Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1294
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1294
Název:Elfahderovo poselství
(Die Botschaft des Elfahders)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Chronofosíle - Vironauti
Vydáno poprvé:1986
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 430 NGL = 4017
Dva Toshinové na Novém Mlironu - na světě před bratrovražednou válkou
Hlavní postavy románu:

Reginald Bull a Irmina Kotčistovová - Toshinové na cestách v mocenské oblasti Věčného válečníka Ijarkora

Eri Grahden, Meki Wansen a Afi Bursen - Mliroňané populace II

Gorl Marnien - vojevůdce je podveden ohledně své bitvy

Veth Leburian - Desotho se objevuje na Novém Mlironu

Srimavo - Leburianova průvodkyně

Když Veth Leburian u Ijarkora dosáhne cíle, odveze ephytranská loď SAPPHAMA Reginalda Bulla a Irminu Kotčistovovou1) do systému Vosgor neboli Fasgama, do kterého vesmírní nomádi už předtím dovlekli na rozkaz Desotha EXPLORER, LIVINGSTONE, ESKALUP a KOKON. Až na Stronker Keena a Lavoree jsou všichni členové posádky EXPLORERU a LIVINGSTONE, který na Novém Mlironu, třetí planetě, vzal na palubu Elfahdera Volcayra, mezitím na cestě k překrytové zóně Absantha-Gom/Absantha-Shad, aby na se světě Bonfire setkali s jedním Gorimem.

Na Novém Mlironu rozdmýchávají Somerové v rámci projektu Phylogen napětí mezi dvěma mlironskými skupinami. Zatímco příslušníci Populace I, jejichž předkové se již před generacemi usídlili v systému Vosgor, se stali spojenci věrných kodexu, brání se teprve před krátkou dobou v Mlironu2) odvlečení Mliroňané Populace II proti Permanentnímu konfliktu, ačkoliv u nich také narůstá připravenost se násilím bránit proti neustálým útokům Populace I.

Bull a metabio-seskupovačka přistanou na Gorim-Station z Mlironu2), kterou nomádi usadili v neobydlené oblasti, a vyslechnou poselství Volcayra, který od zásahu Irmíny Kotčistovové na Mardakaanu3) stal odpůrcem kodexu, a zjistí, že Věčnými válečníky ohrožovanou stanici ve shodě s lidským Gorimem4) deaktivoval a jako nové místo srazu vybral nedaleko od Elfahdu ležící svět Bonfire.

Protože Ijarkorova loď přiveze Desotha na Nový Mliron, nenastane bezprostředně se blížící střetnutí mezi oběma populacemi. Srimavo, kterou Leburian přivezl zmraženou v nádrži, potvrdí Bullovi, že Deshotho jedná v jejich zájmu. Protože jí Leburian ujišťuje, že Srimavo bude moci včas odletět do Mléčné dráhy s KOKONEM, protože tamní národy jsou také kondiciovány kodexovými molekulami, předá mu Irmína Kotčistovová větší množství Anti-KM-séra a návod na jeho syntézu. Když Desotho a Srimavo odletí, nechá Ijarkor stanici zničit. 31. května 430 NGL odletí EXPLORER a ESKALUP na Bonfire4).