Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1293
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1293
Název:Desothův dárek
(Desothos Geschenk)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Chronofosíle - Vironauti
Vydáno poprvé:1986
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 430 NGL = 4017
Ijarkor, Věčný válečník, uzavírá smlouvu
Hlavní postavy románu:

Roi Danton a Ronald Tekener - nositelé permitu na cestě k Ijarkorovi

Luzian Bidpott a Susa Ail - Dantonovi a Tekenerovi malí pomocníci ze Sigy

Solono a Damus - dva zločinečtí Somerové

Ijarkor - Věčný válečník uzavírá smlouvu

Srimavo - je lapena v mrazícím tanku

Společně s Susou Ail, Luzianem Bidpottem a Dokroedem, ale bez svých žen se materializují Ronald Tekener a Roi Danton1) v Královské bráně Somu, druhé planetě slunce Siom, která je se svými dvěma měsíci Ijarkorem a Culiem a třetí planetou Somatri, na které žijí mladí somerisové, spojeni pomoci teleportačního systému. Heraldická brána, přes kterou je možné přímé spojení do Temného nebe, sídla ESTARTU, vypráví, že Věčný válečník Ijarkor před 30‘000 lety přišel do systému Siom a Somery přijal do své družiny. Protože se z nich stanou nejdůležitější lidé jeho družiny, je galaxie k jejich uctění pojmenována Siom Som. Ačkoliv Elfahder Volcayr2) uprchl z lodi Věčného válečníka, která mezitím do Absantha-Gom odvezla 48 terranských Shanů2), přidělí Ijarkor, který je soužen pochybnostmi ohledně ESTARTU3), ale dále se považuje za věrného Permanentnímu konfliktu, oběma nositelům permitu Vilona jako dozorce4). V následujících týdnech musí Tekener a Danton v zastoupení Věčného válečníka pronášet proslovy k Somerům a jsou zapleteni do neprůhledné hry Vilonose, v jejímž průběhu jsou oba Siganci objeveni a nositelé permitu 10. května 430 NGL se na měsíci Culio, jarmarku pro družinu Ijarkora, opět setkají s Jennifer Thyron a Demeter.

Nakonec zavolá Ijarkor, který se ukrývá v bizarní, tři metry vysoké, kuželovité zbroji, nositelé permitu k sobě a konfrontuje je s Veth Leburianem5) a v nádrži zakonzervovanou Srimavo5), kterou mu Destho jako kosmokratku dal darem. Ijarkor udělí milost Leburianovi, jmenuje ho svým nohsledem a dá mu jedno přání. Když Desotho požaduje, aby škody, které jeho národ musí snášet kvůli projektu Phylogen, byly napraveny a že ESTARTU sama by měla zaujmout stanovisko ke zločinům na Mliroňanech, slibuje Ijarkor, že Leburian bude moci brzo se Srimavo navštívit svět, na kterém probíhá projekt Phylogen. Nakonec se ukáže Tekenerovi, Dantonovi, Jennifer Thyron, Demeter a oběma Sigancům ve svém opravdovém vzhledu. Jako Yarun, Granjcar, Ayanneh, Nastjor, Shufu, Pelyfor, Muccor, Shargk, Krovor, Kalmer a Traicy, neboli jedenáct ostatních válečníků, přísluší k národu Pterů, podle jehož vzoru byly vytvořeni Sothové a Animateurové6). Podobá se Stalkerovi, je ale vysoký jen 1.65 metru. Za Tekenerův a Dantonův slib, že pro něj budou pracovat, ujišťuje Ijarkor, že brzy Srimavo propustí. Protože ale sám nemůže proniknout k ESTARTU, aniž by vzbudil žárlivou nedůvěru ostatních Věčných válečníků, prosí nositele permitu, aby superinteligenci vyhledali a položili jí důležité otázky. Kvůli tomu jsou vyzářeni k Bráně ESTARTU v Absantha-Gom/Absantha-Shad, kde znovu uvidí 12‘000 Vironautů7) a jsou svědky důležité události na které se účastní všichni válečníci8).