Perry Rhodan 1289 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1289
Název:Hvězdný deník
(Sterntagebuch)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Chronofosíle - Vironauti
Vydáno poprvé:1986
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 429 / 430 NGL = 4016 / 4017
Srimavin let k ESTARTU - pátrá po superinteligenci
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Srimavo - Sphinx na dobrodružném pátrání po ESTARTU

Veth Leburian - zajatec Orphišského labyrintu

Armanach - lovec v Orphišském labyrintu

Reginald Bull a Irmina Kotčistovová - Toshinové potkají Desotha

Dagruun - císař z Cursaafharu

28. února 429 NGL odstartuje viroloď LEOVA MATEŘSKÁ ŠKOLA1) z Terry a poté, co navštíví všechny galaxie Lokální skupiny, dosahuje po třech týdnech do Syllagaru. Při setkání s obrovským, z tančících modulů ze Syllagaru2) sestávajícího se krystalu selže enerpsí-pohon, a vironauti jsou nuceni přistát na Gorikjaku (Hrob Gorimů), jediné planetě zeleného slunce, v jehož systému se zdržuje družina válečníka Nastjora3).

Zatímco se Leo Frood, Anne Piaget4) a děti usídlí na planetě, kterou Frood překřtí na Lemurii5), vydá se Srimavo s KOKONEM, deset metrů dlouhou a pět metrů širokou odnoží LEOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY koncem května na Trovenoor, když jí Gesil 8. dubna v empatickém kontaktu informuje o vítězství nad Pánem elementů, svém návratu na Terru a odletu s virolodí6). Protože v Trovenooru dominující, insektoidní Arloferové jí odepřou účast na yarundickém lovu v psionickém labyrintu, jak Stalker nazval kalydonický lov v orphišském labyrintu1) podle nad galaxií vládnoucího Věčného válečníka Yaruna, obrátí se Srimavo na dallonského kyborga Armanacha, který jako Kalmery legitimovaný kořistník v prázdnotě před Erendyrou vyprošťuje vrak příslušníky válečnické družiny sestřeleného PENDULUMU7). Armanach, který se lovu již zúčastnil, sežene lovecký permit pro Srimavo. Když oba 13. srpna na Tamplikuu projdou první ze tří Nakky řízených propustí psionického labyrintu, vyběhne Veth Leburian z v pětidimenzionálním prostoru skrytého labyrintu, porazí Armanacha, převezme jeho roli a Srimavo ho přivede do KOKONU. Černé pigmentové skvrny, které putují po tváři Mliroňana, jsou psionickým spadem labyrintu, ve kterém byl uvězněn už dva tisíce let. Leburian vypráví, že v labyrintu panuje změněný průběh času a že lovci psance v psionické realitě vnímají jako nestvůry a ti je vidí rovněž jako monstra8). Když se 20. srpna v Erendyře od segmentu EXPLORERU 713 dozví o odletu vironautů na Mardakaan, odlétá Srimavo do Siom Som a pojme tam hlubokou náklonnost k Leburianovi, jehož vroucím přáním je se s Ijarkorovou pomocí dostat do sídla ESTARTU v překrytové zóně Absantha-Shad a Absantha-Gom. Aby Mliroňanovi vydáním kosmokratky opatřila přístup k Věčnému válečníkovi, je Srimavo připravená nechat zmrazit své Višninými hormony chráněné tělo v biologické medobance KOKONU. Když se počátkem prosince záhadným způsobem přeruší permanentní spojení k duchu Višny, je Srimavo přesvědčena, že se její sestra vrátila za materiální zdroje9).

Poté co Gorim-Station v dubnu 430 NGL odstartuje z Mlironu, jsou Reginald Bull a Irmina Kotčistovová odvezeni v ASQUASHI, ze dvou polokoulí se sestávající lodi Ephytranů, kteří se před třemi tisíci lety dostali do kontaktu s vesmírnými nomády a mezitím převzali vůdčí roli v jejich vakuové civilizaci, na vesmírný hřbitov Cursaafhar. Ephytranové jsou měkkýšovité bytosti s hadicovitým tělem, ze kterého vychází šest chapadel a jehož kónický přední konec má nad štětinami obklopeným ústním otvorem vysouvatelné oko. Kulovitá zadní část těla je ukončena chlupatým ohonem. Dříve než v systému Ephytra doletí na Cursaafhar, navštíví ASQUASH Strobilu, jedinou planetu rudého obřího slunce Ephytra, prapůvodní svět Ephytranů. Z jejich vajec vznikají během života v jeskyni chobotnicoví Strobilané, ze který se vyvinou obojživelní, trojpohlavní, agresivní a pudem hnaní Neurové. Díky párování nových Neurů vzniknou vejce, ze kterých se vyvinou inteligentní a na zemi žijící dospělí Ephytranové, kteří žijí na zemi, dokud se nevrátí do jeskyní, aby zemřeli a svou substancí zvýšili obsah živin v jeskynní vodě.

Více než deset tisíc kilometrů měřící oblouk Cursaafharu se skládá z vraků statisíců lodí poháněných lineárním nebo transičním pohonem, který Somerové před deseti tisíci lety uložili do systému Ephytra, když jejím majitelům předali enerpsí-pohon. V paláci Dagruuna, ephytranského císaře z Cursaafharu, jsou oba Toshinové zajati. Veth Leburian, Desotho, který zařídil odvod Gorim-Station z Mlironu, jim vyčte, že jsou spojenci kosmokratů a ukáže jim jako důkaz Srimavino zmražené tělo10).