Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1288
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1288
Název:Barbarská brána
(Das Barbarentor)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Chronofosíle - Vironauti
Vydáno poprvé:1986
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 430 NGL = 4017
Vironauti v ghettu - a v Gorim-station z Mlironu
Hlavní postavy románu:

Roi Danton a Ronald Tekener - nositelé permitu společně dosahují k Barbarské bráně

Susa Ail a Luzian Bidpott - osa Siganci na tajné misi

Dokroed - strážce kodexu

Istra Feta - »zmocněnec« mezi Mliroňany

Ropha Kherthrai - představitel Nenásilných

Reginald Bull - vyhnanec na Gorim-Station

Sapphadská brána vyzáří Ronalda Tekenera, Jennifer Thyron, Roie Dantona, Demeter, Susu Ail, Luziana Bidpotta a Dokroeda na Camat, který obývají malí humanoidní. Na planetě, jejíž civilizace byla podle výroku Heraldické pečetě Somery vedena z doby kamenné k technické orientaci, musí Tekener, podporován v jeho šatech ukrytými Siganci, obstát v nové kodexové zkoušce. Poté co na pěti následujících mezistanicích vyřeší další problémy, dorazí kamarádi přes Barbarskou bránu na Mliron, první planetu slunce Thidda. Mliroňané jsou dva metry vysocí, nápadně štíhlí humanoidi, jejichž u týlu vyčnívající, umělou frizúrou korunovaná hlava má široké oční partie a špičatou bradu. Somerové, kteří se planety mají ve jménu Věčných válečníků zmocnit, utlačují Mliroňany, kteří se zdráhají uznat válečnický kult a čekají na návrat Desotha, národního hrdiny z minulosti, a nutí je žít v nehostinných ghettech a kontrolují dokonce i jejich rozmnožování. Terranci se dozvědí o tajné Ghorim-Station na Mlironu. Když před dvěma tisíci lety Heraldická brána vytvořila v systému Thidda tišinatou zónu, Gorimové odešli a Desotho, jeden jejich žák, byl vypovězen do Orphišského labyrintu v Trovenooru. Kněz Ropha Kherhrai odvedou Susu Ail a Luziana Bidpotta do Gorim-Station, která pro Mlioňany představuje symbol naděje a Somerové jí už dva tisíce let marně hledají. Siganci se tam setkají s Reginaldem Bullem, který společně s vesmírnými nomády ruce podobnou stanici1) vybavuje transičním pohonem, aby jí mohli vyvézt z tišinaté zóny. Asphahant, který chce najít Desotha, věří, že se Gorimové do stanice vrátí. Poté, co Bullem aktivovaný hologram Queriona, který se podobá Laymonenovi1) a který Queriony označí za skutečné představitele Třetí cesty, vysvětlí, že Věční válečníci úmyslně narušují morální kód, aby DORIFER2) přinutili k vyslání určitých messengerů, a že Somerové chtějí z Mliroňanů udělat protivníky Věčných válečníků, aby z nich udělali tréninkové partnery kodexu věrných, souhlasí kněz s přemístěním Gorim-Station, která poté odstartuje.

Mezitím se ptá planetární kodexový správce Amrogk, jak by nositelé permitu na Ijarkorově místě udělali z Mliroňanů věrné členy družiny. Když Tekener a Danton jako prostředek uvedou propůjčení svrchovanosti, vysvětlí Dokroed, že úspěšně absolvovali jeho zkoušku a jsou nyní hodni toho potkat Věčného válečníka u Královské brány. Somer dá Mliroňanům nezávislost, zaváže je ale, že jí budou v nouzi bránit. Zatímco Kheerthrai chrání svůj národ od aktů pomsty proti dřívějším kolaborantům, vrátí se Dokroed s nositeli permitu, jejich ženami a siganským párem zpět k Barbarské bráně3).