTARTU, má Eirene pocit, že už to někdy slyšela.

Protože Mia-San-K'yon3) ve své nekritické loajalitě k projektu Lao-Sinh není ochotna nechat odvézt v Tarkaniu uložené čtyři tisíce tun pararosy, jsou Síťochodci přinuceni rádiově informovat všechny Kartaniňany na Hubeii o historii jejich národa. O tři dny později zakáže Bao at Tarkan, projektový koordinátor NARGA PUUR, protektorce galaktiky zatknout. V rozhovoru, ve kterém mu Rhodan chce objasnit současnou revoluci, se Bao at Tarkan, který požaduje velení nad Tarkaniem, a který kvůli Strangeness nemůže opustit svou loď, odmítavě a tvrdí, že o ESTARTU nic neví.

Ijarkor přivede Nakka Dobarila do systému Oogh a oznámí mu současně, že Stalker4) dorazil do Temného nebe a rozšířil tam zprávu o Stygianově porážce. Když Mia-San-K'yon, která je jen váhavě ochotna na loď Věčného válečníka vstoupit, potká Dobarila, pocítí oba spontánně svou příbuznost. Nakk je okamžitě připraven stáhnout roje psiqů z krizové oblasti a odebere se ke svým druhům v Efemeridských bójích5).

Gucky a Lloyd, kteří jen přímluvě Guan-Da-G'ahda6) vděčí, že jim Vědoucí dovolili předstoupit před Oogh at Tarkana, dorazí na Hubei a předají tam zprávu prastarého Kartaniňana:

Když NARGA SANT pronikla dimenzionální bariérou mezi kolabujícím universem Tarkan a expandujícím universem Meekorah7), aby připravili ESTARTIN plán transferovat galaxii Hangay z jejího umírajícího okolí do Meekorahu, nacházely se na palubě vedle Kartaniňanů, Zatarů a Nakků ještě zástupci dalších dvaceti národů Hangaye. Kartaniňanům bezprostředně podřízení jsou Vennokové8), kterým podléhá lodní technika. Gryolové9) fungují jako lékaři, Peergatetové9) jako sociologové a psychologové, Mamositu10) jsou zodpovědní za zásobování. Kolos celkem obsahoval sto tisíc jedinců. ESTARTU, která ví, že se svým záchranným plánem protiví proti kosmickým zákonům svého universa, ale přesto riskne manipulaci s morálním kódem, připravila účastníky expedice na to, že DORIFER na cizí tělo zahalené do odlišné Strangeness pravděpodobně zareaguje změnou konstanty nejslabší kosmické síly. Proto začnou Nakkové po odeznění Strangeness-šoku okamžitě experimentovat s novými psionickými skutečnostmi, aby pomocí manipulací se psionickou sítí vytvořili dimenzionální most z Meekorahu do Tarkanu. Místo splnění ESTARTINA příkazu, zřekne se Oogh at Tarkan z obavy před obranou reakcí, oznámit plán superinteligence národům její mocenské oblasti, a místo toho pln arogance doufá, že pomocí své dominantní role apoštola ESTARTU bude nakonec sám moci převzít její místo. V Upanišadech nechá postavit sochy sama sebe, které obsahují klonované repliky jeho mozkových buněk, aby při transferu Hangaye přes ně mohl mluvit ke svým přívržencům.

Dříve než se Kartaniňané a jejich průvodci podle ESTARTINÝCH pokynů usadí na Hubei, podrobí Singuvé bez jejich vědomí praobyvatele planety řízené devoluci11). Když se konflikt se Singuvy přiostří, musí tu Oogh at Tarkan zanechat Zatary, které jako špióny rozdělil po dvanácti galaxiích, a Nakky, kteří se naoko připojili k Singuvům, aby mohli zůstat v blízkosti DORIFERU.

S vědomím, že NARGA PUUR brzy přiveze technickou výzbroj Tarkaniu, se s NARGA SANT vydá k letu přes čtyřicet milionů světelných let vzdálenému Ardustaaru, která je členem galaktické skupiny, ve které se má Hangay materializovat. Během více než dva roky trvající cesty může Oogh at Tarkan pomocí argumentů vyřešit Venno Tiroluifem vedenou vzpouru dvanácti národů.

Když Tiroluif po příletu do Ardustaaru požaduje pro svůj národ soustavu ležící uvnitř temné mlhoviny, prohlásí Oogh at Tarkna mračno přes velké protesty za Raknor.

Sayaaronu se národy NARGA SANT kvůli válce Lemurům proti Bestiím12) vyhýbají, stejně jako sousední galaxii Eelmahs (místo útěku), do které se Lemurové stáhli a kterou Kartaniňané poté také začali nazývat galaxie Tefrodů. Venno Tagriulem vedená expedice prozkoumá místo toho galaxii Nokturnů13), rozluští jejich pasážní symboly a objeví pararosu. Když později s MAYSUN sám Fornax navštíví, dozví se Oogh at Tarkan od usedlého Nokturna, který se jmenuje Moudrc14), že Nokturnové jsou teprve od zvýšení hyperkonstanty schopni vytvářet nebezpečný psichogon. Mudrc prosí Oogh at Tarkana, aby zajistil odklízení pararosy. Při následných pokusech se zjistí, že psichogon propůjčuje ženským Kartaniňanům nadpřirozené schopnosti. Oogh at Tarkanova přítelkyně Pola Ciu, vyvine ideu prolomit pomoci deflagrace velkého množství pararosy bariéru mezi universy.

Ve stejnou dobu začíná u všech národů NARGA SANT propukat mutace způsobené Strangeness Meekorahu. Po dočasné fázi zapomnětlivosti následuje inteligenční růst, který nakonec vyústí v nezadržitelnou ztrátu vzpomínek. Gryole Sthortem předpovídá, že teprve třetí generace bude imunní vůči vlivům tohoto vesmíru. Pokusy spojit se pomocí robotských lodí s Tefrody jsou krátce na to přerušeny.

Oogh at Tarkan nechá dvě třetiny posádky usídlit se na dvaceti světech Ardustaaru a odlétá s ostatními do galaxie Nokturnů, aby NARGA SANT vybavil usedlým Nocturnem jako živoucí pamětí. Když loď v okrajové oblasti Fornaxu pomocí adekvátně zakódovaných pasážních symbolů přiláká obrovský roj Nokturnů, dojde kvůli pararose, kterou vyloučí, k obrovské psionické bouři. Poblíž se nacházející, čtyři miliony let starý usedlý Nokturno, který před operací varoval, propadne psiphrenii a stane se Bláznem z Fornaxu15). Z osmnácti sloupů jsoucí usedlý Nokturnu, který na NARGA SANT vznikne, nesplní ale do něj vkládanou naději.

V mlhovině Raknor nechá Oogh at Tarkan podle plánu Vennoka vybudovat robotskou dynastii, která má Hangayské národy po skončení degenerace podporovat. Jejich naprogramování založí na z Tarkanu pocházející legendě o šesti dnech, podle které v průběhu dne nula přijde dokonalost16). Nakonec se Oogh at Tarkan s dvanácti vybranými Kartaniňany, neboli »osvícenými«, stáhne do komory pro hluboký spánek v NARGA SANT, která je umístěna na periférii Ardustaaru.

Když je po dvaceti letech podruhé rutinně probuzen, neprovozuje už žádný z Hangayských národů kosmické lety. O deset let později je Oogh at Tarkan konfrontován s tefrodským admirálem flotily Nermo Dehlimem, který se přes robotskou kontaktní loď dostal na stupu NARGY SANT a zabil ostatních dvanáct spáčů, aby obrovskou loď mohl nasadit v boji proti dýchačům metanu, praobyvatelům svého nového domovského světa17). Zatímco lehce psiphernetického usedlého Nokturna NARGY SANT hypersignály tak podráždí, že se stane nebezpečným, může Kartaniňan dobyvatele vyhnat z lodi a nakonec je zničit. Potom zajistí tabulizovanou zónu, ve které nachází komora pro hluboký spánek18), a stáhne se s úmyslem spát, dokud mu raknorští roboti neoznámí zmrtvýchvstání degenerovaných kultur19).

Gucky a Lloyd vysvětlují, že Oogh at Tarkan nakonec varoval před tím, vyvolat deflagraci čtyř miliard kapek pararosy Tarkania a tím způsobit v celé oblasti působnosti DORIFERU neobyčejnou katastrovu.

V galaxii Absantha-Shad, jejíž název se opírá na tom, že Elfahderové byli prvními a upředňostňovanými žáky (Shady) válečníka Ayanneha, zatímco její dvojce vděčí výrazu Gom (dokonalost) skutečnosti, že tam Oogh at Tarkan našel svůj nový domov, se Reginald Bull na planetě Elfahd potká s Volcayrem20). Na základě hrozby Singuvy tam do poloviny ledna dorazilo tři tisíce lodí Elfahderů, které mají udělat něco s roji Efemerid. Po zveřejnění pádu Sotho Tyg Iana se jejich počet ale rychle zvýší na dvanáct tisíc. Protože se nepodaří Bulla včas informovat, že Efemeridy byli Nakky zneškodněny, prolomí 31. ledna dvanáct tisíc elfahdský lodí dutou kouli, kterou Efemeridy tvoří kolem srdce Tarkania. Protože každá za sebou stáhne jeden roj efemeridů, je odpálena celá zásoba pararosy kvůli jejich psionickému vyzařování a deflagruje. Stovky kartaninských esperů zemřou, tisíce jich zahynou na psiphrenii21). Hyperdiomenzionální otřesy, které vycházejí z kosmonukleotidu DORIFER, který leží v centru psionických otřesů, zasáhnou celou sférickou oblast o poloměru padesáti milionů světelných let. V Lokální skupině se objeví 880000 světelných let od Pinwheelu a 2.13 milionu světelných let od Mléčné dráhy miliony sluncí cizí galaxie, obklopené trhlinami v časoprostorové struktuře22). Rhodan, který před katastrofou navštívil DORIFER, zůstává nezvěstný23).